Aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia (OMFP nr. 3145/2017)

28 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3378

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMFP nr. 3145/2017
(M. Of. nr. 1009 din 20 decembrie 2017)
Se aprobă formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum și instrucțiunile de completare, prevăzute în anexele nr. 1-6.

În M. Of. nr. 1009 din 20 decembrie 2017, a fost publicat OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conferința Noi reglementări în agricultură

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMFP nr. 3145/2017

Potrivit art. 1, se aprobă formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum și instrucțiunile de completare, prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 2 din OMFP nr. 3145/2017

Art. 2 prevede faptul că începând cu data publicării respectivului ordin în Monitorul Oficial al României, operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unic ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli în formatul prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3 din OMFP nr. 3145/2017

Art. 3 dispune faptul că anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 4 din OMFP nr. 3145/2017

Art. 4 stabilește faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 5 din OMFP nr. 3145/2017

Conform art. 5, la data publicării respectivului ordin în Monitorul Oficial al României, se abrogă OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia (M. Of. nr. 16 din 8 ianuarie 2016).

Anexele nr. 1-6 din OMFP nr. 3145/2017

Redăm în continuare conținutul anexelor 1-6 din OMFP nr. 3145/2017.

Anexa nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic . . . . . . . . . .
Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul . . . . . . . . . .

– mii lei –

INDICATORINr. rd.Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)Propuneri an curent (N)%Estimări an N + 1Estimări an N + 2%
9 = 7/510 = 8/7
0123456 = 5/478910
I.VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)1
1Venituri totale din exploatare, din care:2
a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare3
b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare4
2Venituri financiare5
3Venituri extraordinare6
IICHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)7
1Cheltuieli de exploatare, din care:8
A.cheltuieli cu bunuri și servicii9
B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate10
C.cheltuieli cu personalul, din care:11
C0Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)12
C1ch. cu salariile13
C2bonusuri14
C3alte cheltuieli cu personalul, din care:15
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal16
C4Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete17
C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator18
D.alte cheltuieli de exploatare19
2Cheltuieli financiare20
3Cheltuieli extraordinare21
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)22
IVIMPOZIT PE PROFIT23
VPROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:24
1Rezerve legale25
2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege26
3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți27
4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi28
5Alte repartizări prevăzute de lege29
6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 2930
7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință31
8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:32
a)– dividende cuvenite bugetului de stat33
b)– dividende cuvenite bugetului local33a
c)– dividende cuvenite altor acționari34
9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare35
VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE36
VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care37
a)cheltuieli materiale38
b)cheltuieli cu salariile39
c)cheltuieli privind prestările de servicii40
d)cheltuieli cu reclama și publicitate41
e)alte cheltuieli42
VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:43
1Alocații de la buget44
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori45
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII46
XDATE DE FUNDAMENTARE47
1Nr. de personal prognozat la finele anului48
2Nr. mediu de salariați total49
3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)50
4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)51
5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)52
6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat53
7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)54
8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x100055
9Plăți restante56
10Creanțe restante57

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia (OMFP nr. 3145/2017) was last modified: decembrie 28th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter