Aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse (OMADR/OPANAP nr. 238/1.290/2011)

16 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 73

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice  (OMADR/OPANAP) nr. 238/1.290/2011 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse – fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României

(M. Of. nr. 803 din 12 august 2022)

Având în vedere:

− art. 3 alin. (1) lit. z), precum și secțiunea a 4-a a capitolului IV din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

− secțiunea a 4-a a capitolului II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

− art. 3 lit. f) din H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

− art. 3 alin. (3) lit. i) din H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

− Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.017/2019

− Referatul de aprobare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 236.730 din 22.02.2022 și al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 84 DR din 11.02.2022.

În temeiul:

− art. 7 alin. (8) din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023

art. 4 alin. (3) din O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

art. 6 alin. (4) din H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

art. 9 alin. (5) din H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1.186/2014.

Se aprobă criteriile de calificare privind capacitatea ofertanților, factorii de evaluare și caietul de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse – fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României.

În M. Of. nr. 803 din 12 august 2022 s-a publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice  (OMADR/OPANAP) nr. 238/1.290/2011 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse – fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României.

Art. 1

Se aprobă criteriile de calificare privind capacitatea ofertanților, factorii de evaluare și caietul de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse – fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României, după cum urmează:

Monitor Dosare

a) anexa nr. 1 „Criteriile de calificare privind capacitatea ofertanților și factorii de evaluare utilizați în procedura de achiziție de fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României”;

b) anexa nr. 2 „Caiet de sarcini pentru achiziție de produse” conține cerințe funcționale și de performanță conforme cu standarde europene/naționale pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și a produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al României, precum și indicații privind regulile și condițiile care trebuie respectate de potențialii ofertanți pentru elaborarea unei propuneri tehnice corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.

Art. 2

(1) La întocmirea documentației de atribuire a acordului-cadru/contractului de achiziție publică de furnizare a fructelor, a legumelor, a laptelui și a produselor lactate și a produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al României, autoritatea contractantă utilizează documentele standard prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin și asigură totodată corelarea cu prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat.

(2) În cadrul fiecărei documentații de atribuire, autoritatea contractantă pune la dispoziția operatorilor economici formularele cu caracter obligatoriu, destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea unitară a ofertelor.

Art. 3

Exemplele și notele furnizate cu titlu orientativ în documentele standard prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin, pentru exemplificarea modului de completare a informațiilor relevante, nu se reproduc ca atare în conținutul documentației de atribuire.

Art. 4

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data publicării prezentului ordin.

(2) Prin procedură de atribuire inițiată după data publicării prezentului ordin se înțelege orice procedură pentru care s-a publicat un anunț de participare/de participare simplificat după această dată.

Art. 5

Prezentul ordin se completează cu prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.017/2019.

Art. 7

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 19/37/2018 privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2018.

Aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse (OMADR/OPANAP nr. 238/1.290/2011) was last modified: august 16th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.