Aprobarea Metodologiei de organizare a Programului naţional „Şcoala altfel” (OMENCS nr. 5034/2016)

6 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2667

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMENCS nr. 5034/2016
(M. Of. nr. 771 din 3 octombrie 2016)
Cap. I („Prevederi generale”)
Cap. II („Proiectarea, planificarea și desfășurarea activităților din cadrul Programului național Școala altfel”)
Cap. III („Evaluarea/Autoevaluarea învățării în cadrul Programului național Școala altfel”)
Cap. IV („Monitorizarea și valorificarea rezultatelor Programului național Școala altfel”)
Cap. V („Diseminarea și recunoașterea exemplelor de bune practici identificate în cadrul programului”)

În M. Of. nr. 771 din 3 octombrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice (OMENCS) nr. 5034/2016 din 29 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel” (Metodologia).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În continuare, vom prezenta structura respectivei metodologii.

Cap. I („Prevederi generale”)

Cap. II („Proiectarea, planificarea și desfășurarea activităților din cadrul Programului național Școala altfel”)

Cap. III („Evaluarea/Autoevaluarea învățării în cadrul Programului național Școala altfel”)

Cap. IV („Monitorizarea și valorificarea rezultatelor Programului național Școala altfel”)

Cap. V („Diseminarea și recunoașterea exemplelor de bune practici identificate în cadrul programului”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivei metodologii.

Cap. I („Prevederi generale”) din Metodologie

Cap. I dispune faptul că programul național „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ, conform ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice privind structura anului școlar, valabil în anul școlar respectiv.

„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socioemoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa și evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competențe și abilități. Programul național „Școala altfel” oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socioemoționale.

De asemenea, în perioada alocată Programului național „Școala altfel” vor fi facilitate activități educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

a) transdisciplinaritate;
b) experiențiale/de învățare prin experiență;
c) proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații nonguvernamentale și/sau operatori economici;
d) inovatoare pentru contextul în care sunt derulate;
e) bazate pe constatările unor cercetări și bune practici recente din domeniul educațional.

Cap. II („Proiectarea, planificarea și desfășurarea activităților din cadrul Programului național Școala altfel”) din Metodologie

Cap. II stabilește faptul că în vederea planificării activităților din cadrul Programului național „Școala altfel”, până la data de 10 octombrie, se vor stabili:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

a) echipa de coordonare a Programului național „Școala altfel”, alcătuită din director/director adjunct, membri ai consiliului profesoral (cel puțin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului), reprezentanți ai consiliului elevilor, reprezentanți ai comitetului de părinți, consilierul educativ și/sau coordonatorul de proiecte, consilierul școlar/mediatorul școlar;

b) calendarul de derulare a Programului național „Școala altfel”, care va cuprinde: perioada de investigare a intereselor copiilor preșcolari/elevilor, perioada de alcătuire a ofertei „Școala altfel”, perioada de desfășurare a programului și perioada de reflecție/analiză a rezultatelor.

De asemenea, componența echipei de coordonare și calendarul Programului național „Școala altfel” vor fi analizate în cadrul consiliului profesoral și aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ. La ședința consiliului profesoral vor fi invitați reprezentanți ai consiliului elevilor și reprezentanți ai comitetului de părinți.

Cap. III („Evaluarea/Autoevaluarea învățării în cadrul Programului național Școala altfel”) din Metodologie

Cap. III prevede faptul că evaluarea contribuției Programului național „Școala altfel” la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socioemoționale ale copiilor preșcolari/elevilor se va realiza prin două modalități:

a) copiii preșcolari/elevii își vor autoevalua implicarea în activități și vor reflecta asupra învățării în scris (chestionar, mesaje scrise) sau oral (reflecții de grup, focus grup), ghidați de dirigintele/învățătorul clasei;

b) cadrele didactice vor evalua comportamentele de învățare individuale și de grup, precum și schimbările de atitudini și/sau preocupări ale copiilor preșcolari/elevilor prin observare atât pe parcursul Programului național „Școala altfel”, cât și după încheierea acestuia.

De asemenea, modul de colectare și centralizare a feedbackului și a reflecțiilor (observații, noi soluții didactice identificate) este la alegerea cadrelor didactice din unitatea de învățământ. Evaluarea se bazează pe profesionalismul și integritatea colectivului unității de învățământ și dorința acestuia de a identifica și testa soluții pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor preșcolari/elevilor.

Cap. IV („Monitorizarea și valorificarea rezultatelor Programului național Școala altfel”) din Metodologie

Cap. IV dispune faptul că directorul unității de învățământ va monitoriza prezența copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice la activitățile Programului național „Școala altfel”. Activitățile educative aprobate se înscriu în condica de prezență a cadrelor didactice, absențele copiilor preșcolari/elevilor se înscriu la rubrica „Purtare” din catalog.

În săptămâna planificată pentru desfășurarea Programului național „Școala altfel” inspectoratele școlare vor delega inspectori școlari pentru a monitoriza activitățile organizate de unitățile de învățământ în cadrul Programului național „Școala altfel”.

În cadrul inspecțiilor școlare se vor evalua participarea cadrelor didactice și a copiilor preșcolari/elevilor la Programul național „Școala altfel” și respectarea prevederilor respectivei metodologii.

Evaluarea Programului național „Școala altfel” are ca scop identificarea unor soluții practice și eficiente în dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socioemoționale ale copiilor preșcolari/elevilor. Feedbackul colectat și reflecțiile/observațiile vor fi valorificate de cadrele didactice pentru a evalua relevanța și utilitatea activităților de învățare desfășurate conform scopului enunțat al programului și pentru a le transfera pe cele eficiente în activitatea de la clasă.

La cel târziu 3 săptămâni după încheierea Programului național „Școala altfel”, în fiecare unitate de învățământ, în cadrul primului consiliu profesoral, se vor analiza:

a) satisfacția cadrelor didactice privind activitățile experimentate și rezultatele observate;

b) schimbările percepute privind așteptările, atitudinile, motivația și preocupările observate în rândul copiilor preșcolari/elevilor;

c) nevoile și dificultățile identificate în rândul copiilor preșcolari/elevilor și măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfășurare a activității didactice;

d) soluții de adaptare a activităților experimentate în cadrul Programului național „Școala altfel”, pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului școlar, în cadrul proceselor educative organizate pe discipline școlare;

e) soluții de îmbunătățire a modului de organizare a Programului național „Școala altfel” în următorul an.

De asemenea, la activitatea de analiză/reflecție din cadrul consiliului profesoral vor fi invitați și reprezentanți ai elevilor și părinților, precum și ai altor instituții/organizații nonguvernamentale implicate în activitățile de învățare din Programul național „Școala altfel”. În urma acestei analize se va întocmi un raport sintetic al programului, care va oferi informații privind prezența copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice la activități și va evidenția reușitele, dificultățile, resursele și soluțiile identificate de unitățile de învățământ pentru dezvoltarea de către preșcolari/elevi a competenței de învățare și a abilităților socioemoționale.

Ședința de analiză va fi condusă de directorul unității de învățământ, care va asigura colectarea informațiilor relevante pentru elaborarea raportului de evaluare a Programului național „Școala altfel”, pe care îl va transmite ulterior către inspectoratul școlar.

De asemenea, la sfârșitul anului școlar, inspectoratele școlare vor include în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la Programul național „Școala altfel”.

Raportul sintetic va oferi informații privind prezența copiilor preșcolari/elevilor și cadrelor didactice la activități și va evidenția dificultățile, resursele și soluțiile identificate de unitățile de învățământ pentru exersarea de către preșcolari/elevi a competenței de învățare și a abilităților socioemoționale.

Cap. V („Diseminarea și recunoașterea exemplelor de bune practici identificate în cadrul programului”) din Metodologie

Cap. V dispune faptul că unitățile de învățământ sunt încurajate să promoveze activitatea și rezultatele Programului național „Școala altfel” în rândul părinților și publicului larg. Vor fi folosite mijloace de promovare, precum prezentarea activităților pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicați în activități, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme.

În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare agreate, fiecare unitate de învățământ va selecta o activitate din cele desfășurate, cu care să participe la competiția „Școala altfel” desfășurată la nivel județean/al municipiului București.

Pentru a participa la competiția organizată la nivel județean/al municipiului București, unitatea de învățământ va încărca, pe site-ul inspectoratului școlar, dosarul celei mai bune activități selectate, la rubrica dedicată competiției din cadrul Programului național „Școala altfel”.

La nivel județean/al municipiului București, competiția își propune să selecteze și să promoveze pe site-ul inspectoratului 10 activități care s-au desfășurat în cadrul programului național „Școala altfel” și s-au dovedit eficiente în dezvoltarea competențelor de învățare și a abilităților socioemoționale.

Selecția activităților se va face de către o comisie constituită la nivel județean/al municipiului București, în baza unor criterii stabilite de inspectoratul școlar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului județean/al municipiului București al elevilor, a organizațiilor reprezentative ale părinților și a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile și modul de evaluare vor fi stabilite de fiecare inspectorat și comunicate unităților de învățământ din subordine și publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 10 octombrie. Termenul-limită de trimitere a dosarelor activităților selectate de fiecare școală este 16 iunie.

De asemenea, fiecare inspectorat va stabili, prin decizie a inspectorului școlar general, componența comisiei de evaluare a dosarelor activităților primite de la unitățile de învățământ. Comisia va evalua dosarele depuse, în conformitate cu modalitățile și criteriile stabilite la nivelul inspectoratului și comunicate public.

În fine, în baza instrumentelor și criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor școlare, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul județului/al municipiului București, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, al partenerilor educaționali, din resurse proprii etc.

Cele 10 activități desfășurate în cadrul Programului național „Școala altfel” și selectate la nivelul fiecărui județ și al municipiului București vor participa la competiția organizată la nivel național de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform unei proceduri ce va fi transmisă inspectoratelor școlare, până la data de 1 aprilie.

Premierea activităților se va realiza până la data de 1 octombrie a anului școlar următor.

Alte prevederi relevante din OMENCS nr. 5034/2016

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Direcția generală management și resurse umane, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

 

Aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel” (OMENCS nr. 5034/2016) was last modified: octombrie 5th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter