Aprobarea informaţiilor necesare elaborării planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a planului de promovare în funcţii publice de conducere (OPANFP nr. 337/2024)

23 feb. 2024
Vizualizari: 637

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (OPANFP) nr. 337/2024 privind aprobarea informațiilor necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere, precum și modalitatea de transmitere a acestora

(M. Of. nr. 148 din 22 februarie 2024)

Având în vedere:

– art. 401 alin. (1) lit. q) și r), art. 467 alin. (5) teza I și alin. (10), art. 469 alin. (1) și art. 482 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– art. IX alin. (2) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din O.U.G. nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– art. 3 lit. w), x), z) și aa), art. 4 lit. a) și b), art. 5 lit. a) și b), art. 6, 9, 11-17 și 166 din anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019;

– Referatul de aprobare nr. 4.857/2024 a proiectului de OPANF privind aprobarea informațiilor necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere, precum și modalitatea de transmitere a acestora;

În temeiul:

– art. 400 alin. (2) teza a II-a și art. 467 alin. (5) teza a II-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– art. 12 alin. (6) din H.G. nr. 785/2022 privind organizarea și funcționarea ANFP.

Se aprobă informațiile necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere, precum și modalitatea de transmitere a acestora.

 

În M. Of. nr. 148 din data de 22 februarie 2024 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (OPANFP) nr. 337/2024 privind aprobarea informațiilor necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere, precum și modalitatea de transmitere a acestora.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

Art. 1

(1) Se aprobă informațiile necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici, pe baza datelor transmise de către autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii, privind necesarul de resurse umane din funcții publice, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă informațiile necesare elaborării planului de promovare în funcții publice de conducere, pe baza necesarului pentru ocupare prin promovare a unor funcții publice de conducere la nivelul autorităților și instituțiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(1) Informațiile necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere se transmit Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs.

(2) Modelul adresei de comunicare a necesarului de resurse umane din funcția publică către Agenția Națională a Funcționarilor Publici este prevăzut în anexa nr. 3.

Anexa nr. 1

Informații necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici

A. Pentru funcțiile publice de execuție vacante, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii

Denumirea autorității sau instituției publice și codul fiscal/CIF………..
Coordonatele de contact ale persoanei responsabile din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției:

Numele și prenumele:………..

Funcția publică deținută:……………….

Numărul de telefon și adresa de e-mail ale compartimentului de resurse umane:……………………..

Nr. crt.Tipul compartimentului funcționalDenumirea compartimentului funcțional1Denumirea funcției publiceClasaGradul profesionalCodul unic de identificare a postului (ID post) 2Numărul de posturi aferente funcției publice de execuție vacanteNumărul de posturi aferente funcției publice de execuție previzionate pentru vacantare pentru anul XNumărul de posturi aferente funcției publice de execuție previzionate pentru vacantare pentru anul X+1
Semestrul ISemestrul IISemestrul ISemestrul II
AuditorI
ConsilierI
Consilier juridicI
ExpertI
InspectorI
Consilier achiziții publiceI
Funcții publice specifice care nu beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, care au fost echivalate cu funcții publice generale3I
Funcții publice specifice care nu beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, care au fost echivalate cu funcții publice generale4II
Funcții publice specifice care nu beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, care au fost echivalate cu funcții publice generale5III
Referent de specialitateII
ReferentIII
Număr total:

1 Se va preciza denumirea integrală a compartimentului funcțional respectiv.

2 ID post atribuit conform sistemului electronic privind evidența funcțiilor publice și funcționarilor publici, gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

3 Vor fi avute în vedere funcțiile publice specifice care nu beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, care au fost echivalate cu funcții publice generale, stabilite în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cu respectarea prevederilor anexei nr. 51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

4 Vor fi avute în vedere funcțiile publice specifice care nu beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, care au fost echivalate cu funcții publice generale, stabilite în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cu respectarea prevederilor anexei nr. 51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

5 Vor fi avute în vedere funcțiile publice specifice care nu beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, care au fost echivalate cu funcții publice generale, stabilite în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cu respectarea prevederilor anexei nr. 51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

B. Pentru funcțiile publice de conducere vacante, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale, în condițiile legii

Denumirea autorității sau instituției publice și codul fiscal/CIF………..
Coordonatele de contact ale persoanei responsabile din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției:

Numele și prenumele:………..

Funcția publică deținută:……………….

Numărul de telefon și adresa de e-mail ale compartimentului de resurse umane:……………………..

Nr. crt.Tipul compartimentului funcționalDenumirea compartimentului funcțional1Denumirea funcției publiceCodul unic de identificare a postului (ID post) 2Numărul de posturi aferente funcției publice de conducere vacanteNumărul de posturi aferente funcției publice de conducere previzionate pentru vacantare pentru anul XNumărul de posturi aferente funcției publice de conducere previzionate pentru vacantare pentru anul X + 1
Semestrul ISemestrul IISemestrul ISemestrul II
Șef serviciu
Director executiv adjunct fără calitatea de conducător al instituției publice
Director executiv adjunct cu calitatea de conducător al instituției publice
Director executiv fără calitatea de conducător al instituției publice
Director executiv cu calitatea de conducător al instituției publice
Director adjunct
Director
Director general adjunct
Director general
Funcții publice de conducere specifice care nu beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, care au fost echivalate cu funcții publice de conducere generale3
Număr total:

1 Se va preciza denumirea integrală a compartimentului funcțional respectiv.

2 ID post atribuit conform sistemului electronic privind evidența funcțiilor publice și funcționarilor publici, gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

3 Vor fi avute în vedere funcțiile publice de conducere specifice care nu beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, care au fost echivalate cu funcții publice generale, stabilite în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cu respectarea prevederilor anexei nr. 51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

C. Pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Denumirea autorității sau instituției publice și codul fiscal/CIF………………….
Coordonatele de contact ale persoanei responsabile din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției:

Numele și prenumele:………..

Funcția publică deținută:……………….

Numărul de telefon și adresa de e-mail ale compartimentului de resurse umane:……………………..

Nr. crt.Denumirea funcției publiceCodul unic de identificare a postului (ID post) 1Numărul de posturi aferente funcției publice din categoria înalților funcționari publici vacanteNumărul de posturi aferente funcției publice din categoria înalților funcționari publici previzionate pentru vacantare pentru anul XNumărul de posturi aferente funcției publice din categoria înalților funcționari publici previzionate pentru vacantare pentru anul X + 1
Semestrul ISemestrul IISemestrul ISemestrul II
Secretar general
Secretar general adjunct
Secretar general al instituției prefectului
Inspector guvernamental
Număr total:

1 ID post atribuit conform sistemului electronic privind evidența funcțiilor publice și funcționarilor publici, gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Anexa nr. 2

Informații necesare elaborării planului de promovare în funcții publice de conducere

Denumirea autorității sau instituției publice și codul fiscal/CIF………..
Coordonatele de contact ale persoanei responsabile din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției:

Numele și prenumele:………..

Funcția publică deținută:……………….

Numărul de telefon și adresa de e-mail ale compartimentului de resurse umane:…………………….

Nr. crt.Tipul compartimentului funcționalDenumirea compartimentului funcțional1Denumirea funcției publiceCodul unic de identificare a postului (ID post) 2Numărul de posturi aferente funcției publice de conducere vacanteNumărul de posturi aferente funcției publice de conducere previzionate pentru vacantare pentru anul XNumărul de posturi aferente funcției publice de conducere previzionate pentru vacantare pentru anul X + 1
Semestrul ISemestrul IISemestrul ISemestrul II
Șef serviciu
Director executiv adjunct fără calitatea de conducător al instituției publice
Director executiv adjunct cu calitatea de conducător al instituției publice
Director executiv fără calitatea de conducător al instituției publice
Director executiv cu calitatea de conducător al instituției publice
Director adjunct
Director
Director general adjunct
Director general
Funcții publice de conducere specifice care nu beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, care au fost echivalate cu funcții publice de conducere generale3
Număr total:

1 Se va preciza denumirea integrală a compartimentului funcțional respectiv.

2 ID post atribuit conform sistemului electronic privind evidența funcțiilor publice și funcționarilor publici, gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

3 Vor fi avute în vedere funcțiile publice de conducere specifice care nu beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, care au fost echivalate cu funcții publice generale, stabilite în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cu respectarea prevederilor anexei nr. 51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 3

Model de adresă de comunicare a necesarului de resurse umane în funcția publică și/sau a necesarului de funcții publice de conducere alocate ocupării prin promovare pentru elaborarea planului de recrutare a funcționarilor publici și/sau a planului de promovare în funcții publice de conducere

 

Aprobarea informațiilor necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere (OPANFP nr. 337/2024) was last modified: februarie 23rd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.