Aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică (OME nr. 6234/2023)

15 sept. 2023
Vizualizari: 62

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului educației (OME) nr. 6234/2023 pentru aprobarea Listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II)

(M. Of. nr. 828 din 14 septembrie 2023)

În temeiul:

– art. 210 și 260 din Legea învățământului superior nr. 199/2023;

– art. 33-35 din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006;

– art. 1 alin. (2) din OME nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior;

Conferința națională de insolvență

– art. 22 din Metodologia-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, aprobată prin OME nr. 4.139/2022;

Ținând cont de:

– Metodologia de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, aprobată prin H.G. nr. 1.418/2006;

– Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024, aprobate prin H.G. nr. 367/2023;

– Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5.561/2011;

Având în vedere:

– OME nr. 5.041/2023 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2023-2024;

– OMEN nr. 3.365/2017 privind acordarea de atribuții instituțiilor de învățământ superior privind formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin gradele didactice II și I;

Ținând cont de:

– Adresa ARACIS nr. 5.218 din 1 septembrie 2023;

– Adresa Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș nr. 407 din 11 iulie 2023;

– Referatul de aprobare nr. 301 al Direcției generale învățământ universitar din 5 septembrie 2023;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În baza:

– art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației.

Se aprobă Lista instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II).

 

În M. Of. nr. 828 din data de 14 septembrie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 6234/2023 pentru aprobarea Listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II).

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile relevante din respectivul act normativ.

Art. 1

(1) Se aprobă Lista instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II), cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II), organizate de către instituțiile de învățământ superior acreditate, care nu sunt cuprinse în anexa la prezentul ordin, intră în lichidare, în sensul că asigură școlarizarea studenților înscriși în anii universitari precedenți, dar nu organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2023-2024.

Art. 2

În anul universitar 2023-2024 pot organiza probele din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I, pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, instituțiile de învățământ superior acreditate, cuprinse în anexa la prezentul ordin, care sunt și centre de perfecționare/formare continuă în condițiile legii.

Art. 3

Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, instituțiile de învățământ superior și inspectoratele școlare județene/al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Anexă

LISTA instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2023-2024, în condițiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II)

Nr. crt.UniversitateaNumărul maxim de studenți care pot fi școlarizați
1.Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București1.600
2.Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

Centrul Universitar din Pitești

600
3.Universitatea Tehnică de Construcții din București350
4.Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București300
5.Universitatea din București3.000
6.Academia de Studii Economice din București1.000
7.Universitatea Națională de Muzică din București220
8.Universitatea Națională de Arte din București100
9.Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București120
10.Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București750
11.Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București120
12.Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia350
13.Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad500
14.Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău400
15.Universitatea „Transilvania” din Brașov1.100
16.Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca680
17.Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Centrul Universitar Nord Baia Mare

300
18.Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca450
19.Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca3.500
20.Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Centrul Universitar „Eftimie Murgu” din Reșița

200
21.Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca300
22.Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca150
23.Universitatea „Ovidius” din Constanța550
24.Universitatea din Craiova1.500
25.Universitatea din Craiova (Drobeta-Turnu Severin)200
26.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați750
27.Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași400
28.Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași400
29.Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași2.400
30.Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași400
31.Universitatea din Oradea1.500
32.Universitatea din Petroșani200
33.Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești400
34.Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu1.000
35.Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava1.000
36.Universitatea „Valahia” din Târgoviște350
37.Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu250
38.Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologii „George Emil Palade” din Târgu Mureș400
39.Universitatea de Arte din Târgu Mureș60
40.Universitatea Politehnica Timișoara350
41.Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara600
42.Universitatea de Vest din Timișoara1.500
43.Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București90
44.Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București120
45.Universitatea „Titu Maiorescu” din București120
46.Universitatea „Spiru Haret” din București150
47.Universitatea Ecologică din București80
48.Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad150
49.Universitatea „Danubius” din Galați60
50.Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca60
51.Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca (Miercurea-Ciuc)90
52.Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca (Târgu Mureș)150
53.Universitatea „Petre Andrei” din Iași30
54.Universitatea Creștină „Partium” din Oradea150
55.Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș*)600/600
56.Universitatea „Tibiscus” din Timișoara100

______

*)Procedură de evaluare periodică în curs, de către Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS).

 

Aprobarea Listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică (OME nr. 6234/2023) was last modified: septembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.