Emiterea titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur – modificări (OMFP nr. 2924/2018)

28 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1242
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (M. Of. nr. 974 din 7 decembrie 2017; cu modif. ult.)OMFP nr. 2924/2018 (M. Of. nr. 736 din 27 august 2018)modifică: art. 4, art. 9, art. 10, art. 23
introduce: art. 13 lit. g)

În M. Of. nr. 736 din 27 august 2018, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2924/2018 privind modificarea și completarea Anexei la OMFP nr. 3139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur (M. Of. nr. 974 din 7 decembrie 2017; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse anexei la OMFP nr. 3139/2017, prin OMFP 2924/2018.

 

Art. 4 din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP 2924/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea:

„Subscrierile se realizează la sediul unității operative a Trezoreriei Statului din raza domiciliului fiscal al investitorului, în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„Subscrierile se realizează la orice sediu al unității operative/punct de încasare al Trezoreriei Statului, în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții”. 

 

Art. 9 din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP 2924/2018)

Vechea reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu condiția încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pe investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective. În situația depășirii plafonului stabilit prin prospect, emitentul, la sfârșitul perioadei de subscriere, va anula subscrierea/subscrierile astfel încât suma totala subscrisă să nu depășească plafonul stabilit prin prospect. Anularea unei subscrieri se va face în totalitate. Emitentul, din toate subscrierile unui investitor, va anula subscrierea/subscrierile, indiferent de ordinea în care au fost realizate, astfel încât suma rămasă subscrisă să fie cât mai apropiată sau egală cu plafonul stabilit prin prospect. Unitățile operative ale Trezoreriei Statului vor notifica investitorul cu privire la subscrierile anulate și vor vira sumele de bani aferente acestor subscrieri anulate în conturile de subscriere din care operațiunile au fost inițiate. Costurile implicate de notificarea investitorului vor fi reținute din sumele rambursate de unitățile operative ale Trezoreriei Statului în contul de subscriere al acestuia. Aplicarea acestor prevederi poate fi ilustrată prin exemple:

Exemplu 1: Un investitor realizează 3 subscrieri distincte în valoare de 50.000 lei, 70.000 lei și 50.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârșitul perioadei de subscriere emitentul va anula subscrierea în valoare de 70.000 lei.

Exemplu 2: Un investitor realizează 5 subscrieri distincte în valoare de 20.000 lei, 15.000 lei, 10.000 lei, 35.000 lei și 25.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârșitul perioadei de subscriere se constată că a subscris în total 105.000 lei, depășind plafonul cu 5.000 lei. În această situație se anulează subscrierea astfel încât suma subscrisă totală rămasă să fie egală sau cât mai apropiată, dar mai mică de plafonul de 100.000 lei. Astfel este anulată subscrierea de 10.000 lei, valoarea rămasă subscrisă fiind de 95.000 lei.

(2) Investitorul/împuternicitul acestuia în acest scop prin procură legalizată la notar are posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, până în ultima zi a perioadei de subscriere, a unei cereri de anulare a subscrierii la care se anexează formularul de subscriere în original și procura notarială în original, la sediul unității unde a efectuat subscrierea, conform modelului din anexa nr. 6 , urmând ca sumele să fie returnate în contul de subscriere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate de către investitor/împuternicit”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu condiția încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pe investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective. În situația depășirii plafonului stabilit prin prospect, emitentul, la sfârșitul perioadei de subscriere, va anula subscrierea/subscrierile astfel încât suma totală subscrisă să nu depășească plafonul stabilit prin prospect. Anularea unei subscrieri se va face în totalitate. Emitentul, din toate subscrierile unui investitor, va anula subscrierea/subscrierile, indiferent de ordinea în care au fost realizate, astfel încât suma rămasă subscrisă să fie cât mai apropiată sau egală cu plafonul stabilit prin prospect. În situația în care există două sau mai multe subscrieri care pot fi anulate se va/vor anula ultima/ultimele subscrieri în ordine cronologică. Unitățile operative ale Trezoreriei Statului vor notifica o singură dată investitorul, cu confirmare de primire, cu privire la subscrierile anulate și vor vira sumele de bani aferente acestor subscrieri anulate în conturile de subscriere din care operațiunile au fost inițiate. Costurile implicate de notificarea investitorului vor fi reținute din sumele rambursate de unitățile operative ale Trezoreriei Statului în contul de subscriere al acestuia.

Aplicarea acestor prevederi poate fi ilustrată prin exemple:

Exemplu 1: Un investitor realizează 3 subscrieri distincte în valoare de 50.000 lei, 70.000 lei și 50.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârșitul perioadei de subscriere emitentul va anula subscrierea în valoare de 70.000 lei.

Exemplu 2: Un investitor realizează 5 subscrieri distincte în valoare de 20.000 lei, 15.000 lei, 10.000 lei, 35.000 lei și 25.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârșitul perioadei de subscriere se constată că a subscris în total 105.000 lei, depășind plafonul cu 5.000 lei. În această situație se anulează subscrierea, astfel încât suma subscrisă totală rămasă să fie egală sau cât mai apropiată, dar mai mică de plafonul de 100.000 lei. Astfel este anulată subscrierea de 10.000 lei, valoarea rămasă subscrisă fiind de 95.000 lei.

Investitorul/împuternicitul acestuia în acest scop prin procură legalizată la notar are posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, până în ultima zi a perioadei de subscriere, a unei cereri de anulare a subscrierii la care se anexează formularul de subscriere în original și, după caz, procura notarială în original, la sediul unității operative/punctului de încasare al Trezoreriei Statului unde a efectuat subscrierea, conform modelului din anexa nr. 6, urmând ca sumele să fie returnate în contul de subscriere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate de către investitor/împuternicit. În situația în care investitorul a pierdut formularul de subscriere va atașa cererii de anulare a subscrierii o declarație pe propria răspundere prin care va declara faptul că a pierdut formularului de subscriere”.

 

Art. 10 din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP 2924/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedea:

„În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere și data scadenței emisiunii, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi consultate atât la sediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în timpul orelor de program, în orice zi a săptămânii, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale, cât și pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa www.mfinante.gov.ro”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

„În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere și data scadenței emisiunii, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi consultate atât la sediul unităților operative/punctelor de încasare ale Trezoreriei Statului, în timpul orelor de program, în orice zi a săptămânii, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale, cât și pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa www.mfinante.gov.ro”.

 

Art. 13 din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP 2924/2018)

Noua reglemenatare

În noua reglementare, la art. 13, după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul conținut:

„Prin intermediul contului de subscriere se pot efectua următoarele operațiuni:

(…)

g) încasări și plăți determinate de operațiunile de anulare a subscrierilor de titluri de stat”.

 

Art. 23 din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP 2924/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 prevedea:

„Data aferentă plăților de dobânzi, precum și cea de rambursare a valorii nominale la scadența emisiunii sunt notificate prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice și prin afișarea la sediul unităților operative ale Trezoreriei Statului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 se modifică și va avea următorul conținut:

„Data aferentă plăților de dobânzi, precum și cea de rambursare a valorii nominale la scadența emisiunii sunt notificate prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice și prin afișarea la sediul unităților operative/punctelor de încasare ale Trezoreriei Statului”.

Emiterea titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur – modificări (OMFP nr. 2924/2018) was last modified: august 28th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter