Aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră (OMT nr. 656/2016)

31 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1401

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMT nr. 656/2016
(M. Of. nr. 656 din 26 august 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Organizarea cursurilor de formare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră”)
Cap. III („Atestarea auditorilor de siguranță rutieră”)
Cap. IV („Tarife percepute”)
Cap. V („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 656 din 26 august 2016, a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor (OMT) nr. 656/2016 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră (Metodologie).

În continuare, vom prezenta structura respectivei Metodologii.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Organizarea cursurilor de formare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră”)

Cap. III („Atestarea auditorilor de siguranță rutieră”)

Cap. IV („Tarife percepute”)

Cap. V („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivei Metodologii.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Metodologie

Cap. I prevede faptul că Metodologia de atestare a auditorilor de siguranță rutieră reprezintă ansamblul activităților legate de pregătirea și perfecționarea profesională, precum și examinarea persoanelor în vederea obținerii atestatului de auditor de siguranță rutieră.

De asemenea, cursurile de formare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră se organizează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R, în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate.

Instituțiile de învățământ superior menționate la alin. (1) vor fi selectate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. dacă sunt acreditate pentru a desfășura cursuri în domeniile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, transporturilor rutiere, autovehiculelor rutiere sau siguranței rutiere.

Instituțiile de învățământ superior selectate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pot coopta și/sau se pot asocia cu universități, cadre didactice, formatori sau auditori de siguranță rutieră cu experiență în domeniu pentru modulele prevăzute în programele-cadru din domeniile menționate la alin. (2).

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. organizează cursurile menționate la alin. (1) în situația în care instituțiile de învățământ selectate de la alin. (2) își manifestă disponibilitatea și capabilitatea pentru realizarea programelor de formare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră.

Cap. II („Organizarea cursurilor de formare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră”) din Metodologie

Cap. II dispune asupra condițiilor pentru înscrierea la cursurile de formare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, asupra condițiilor pentru înscrierea la cursurile de perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, precum și asupra organizării și desfășurării cursurilor.

Cap. III („Atestarea auditorilor de siguranță rutieră”) din Metodologie

Cap. III stabilește faptul că în vederea atestării calității de auditor de siguranță rutieră, persoanele care au urmat cursurile de pregătire profesională trebuie să promoveze un examen.

Comisia stabilește și comunică Autorității Rutiere Române – A.R.R. data și locul susținerii examenului prevăzut la alin. (1).

Informațiile privind organizarea examenului prevăzut la alin. (1) și documentele necesare pentru înscrierea la examen se publică cu cel puțin 30 de zile înainte de data examenului pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române – A.R.R.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Cap. IV („Tarife percepute”) din Metodologie

Cap. IV prevede faptul că tarifele percepute pentru activitățile legate de organizarea și realizarea cursurilor de formare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, examinare și eliberare a atestatelor sunt prevăzute în anexa nr. 5 la respectiva metodologie.

De asemenea, dovada achitării tarifului reprezintă condiție de înscriere la cursurile de formare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, după caz.

Cap. V („Dispoziții finale”) din Metodologie

Cap. V stabilește faptul că în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin potrivit prevederilor Legii, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va asigura formarea și perfecționarea profesională a personalului propriu cu atribuții pe linia gestionării siguranției circulației pe infrastructura rutieră.

De asemenea, anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din respectiva metodologie.

Alte prevederi relevante din OMT nr. 656/2016

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

La data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă anexa nr. 2 la OMT nr. 42/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului/inspecției de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii/inspectorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial nr. 84 și 84 bis din 4 februarie 2016, precum și art. 1 pct. 10 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial nr. 512 și 512 bis din 20 iulie 2011; cu modif. și compl. ult.

Aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră (OMT nr. 656/2016) was last modified: august 30th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter