Aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (OVMDRAP nr. 3097/2016)

6 dec. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4172

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OVMDRAP nr. 3097/2016
(M. Of. nr. 970 din 5 decembrie 2016)
– Se aprobă Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local
– Se aprobă Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se realizează

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 970 din 5 decembrie 2016, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OVMDRAP nr. 3097/2016

Art. 1 prevede faptul că se aprobă Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2 din OVMDRAP nr. 3097/2016

Art. 2 dispune faptul că se aprobă Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se realizează, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3 din OVMDRAP nr. 3097/2016

Art. 3 stabilește faptul că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectivul ordin.

 

Anexa nr. 1: Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local

Art. 1

(1) Actele administrative fiscale, actele de executare și alte acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau care pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura și ștampila organului fiscal local, emise în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

1. Titlu executoriu;

2. Somație;

3. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

4. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale;

5. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;

7. Înștiințare de compensare;

8. Înștiințare de restituire;

9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

11. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;

12. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

13. Decizie de impunere privind creanțele datorate bugetului local în urma inspecției fiscale;

14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;

15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;

16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;

17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;

18. Adresă de înființare a popririi;

19. Adresă de înființare a popririi asigurătorii;

20. Înștiințare privind înființarea popririi;

21. Proces-verbal de constatare a contravenției;

22. Notă de plată;

23. Extras de rol;

24. Aviz de inspecție fiscală;

25. Invitație;

26. Certificat de nomenclatură stradală și adresă;

27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

28. Proces-verbal de constatare și declarare a insolvabilității;

29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

30. Raport de inspecție fiscală;

31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile;

32. alte acte emise de organul fiscal local.

(2) Actele administrative fiscale, actele de executare și alte acte emise de organul fiscal local comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sunt valabile și opozabile contribuabililor sau terților fără semnătura olografă și ștampila conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.

În continuare, vom prezenta structura Procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Cap. I („Reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță”)

Cap. II („Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei Proceduri.

Cap. I („Reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță”) din Procedură

Cap. I dispune asupra mijloacelor electronice prin care se poate realiza comunicarea

Organele fiscale locale pot opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil prin următoarele mijloace electronice de transmitere la distanță:

a) fax;

b) e-mail (căsuță de poștă electronică);

c) platformă de contact pusă la dispoziție de către organele fiscale locale.

Comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local conform alin. (1) lit. b) se poate realiza doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) organul fiscal local deține un certificat calificat;

b) contribuabilul persoană juridică deține un certificat calificat;

c) contribuabilul se obligă să transmită un e-mail de confirmare a primirii actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primire.

Actele administrative fiscale, actele de executare și alte acte emise de organul fiscal local se consideră comunicate și în cazul în care contribuabilul nu îndeplinește condiția de la alin. (2) lit. c), dar se îndeplinește procedura prevăzută la art. 6.

Mijloacele de transmitere la distanță prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi utilizate de către organul fiscal local pentru comunicarea actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local către contribuabili și stabilirea procedurii, în funcție de condițiile specifice, se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative și se publică și pe pagina de internet a organului fiscal local.

De asemenea, dispune asupra opțiunii contribuabilului pentru utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță

Pentru a putea utiliza mijloacele electronice de transmitere a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local, contribuabilii trebuie să opteze, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local, prin indicarea, după caz, a numărului de fax, a adresei de e-mail, pentru mijloacele de comunicare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau b), respectiv prin utilizarea numelui de utilizator și a parolei puse la dispoziție de către organul fiscal local sau prin utilizarea unui certificat digital calificat, după caz, pentru mijlocul de comunicare prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. c).

Cererea prevăzută la alin. (1) se depune, în scris, personal, la registratura organului fiscal local și va conține inclusiv adresa de corespondență a contribuabilului. Organul fiscal local comunică, în scris, contribuabilului luarea în evidență a solicitării și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de acesta se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

În cazul în care contribuabilul a optat pentru unul dintre mijloacele de transmitere la distanță prevăzute la alin. (1), acesta își asumă răspunderea pentru asigurarea mentenanței echipamentelor proprii prin care se realizează primirea informațiilor, precum și pentru păstrarea confidențialității credențialelor utilizate. Organul fiscal local nu răspunde pentru interceptarea informațiilor transmise prin mijloacele de transmitere la distanță prevăzute la alin. (1) de către persoane neautorizate.

De asemenea, stabilește modificarea opțiunilor privind comunicarea prin mijloace electronice și renunțarea la serviciul de comunicare prin mijloace electronice.

Contribuabilii pot opta pentru modificarea sau renunțarea la comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice, pe bază de cerere, în scris, depusă la registratura organului fiscal local.

Organul fiscal local comunică, în scris, contribuabilului luarea în evidență a solicitării de la alin. (1) și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice de transmitere la distanță pentru care a optat în cazul renunțării la utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, organul fiscal local comunică, în scris, contribuabilului data de la care se utilizează celelalte forme de comunicare prevăzute de lege.

În ceea ce privește gratuitatea serviciilor de comunicare prin mijloace de transmitere la distanță,

serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță furnizate de către organele fiscale locale sunt gratuite.

Cap. II („Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local”) din Procedură

Cap. I stabilește comunicarea prin fax, comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local se realizează de către acesta la numărul de fax indicat de către contribuabil.

Comunicarea se consideră realizată la data și ora raportului de transmitere emis de către fax-ul de pe care s-a realizat comunicarea.

Raportul de transmitere reprezintă dovada comunicării. Raportul de transmitere se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

De asemenea, comunicarea prin e-mail, comunicarea prin e-mail a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local se realizează de către acesta la adresa de e-mail indicată de contribuabil.

Comunicarea se consideră realizată la data primirii unui e-mail de confirmare, de pe adresa de e-mail unde a fost transmis actul administrativ fiscal, actul de executare sau altor acte emise de organul fiscal local.

În cazul persoanelor juridice, e-mailul de confirmare trebuie să fie însoțit de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat.

Confirmarea de primire trebuie comunicată de contribuabil în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea e-mailului. În cazul în care contribuabilul confirmă primirea, data comunicării este data transmiterii de către contribuabil a e-mailului de confirmare.

În cazul în care contribuabilul nu transmite e-mail-ul de confirmare a primirii conform alin. (2) și (3), în termenul prevăzut la alin. (4), actul administrativ fiscal, actul de executare sau alt act emis de organul fiscal local se consideră comunicat după expirarea unui termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data comunicării e-mailului de către organul fiscal local.

În situația prevăzută la alin. (5) organul fiscal local întocmește un proces-verbal de comunicare care se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat sau în format fizic, cu semnătură olografă.

Confirmarea de primire prevăzută la alin. (2) și (3), după caz, respectiv procesul-verbal de comunicare prevăzut la alin. (6) se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

În ceea ce privește comunicarea prin platforma de contact, în cazul în care organul fiscal local a optat, în condițiile art. 1, pentru dezvoltarea unei platforme de contact, contribuabilul, în baza cererii depuse la organul fiscal local, poate opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin platforma de contact.

Platforma de contact constă în punerea la dispoziția contribuabililor a unei aplicații informatice prin intermediul căreia se efectuează comunicarea electronică a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local.

Contribuabilul se autentifică în cadrul platformei de contact prin oricare dintre următoarele mijloace:

a) certificate calificate;

b) credențiale de tip: nume/parolă.

În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) organul fiscal local comunică contribuabilului, în scris, luarea în evidență și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de acesta se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), organul fiscal local comunică contribuabilului, în scris, luarea în evidență, informațiile necesare autentificării în platforma de contact, precum și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de acesta se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

În cazul comunicării prin platforma de contact a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului de către organul fiscal local în spațiul virtual personal din cadrul platformei de contact Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția contribuabilului a actului administrativ fiscal, actului de executare sau altui act emis de organul fiscal local pus la dispoziție în spațiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice.

Înscrierile în Registrul documentelor electronice reprezintă dovada comunicării și se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

Procedura detaliată privind modalitatea de identificare, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative și se publică și pe pagina de internet a organului fiscal local.

De asemenea, dispune asupra confidențialității și acordului contribuabilului cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal.

Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile prezentei proceduri.

Acordul contribuabilului pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare prin mijloace electronice se consideră a fi implicit prin înregistrarea la organul fiscal local a cererii de comunicare prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local.

Schimbul de date realizat între organul fiscal local sau autoritatea administrativ-teritorială și contribuabili trebuie să îndeplinească cerințe standard de integritate și confidențialitate potrivit protocolului HTTPS.

În ceea ce privește serviciile electronice suplimentare, în cazul în care organul fiscal local poate furniza servicii electronice suplimentare celor detaliate la art. 1-8, atunci procedura de furnizare a acestora se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative și se publică pe pagina de internet a organului fiscal local sau a unității administrativ-teritoriale.

 

Aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (OVMDRAP nr. 3097/2016) was last modified: decembrie 6th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter