Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a judecăţilor în cazuri penale impunând sentinţe de custodie sau măsuri implicând privarea de libertate în scopul aplicării lor în Uniunea Europeană

2 mai 2023
Vizualizari: 206
  • Legea nr. 302/2004: art. 101 alin. (5) lit. a)
  • Legea nr. 302/2004: art. 103 alin. (8)
  • Legea nr. 302/2004: art. 109 alin. (1)
  • Legea nr. 302/2004: art. 99 alin. (2) lit. c)
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 598
  • NCPP art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. a)

Prin Sentința penală nr. 37 din 25 mai 2022, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în raport de dispozițiile art. 599 C. proc. pen., s-a admis, în parte, contestația formulată de persoana condamnată A. împotriva executării sentinței penale 27/2020, pronunțate de Curtea de Apel Alba Iulia, în dosarul penal nr. x/2020 sub aspectul deducerii perioadei în care condamnatul a fost reținut în Marea Britanie și a celei în care a fost sub măsura arestării preventive pe teritoriul României și, în consecință:

S-a dedus din pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare, aplicată prin sentința penală 27/2020, perioada reținerii 18 – 19 iunie 2017 și a arestării preventive 08 – 22 mai 2019.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta contestație, au rămas în sarcina acestuia.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 313 RON, s-a dispus a se suporta din fondurile Ministerului Justiției.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 608 din 5 octombrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația prin prisma criticilor invocate, precum și a dispozițiilor legale incidente, Înalta Curte reține următoarele:

Pe calea contestației la executare este permisă rezolvarea situațiilor juridice care afectează executarea unei hotărâri penale, fără a se putea invoca aspecte de fond deja avute în vedere de instanțe la momentul soluționării cauzei.

În speță, în temeiul prevederilor art. 598 C. proc. pen., contestatorul condamnat A. a învestit Curtea de Apel Alba Iulia cu o contestație la executare, cu privire la Sentința penală nr. 27/2020 pronunțată în data de 14.04.2020, definitivă prin neapelare, pronunțată în Dosarul nr. x/2020 al Curții de Apel Alba Iulia (prin care, s-a recunoscut, în parte, sentința de condamnare emisă de Curtea Coroanei Kingston, în Dosarul nr. x, pronunțată în 29.11.2017, definitivă la data 29.11.2017).

În cuprinsul contestației la executare, contestatorul condamnat A. a solicitat deducerea din pedeapsa de 8 ani închisoare, a perioadei de arest preventiv executată în Dosarul nr. x al Curții Coroanei Kingston (Regatul Unit) în perioada 18.06.2017 – noiembrie 2017, precum și a arestului preventiv executat în Dosarul nr. x/2019 al Curții de Apel Alba Iulia, în perioada 08.05.2019 – 22.05.2019 și 23.05.2019-19.06.2019.

Înalta Curte constată că, prin Sentința penală nr. 27 din data de 14.04.2020 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în Dosarul nr. x/2020 s-a dispus recunoașterea în parte a sentinței de condamnare emisă de Curtea Coroanei din Kingston în Dosarul nr. x pronunțată în 29.11.2017 privind persoana condamnată A. și punerea în executare a hotărârii cu privire la pedepsele de 8 ani închisoare. Din actele dosarului rezultă că acesta a fost reținut în perioada 18 – 19 iunie 2017, dar nu și în perioada cuprinsă între 20 iunie 2017 – 21 noiembrie 2017, petrecută sub o măsură neprivativă de libertate necesară asigurării prezenței acestuia la procedurile judiciare care i-a permis să se sustragă și de la audieri.

Din Certificatul Trimitere la articolul 4 din Decizia Cadru a Consiliului 2008/909/JHA din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a judecăților în cazuri penale impunând sentințe de custodie sau măsuri implicând privarea de libertate în scopul aplicării lor în Uniunea Europeană rezultă că A. a fost prezent la proces în primele 4 zile (lit. i) pct. 2), i-a fost acordată cauțiune dar nu s-a întors la curte pentru restul procesului, nu a putut fi audiat deoarece se afla în statul executant (lit. k) pct. 1), fiind găsit vinovat în absență și condamnat, la 29.11.2017.

În mod corect, Curtea de Apel Alba Iulia a constatat că, în cauză, se impunea deducerea din pedeapsa de executat doar a intervalului 18 – 19.06.2017.

Cu privire la celelalte perioade solicitate a fi deduse din pedeapsa cu închisoarea de 8 ani, respectiv 08 – 22.05.2019 și 23.05.2019 – 19.06.2019, se constată că, prin încheierea din data de 07 mai 2019 pronunțată Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în Dosarul nr. x/2019, în baza art. 101 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus arestarea provizorie în vederea predării a persoanei solicitate A., pe o perioadă de 15 zile, începând cu data de 08 mai 2019 și până la data de 22 mai 2019, inclusiv, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 26 din 7 mai 2019.

Din actele dosarului, se observă că, în același dosar, x/2019 al Curții de Apel Alba Iulia, prin încheierea din data de 22 mai 2019, în baza art. 103 alin. (8) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus arestarea persoanei solicitate A., cetățean român, în cursul procedurii de executare a mandatului european de arestare pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 23 mai 2019 și până la data de 21 iunie 2019, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 31 din 22 mai 2019.

Față de lipsa răspunsului autorităților judiciare din Marea Britanie la adresa instanței din data de 22 mai 2019, în sensul de a comunica în copie certificată hotărârea de condamnare a persoanei solicitate în vederea recunoașterii acesteia pe cale incidentală, precum și informațiile cu privire la perioada de arest executată în temeiul acestei hotărâri, prin Sentința penală nr. 57 din 19 iunie 2019, pronunțată Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în Dosarul nr. x/2019, în baza art. 109 alin. (1) rap. la art. 99 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, s-a respins cererea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind executarea mandatului european de arestare, emis la data de 28.11.2018, de autoritățile britanice Tribunalul Regal din Kingston Upon Thames, în Dosarul nr. x, pe numele persoanei solicitate A.. S-a revocat mandatul de arestare preventivă nr. x/22 05 2019 emis de Curtea de Apel Alba Iulia și s-a dispus punerea de îndată în libertate a persoanei solicitate A. de sub puterea acestui mandat.

Prin adresa C.R.A.P. Sibiu nr. x din 19 iunie 2019 înaintată către Curtea de Apel Alba Iulia, se confirmă punerea în libertate a persoanei condamnate și se precizează că a fost încarcerat în perioada 07.05.2019 până la 19.06.2019, în Dosarul nr. x/2019.

Prin urmare, Înalta Curte constată că, pe lângă deducerile menționate în dispozitivul hotărârii atacate, se impune ca din pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare, aplicată condamnatului A., să fie dedusă și perioada 23 mai 2019 – 19 iunie 2019.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. a) din C. proc. pen., va admite contestația formulată de contestatorul A. împotriva Sentinței penale nr. 37 din 25 mai 2022, pronunțate de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală.

Va desființa, în parte, sentința penală atacată, numai în ceea ce privește deducerea perioadei executate și, rejudecând:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Va deduce din pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 27 din 14 aprilie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în Dosarul nr. x/2020 și durata arestării preventive din perioada 23 mai 2019 – 19 iunie 2019.

Va menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate.

În temeiul art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea contestației vor rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestator, în cuantum de 313 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Aplicarea principiului recunoașterii reciproce a judecăților în cazuri penale impunând sentințe de custodie sau măsuri implicând privarea de libertate în scopul aplicării lor în Uniunea Europeană was last modified: mai 1st, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.