Aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 (OME nr. 4.759/2022)

31 aug. 2022
Vizualizari: 188

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul ministrului educației (OME) nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023

(M. Of. nr. 848 din 30 august 2022)

În temeiul:

– art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– Referatul de aprobare nr. 2.108 DGIP din 10.08.2022, referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023,

În baza:

– prevederilor art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare.

 

Se aprobă graficul de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023.

 

În M. Of. nr. 848 din 30 august 2022 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile menționate în Ordin.

Art. 1

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi noiembrie 2021-septembrie 2022, calificările profesionale: subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto – nivelul 5 de calificare, sesiunea septembrie 2022:

– înscrierea candidaților:8-9 septembrie 2022;
– desfășurarea probei practice:10-13 septembrie 2022;
– desfășurarea probei scrise:14 septembrie 2022;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:15 septembrie 2022;
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:15-16 septembrie 2022;
– desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:17-20 septembrie 2022;
– afișarea rezultatelor finale:21 septembrie 2022.

Art. 2

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi noiembrie 2021-octombrie 2022, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi – nivelul 5 de calificare, sesiunea octombrie 2022:

– înscrierea candidaților:13-14 octombrie 2022;
– desfășurarea probei practice:15-19 octombrie 2022;
– desfășurarea probei scrise:20 octombrie 2022;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:21 octombrie 2022;
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:21-22 octombrie 2022;
– desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:23-25 octombrie 2022;
– afișarea rezultatelor finale:26 octombrie 2022.

Art. 3

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie 2023:

– înscrierea candidaților:30 ianuarie-3 februarie 2023;
– desfășurarea probei practice:6-7 februarie 2023;
– desfășurarea probei scrise:8 februarie 2023;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:9 februarie 2023;
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:10 februarie 2023;
– susținerea proiectului:13-14 februarie 2023;
– afișarea rezultatelor finale:15 februarie 2023.

Art. 4

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi iunie 2022-aprilie 2023, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto – nivelul 5 de calificare, sesiunea martie-aprilie 2023:

– înscrierea candidaților:23-24 martie 2023;
– desfășurarea probei practice:25-29 martie 2023;
– desfășurarea probei scrise:30 martie 2023;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:31 martie 2023;
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:31 martie-1 aprilie 2023;
– desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:2-4 aprilie 2023;
– afișarea rezultatelor finale:5 aprilie 2023.

Art. 5

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică – nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2023:

– înscrierea candidaților:8-10 mai 2023;
– desfășurarea probelor de examen:15-16 mai 2023;
– afișarea rezultatelor finale:17 mai 2023.

Art. 6

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică – nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2023:

– înscrierea candidaților:29 mai-2 iunie 2023;
– desfășurarea probelor de examen:5-7 iunie 2023;
– afișarea rezultatelor finale:8 iunie 2023.

Art. 7

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar – maiștri militari, nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea iunie-iulie 2023:

– înscrierea candidaților:1-16 iunie 2023;
– desfășurarea probei practice:10-11 iulie 2023;
– afișarea rezultatelor la proba practică:12 iulie 2023;
– desfășurarea probei scrise:14 iulie 2023;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:14 iulie 2023;
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:17 iulie 2023;
– susținerea proiectului:18-19 iulie 2023;
– afișarea rezultatelor finale:20 iulie 2023.

Art. 8

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar – subofițeri, nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea iunie-iulie 2023:

– înscrierea candidaților:12-30 iunie 2023;
– desfășurarea probei practice:12-13 iulie 2023;
– afișarea rezultatelor la proba practică:14 iulie 2023;
– desfășurarea probei scrise:17 iulie 2023;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:17 iulie 2023;
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:18 iulie 2023;
– susținerea proiectului:20-21 iulie 2023;
– afișarea rezultatelor finale:22 iulie 2023.

Art. 9

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2023:

– înscrierea candidaților:20-23 iunie 2023;
– desfășurarea probei practice:26-27 iunie 2023;
– desfășurarea probei scrise:28 iunie 2023;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:29 iunie 2023;
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă29-30 iunie 2023;
– susținerea proiectului:3-4 iulie 2023;
– afișarea rezultatelor finale:5 iulie 2023.

Art. 10

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional – nivelul 3 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2023:

– înscrierea candidaților:26-30 iunie 2023;
– desfășurarea probelor de examen:3-7 iulie 2023;
– afișarea rezultatelor finale:10 iulie 2023.

Art. 11

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare – nivelul 5 de calificare, sesiunea august 2023:

– înscrierea candidaților:2-4 august 2023;
– desfășurarea probei practice:7-17 august 2023;
– desfășurarea probei scrise:21 august 2023;
– corectarea lucrărilor scrise:21-24 august 2023;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:24 august 2023, ora 12.00;
– depunerea contestațiilor la proba scrisă:24 august 2023, interval orar 12.00-16.00;
– soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor după contestații24 august 2023, ora 20.00;
– susținerea proiectului:25-29 august 2023;
– afișarea rezultatelor finale:30 august 2023.

Art. 12

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea iulie-august 2023:

– înscrierea candidaților:31 iulie-3 august 2023;
– desfășurarea probei practice:4-8 august 2023;
– desfășurarea probei scrise:9 august 2023;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:10 august 2023;
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:10-11 august 2023;
– susținerea proiectului:16-17 august 2023;
– afișarea rezultatelor finale:18 august 2023.

Art. 13

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică – nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2023:

– înscrierea candidaților:16-18 august 2023;
– desfășurarea probelor de examen:21-22 august 2023;
– afișarea rezultatelor finale:23 august 2023.

Art. 14

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică – nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2023:

– înscrierea candidaților:16-18 august 2023;
– desfășurarea probelor de examen:21-22 august 2023;
– afișarea rezultatelor finale:23 august 2023.

Art. 15

Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.

Art. 16

(1) În etapele examenelor de certificare a calificării profesionale/de atestare a competențelor profesionale, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale).

(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenelor de certificare a calificării profesionale/de atestare a competențelor profesionale, care se afișează în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen, sunt următoarele: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, unitatea de învățământ de proveniență, promoție, forma de învățământ absolvită, profilul/domeniul/calificarea profesională, rezultatul/notele obținut/obținute la fiecare probă de examen susținută, media generală, rezultatul final: „admis”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”.

(3) Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.

(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.

(5) Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, o notă de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal.

 

Aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023 (OME nr. 4.759/2022) was last modified: august 31st, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.