Aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (OPANAF nr. 3725/2017)

1 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 669
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 3725/2017
(M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2017)
Se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a unor formulare.

În M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2017, a fost publicat OPANAF nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OPANAF nr. 3725/2017

Potrivit art. 1, se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a următoarelor formulare:

a) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1, prevăzute în anexa nr. 1;

b) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n, prevăzute în anexa nr. 2;

c) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016), cod 14.13.01.10.11/c.R., prevăzute în anexa nr. 3;

d) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2, prevăzute în anexa nr. 4;

e) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3, prevăzute în anexa nr. 5;

f) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice (040), cod 14.13.01.10.11/4, prevăzute în anexa nr. 6;

g) Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16, prevăzute în anexa nr. 7;

h) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c, prevăzute în anexa nr. 8;

i) Declarație privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevăzute în anexa nr. 9;

j) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5, prevăzute în anexa nr. 10;

k) Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700), cod 14.13.01.10.01, prevăzute în anexa nr. 11;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

l) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1, prevăzute în anexa nr. 12;

m) Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2, prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 2 din OPANAF nr. 3725/2017

Conform art. 2, caracteristicile de tipărire/editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 14.

Art. 3 din OPANAF nr. 3725/2017

Art. 3 stabilește faptul că anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 4 din OPANAF nr. 3725/2017

Potrivit art. 4, categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;

b) impozitul pe profit;

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d) accizele;

e) impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor;

f) impozitul pe reprezentanță;

g) contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariați;

h) contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariați;

i) contribuția asiguratorie pentru muncă;

j) redevențele miniere;

k) redevențele petroliere;

l) contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;

m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;

n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;

o) impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

p) taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc;

q) impozit specific unor activități.

Art. 5 din OPANAF nr. 3725/2017

Conform art. 5, contribuția asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora.

Modificarea vectorului fiscal se realizează, din inițiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

Art. 6 din OPANAF nr. 3725/2017

Art. 6 dispune faptul că referirile la Codul de procedură fiscală din respectivul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 din OPANAF nr. 3725/2017

Art. 7 prevede că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Art. 8 din OPANAF nr. 3725/2017

În art. 8 se stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă:

a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 și 979 bis din 30 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.372/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) “Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 18 septembrie 2017.

Art. 9 din OPANAF nr. 3725/2017

Art. 9 dispune faptul că Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (OPANAF nr. 3725/2017) was last modified: ianuarie 1st, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter