Aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (OPANFP nr. 530/2022)

5 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
73 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  (OPANFP) nr. 530/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

(M. Of. nr. 776 din 4 august 2022)

Având în vedere:

– art. 401 alin. (1) lit. p), ale art. 618 alin. (3) din Codul administrativ,

– art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 78/2022

– art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române;

– Referatul de aprobare nr. 28.265/2022 a proiectului.

În temeiul:

– art. 400 alin. (2) teza a II-a din Codul administrativ;

– art. 12 alin. (6) din H.G. nr. 785/2022 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

– art. 39 alin. (1) teza a II-a din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

 

Se aprobă Instrucțiunile privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 

În M. Of. nr. 776 din 4 august 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  (OPANFP) nr. 530/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

Art. 1

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Se aprobă Instrucțiunile privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1) Prezentul ordin intră în vigoare în 30 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 279/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 14 aprilie 2021.

Instrucțiuni privind publicarea anunțului de concurs

Structura

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Modalitatea de completare în format online a informațiilor cuprinse în anunțul de concurs

Art. 1

(1) Scopul prezentelor instrucțiuni este de a asigura o reglementare unitară aplicabilă autorităților și instituțiilor publice organizatoare ale concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante, în vederea publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, în condițiile prevăzute la art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României și la art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române.

(2) Autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a înștiința Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție sau de conducere temporar vacante prin completarea și transmiterea în format online, în condițiile prezentelor instrucțiuni, a informațiilor necesare publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției, utilizând aplicația din domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici.

(3) În înțelesul prezentelor instrucțiuni, domeniul informatic alocat fiecărei autorități și instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici reprezintă spațiul informatic partajat care cuprinde date despre funcțiile publice și funcționarii publici din cadrul fiecărei autorități și instituții publice.

(4) Accesul la domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici se face pe bază de utilizator și parolă. Fiecare autoritate sau instituție publică este identificată în mod unic prin cod fiscal și desemnează o persoană responsabilă să opereze în domeniul informatic alocat acesteia în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 3

(1) Publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției se va face cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție sau de conducere vacante, precum și pentru concursul de promovare într-o funcție publică de conducere vacantă, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție temporar vacante, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2022, respectiv cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2022.

(2) Data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției va fi aceeași cu data publicării anunțului de concurs pe site-ul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante.

Art. 10

În domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici, la secțiunea „Instrumente de lucru”, subsecțiunea „Anunțuri concurs”, subsecțiunea „Posturi concurs”, pentru fiecare post se completează durata timpului de muncă, respectiv durată normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă, potrivit prevederilor art. 39 alin. (11) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână, pentru durata normală a timpului de muncă;

b) 4 ore pe zi, respectiv 20 de ore pe săptămână, pentru durata redusă a timpului de muncă la jumătate de normă.

Art. 17

(1) Pentru asigurarea unui conținut unitar al anunțului de concurs care se publică pe site-ul Agenției și pe site-ul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, în domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici, la secțiunea „Instrumente de lucru”, subsecțiunea „Anunțuri concurs”, subsecțiunea „Posturi concurs”, se recomandă să se completeze bibliografia și tematica aferente fiecărei funcții publice, potrivit prevederilor art. 467 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Bibliografia nu are conținut identic cu tematica.

(3) Tematica reprezintă totalitatea temelor esențiale și relevante pentru funcția publică pentru care se organizează concursul, sintetizate din bibliografie și din cuprinsul documentelor sau/și surselor de informare și documentare prevăzute la art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

Aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (OPANFP nr. 530/2022) was last modified: august 5th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.