Aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare (OMEC nr. 3200/2020)

24 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 431
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Sumar
OMEC nr. 3200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare

 

(M. Of. nr. 132 din 19 februarie 2020)

Aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare

În M. Of. nr. 132 din 19 februarie 2020 s-a publicat OMEC nr. 3200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1

„Se aprobă Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin” .

Art. 2

„Se aprobă sistemul de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în procesele de acreditare și evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin” .

Art. 3

„Se aprobă sistemul de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în procesele de acreditare și evaluare periodică a școlilor doctorale și a instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin” .

Art. 4

„La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.200/2019 privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 5 martie 2019, precum și orice altă prevedere contrară se abrogă”.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Art. 5

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I” .

Vă expunem, în cele ce urmează, cele mai importante prevederi ale Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat, regăsite la anexa nr. 1 a prezentului ordin.

Art. 4: Evaluarea periodică

„(1) Fiecare școală doctorală este evaluată la fiecare 5 ani, de către Agenție, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD, în vederea menținerii acreditării. Evaluarea periodică a IOSUD se va realiza, de regulă, în cadrul evaluării instituționale a instituției de învățământ superior coordonatoare a respectivei IOSUD.

(2) Evaluarea periodică a programelor de studii universitare de doctorat se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, la fiecare 5 ani, de către Agenție, pe bază de contract”.

Art. 5: Etapele evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat

„(1) În vederea evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat, IOSUD elaborează un raport de evaluare internă și solicită Agenției evaluarea fiecărui domeniu de studii universitare de doctorat, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Agenția numește o comisie de experți, care analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) și verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și elaborează propriul raport de evaluare.

(3) Agenția supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experților, după verificarea respectării prevederilor prezentei metodologii și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în procesul de evaluare externă, prevăzuți în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul constatării respectării/nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță menționat la alin. (3), Agenția propune Ministerului Educației și Cercetării menținerea/retragerea acreditării pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat”.

Art. 6: Etapele evaluării periodice a școlilor doctorale

„(1) În vederea evaluării periodice a școlilor doctorale, IOSUD, în structura căreia sunt organizate școlile doctorale, elaborează un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și solicită evaluarea externă de către Agenție.

(2) Agenția numește o comisie de experți, analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) și verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, pe baza art. 13 lit. a)-c) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și elaborează propriul raport de evaluare.

(3) Agenția supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experților prin verificarea respectării prezentei metodologii și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizat în procesul de evaluare externă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul constatării respectării/nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță menționat la alin. (3), Agenția propune Ministerului Educației și Cercetării menținerea/retragerea acreditării școlii doctorale evaluate”.

Art. 14: Consecințele nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță pentru domeniile de studii universitare de doctorat acreditate

„(1) În cazul constatării nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în cadrul procesului de evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenția care a realizat evaluarea informează Ministerul Educației și Cercetării, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD prin notificare.

(2) Ministerul Educației și Cercetării publică pe site-ul propriu avertismentul emis în condițiile alin. (1). 

(3) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (1), IOSUD are obligația de a solicita o nouă evaluare din partea agenției de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară, ce va respecta toți pașii menționați la art. 5; în caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (1) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenți doctoranzi.

(4) În cazul în care Agenția constată în raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (2) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenți doctoranzi, cu aplicarea art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD”.

Art. 15: Consecințele nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță pentru școlile doctorale acreditate

„(1) În cazul constatării nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în cadrul procesului de evaluare periodică a școlilor doctorale, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenția care a realizat evaluarea propune Ministerului Educației și Cercetării retragerea acreditării.

(2) În cazul retragerii acreditării unei școli doctorale, IOSUD școlarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi în cadrul respectivei școli doctorale, conform prevederilor art. 158 și ale art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O școală doctorală care și-a pierdut acreditarea în condițiile prevăzute de art. 6 poate să solicite acreditarea, după cel puțin 5 ani de la pierderea acestei calități, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform prevederilor art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru a putea funcționa, domeniile de studii universitare de doctorat acreditate organizate într-o școală doctorală pentru care a fost retrasă acreditarea trebuie să fie încadrate într-o altă școală doctorală acreditată sau autorizată să funcționeze provizoriu, fie prin procesul de reorganizare descris la art. 12, fie prin procesul de înființare a unei noi școli doctorale, descris la art. 10. IOSUD nu poate organiza proces de admitere la respectivele domenii de studii universitare de doctorat până când nu finalizează procesul de încadrare a acestora într-o școală doctorală acreditată sau autorizată să funcționeze provizoriu”.

Art. 16: Aplicarea metodologiei

„(1) Pentru punerea în aplicare a prezentei metodologii, în termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, ARACIS va elabora ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat.

(2) În ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat se va preciza care sunt indicatorii care se aplică pentru procesul de autorizare de funcționare provizorie a școlilor doctorale, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat”.

Aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare (OMEC nr. 3200/2020) was last modified: februarie 24th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter