Aprobarea Codului de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate (OPANMCS nr. 326/2020)

22 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 93

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Sumar
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 326/2020 privind aprobarea Codului de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate

 

(M. Of. nr. 860 din 21 septembrie 2020)

 

 

 

Se aprobă Codul de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate

În M. Of. nr. 860 din 21 septembrie 2020 s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 326/2020 privind aprobarea Codului de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

Art. 1

„Se aprobă Codul de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 2

„La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 216/2013 privind aprobarea Codului de conduită a evaluatorilor de spitale înscriși în Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, cu modificările ulterioare”.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Art. 3

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Mai departe, vă prezentăm structura anexei care face parte integrantă din respectivul ordin.

Capitolul I: Dispoziții generale

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Obiectivele și rolul Codului de conduită

Secțiunea 3: Termeni

Secțiunea 4: Principii generale

Secțiunea 5: Evaluatorul de servicii de sănătate

Capitolul II: Norme generale și specifice de conduită profesională a evaluatorilor

Secțiunea 1: Norme aplicabile evaluatorilor

Secțiunea 2: Loialitatea față de instituție

Secțiunea 3: Respectul față de cetățean, față de ordinea constituțională și de stat

Secțiunea 4: Libertatea opiniilor

Secțiunea 5: Activitatea publică

Secțiunea 6: Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor specifice

Secțiunea 7: Conduita în cadrul relațiilor internaționale

Secțiunea 8: Integritatea

Secțiunea 9: Avertizarea de integritate

Secțiunea 10: Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor

Secțiunea 11: Neutralitatea politică și participarea la activități politice

Secțiunea 12: Exercitarea abuzivă a atribuțiilor

Secțiunea 13: Protecția datelor și a informațiilor

Secțiunea 14: Participarea la procesul de luare a deciziilor

Secțiunea 15: Îndeplinirea atribuțiilor contractuale

Secțiunea 16: Profesionalism

Secțiunea 17: Obligația actualizării documentelor încărcate în aplicația CaPeSaRo

Secțiunea 18: Obligația informării și pregătirii continue

Secțiunea 19: Răspunsul la solicitările primite din partea A.N.M.C.S.

Secțiunea 20: Comportamentul profesional

Secțiunea 21: Hărțuirea

Secțiunea 22: Consumul de alcool, substanțe ilegale și tutun

Secțiunea 23: Respectarea programului de lucru

Secțiunea 24: Ținuta vestimentară

Secțiunea 25: Obiectivitate în evaluarea activității

Secțiunea 26: Coordonarea și monitorizarea aplicării normelor de conduită profesională

Capitolul III: Conflicte de interese și cazuri de incompatibilitate

Capitolul IV: Răspunderea și sancțiunile disciplinare

Capitolul V: Dispoziții finale

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții regăsite în anexă.

Art. 6

„Evaluatorul de servicii de sănătate este persoana definită la art. 2 lit. l) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, specializată în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate, care a obținut, în condițiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare și perfecționare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz”.

Art. 7

„Colaborarea dintre A.N.M.C.S. și evaluatori se realizează pe baza contractelor încheiate pentru fiecare misiuni de evaluare/reevaluare a unei unități sanitare”.

Art. 8

„În exercitarea atribuțiilor ce le revin, evaluatorii sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice următoarele:

a) reglementările legale în vigoare care stabilesc competențele și atribuțiile evaluatorilor, precum și sancțiunile aplicabile în cazul încălcării sau nerespectării dispozițiilor legale;

b) legislația în vigoare aplicabilă unităților sanitare evaluate;

c) contractul de prestări servicii de evaluare încheiat de părți;

d) prezentul cod de conduită;

e) normele interne, procedurile, metodologiile, principiile profesionale emise de A.N.M.C.S. în legătură cu activitatea desfășurată de evaluare și reevaluare a unităților sanitare;

f) regulamentele de organizare și funcționare, precum și reglementările interne ale unităților sanitare pe care le evaluează”.

Art. 22

„(1) Evaluatorii au obligația de a exercita atribuțiile calității de evaluator exclusiv în scopurile prevăzute de lege și în contractul părților.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de elaborare a documentației specifice activității, evaluatorii nu pot urmări sau accepta obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Evaluatorii au obligația de a nu interveni sau influența vreo acțiune, procedură sau anchetă de orice natură, derulată în cadrul A.N.M.C.S. sau în afara acesteia, în considerarea calității pe care o dețin.

(4) Evaluatorilor le este interzis să sugereze sau să impună persoanelor cu care intră în contact în exercitarea atribuțiilor specifice să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, promițându-le acordarea unor avantaje materiale, profesionale sau de alt fel.

(5) În scopul asigurării condițiilor necesare îndeplinirii cu imparțialitate a îndatoririlor profesionale, pe perioada de valabilitate a contractului, evaluatorilor le este interzis să se angajeze în relații patrimoniale cu personalul unității sanitare în care desfășoară activitățile contractate și/ sau cu angajații A.N.M.C.S.”.

Art. 25

„(1) Evaluatorii trebuie să își îndeplinească îndatoririle contractuale și să aibă o conduită profesională etică, adecvată scopului activității contractate.

(2) Evaluatorii pot încheia contractul de prestări servicii de evaluare doar atunci când se găsesc într-o stare de sănătate bună. În cazul în care starea de sănătate a unui evaluator se alterează după semnarea contractului, acesta este obligat să anunțe în cel mai scurt timp A.N.M.C.S., în mod oficial, pentru a putea lua măsurile ce se impun în legătură cu posibilitatea de continuare a relației contractuale și, după caz, neafectarea/afectarea cât mai puțin a procesului de evaluare aflat în curs de desfășurare.

(3) Evaluatorii nu trebuie să accepte în legătură cu activitatea prestată instrucțiuni sau sarcini care provin de la o altă autoritate, organizație ori persoană din afara A.N.M.C.S. pe durata îndeplinirii obligațiilor contractuale. Evaluatorii își îndeplinesc sarcinile stabilite, dând dovadă de decență, responsabilitate, independență, imparțialitate, obiectivitate, integritate și loialitate.

(4) Evaluatorilor le este interzis să se implice cu bună știință în acțiuni sau discuții care ar putea să aducă atingere independenței profesionale, scopului urmărit de A.N.M.C.S. și să conducă la apariția de conflicte de interese ori situații de incompatibilitate. Orice evaluator care se găsește în această situație va informa A.N.M.C.S. de îndată.

(5) Evaluatorii trebuie să se abțină de la orice acțiune sau comportament care ar putea să se răsfrângă, în mod negativ, asupra poziției lor sau asupra imaginii A.N.M.C.S.

(6) Evaluatorii sunt pe deplin responsabili de realizarea sarcinilor încredințate. Responsabilitatea vizează atât conformitatea cu regulile și principiile etice, cât și cu atingerea rezultatelor.

(7) Dacă un evaluator, în derularea obligațiilor contractuale, a produs un prejudiciu (de orice natură) ca urmare a unei conduite inadecvate, A.N.M.C.S. are dreptul să ceară recuperarea sau repararea integrală a prejudiciului, în condițiile legii”.

Art. 47

„(1) A.N.M.C.S. are dreptul să aplice evaluatorilor sancțiuni corespunzător prevederilor prezentului cod ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o faptă care este calificată drept abatere de la normele de conduită specifice activităților pe care evaluatorii le desfășoară, denumită în continuare Abatere de la normele de conduită.

(2) Abaterea de la normele de conduită este definită ca fiind fapta unui evaluator în legătură cu activitatea specifică evaluatorilor și constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către evaluator, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentele A.N.M.C.S., prevederile contractuale, ordinele, hotărârile și dispozițiile A.N.M.C.S.

(3) În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, sesizarea organelor de urmărire penală competente, în condițiile legii, este independentă de răspunderea reglementată în prezentul cod de conduită.

(4) Evaluatorii răspund patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice”.

Art. 56

„(1) Evaluatorii au obligația să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită și să consulte, în acest sens, pagina de internet a instituției unde va fi publicat după adoptare.

(2) Regulamentul prevăzut la art. 54 alin. (5) completează prevederile Codului de conduită”.

Aprobarea Codului de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate (OPANMCS nr. 326/2020) was last modified: septembrie 22nd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter