APARIȚII EDITORIALE ÎN UJMAG.RO

2 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 347
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Revista Romană de Drept Privat nr. 2/2020

Revista Romană de Drept Privat nr. 2/2020

Revista Romană de Drept Privat nr. 2/2020

În ciuda ,,vârstei sale venerabile”, răspunderea civilă rămâne o instituție juridică capabilă să surprindă constant prin valențe anterior necunoscute și să uimească prin capacitatea de adaptare la eternele transformări ale societății. Tocmai de aceea, un volum care să plaseze răspunderea civilă în contextul provocărilor contemporane apare nu doar că util, dar mai ales că necesar. Deși problematica permite abordarea unui număr aproape inepuizabil de teme, cele 10 articole dedicate subiectului, cuprinse în RRDP nr. 2/2020, vor atrage, cu siguranță, atenția cititorilor și vor stârni productive dezbateri doctrinare, având în vedere calitatea materialelor și a ideile avansate.

Astfel, pornind de la mecanismele fundamentale ale răspunderii civile, Domnul conf. univ. dr. Florin I. Mangu supune analizei, într-un amplu studiu [Despre formele reparației (Art. 1.386 din Codul civil)], formele reparației, în scopul de a stabili raportul dintre principiul reparației în natură și repararea prin echivalent. În acest demers sunt lămurite, de asemenea, o serie întreagă de alte aspecte, precum natura juridică a obligației de reparare a prejudiciului, modalitatea de stabilire a valorii despăgubirilor, relația dintre principiul nominalismului și cel al valorismului în contextul răspunderii ș.a.

Formele speciale de răspundere nu au fost nici ele ocolite. Într-un studiu ce îmbină abordarea doctrinară cu cea practică, Doamna lect. univ. dr. Cristina Ramona Duță supune atenției răspunderea civilă medicală (Scurt examen jurisprudențial în materia răspunderii civile medicale), fiind analizate, între altele, natura răspunderii, particularitățile raportului juridic de răspundere medicală și procedura angajării răspunderii. De asemenea, Doamna av. dr. Lacrima Bianca Luntraru ne propune tema deosebit de interesantă a răspunderii pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea normelor de concurență, articolul Domniei Sale (Evaluarea și repararea prejudiciului rezultat din faptele anticoncurențiale. Analiza transferului costului suplimentar) decriptând mecanismul complex de cuantificare a daunelor în materie, prin raportare la dreptul pozitiv, intern și european, și la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Tot în contextul ipotezelor speciale de răspundere civilă, noi am încercat să propunem o teorie coagulată și sistematizată a prejudiciilor în masă și să analizăm în ce măsură răspunderea civilă reprezintă un mecanism viabil și funcțional pentru repararea acestui tip de prejudicii (Instrumente vechi pentru probleme noi. Prejudiciile în masă față-n față cu răspunderea civilă. Convergență sau antinomie?).

Prejudiciul, condiția principală și esențială a răspunderii civile, este tratat, din perspective diferite, în nu mai puțîn de patru articole. Într-un studiu de excepție, Doamna prof. univ. dr. Călina Jugastru prezintă o nouă potențială formă de prejudiciu moral, derivat din prejudiciul corporal – pierderea speranței de a realiza un proiect de viață familială normală –, articolul Domniei Sale (Pierderea speranței de a realiza un proiect de viață familială normală – pledoarie pentru o categorie autonomă a prejudiciului corporal) expunând, după o prezentare exemplară a conceptului, o serie întreagă de argumente care pledează pentru reținerea acestui prejudiciu în mod autonom în complexul context al prejudiciilor corporale. De asemenea, într-o expunere originală și bine argumentată, Domnul av. Bogdan Ionescu pledează pentru recunoașterea dreptului la daune morale și în cazul persoanelor juridice, plecând de la premisa că o serie întreagă de drepturi nepatrimoniale de regulă asociate persoanei fizice aparțîn, în egală măsură, și persoanei juridice (Prejudiciul moral al persoanelor juridice. Între mit și realitate). Alte două articole tratează de o manieră diferită problema daunelor punitive. Astfel, într-un articol centrat pe daunele morale, Doamna jud. Dana Gîrbovan analizează, pornind de la modul de definire a prejudiciului nepatrimonial în dreptul comparat, în ce măsură ,,pedepsirea” autorului faptei ilicite prin obligarea să la plata de daune punitive poate fi văzută că o satisfacție acordată victimei, respectiv că un mod de reparare a prejudiciului moral, prezentând, totodată, soluții jurisprudențiale de-a dreptul inedite, care par a susține o atare concluzie (Criterii de stabilire a daunelor morale: caracterul punitiv al daunelor că satisfacție pentru victimă. Repere europene și naționale). Pe de altă parte, Domnul asist. univ. dr. Adrian Tamba ne oferă un extrem de original și documentat articol ce își propune să reliefeze nucleul dur al daunelor punitive, pornind de la evoluția istorică a conceptului în Common Law, pentru a putea stabili în ce măsură penalitatea prevăzută de art. 906 C. pr. civ. poate fi catalogată că o materializare în dreptul nostru a daunelor punitive (Daunele punitive în Common Law. În România, acest tip de daune…).

Nici problematica răspunderii civile contractuale nu putea rămâne în afara atenției. Doamna lect. univ. dr. Alina Oprea, pornind de la solide repere de drept comparat și nu numai, supune analizei prevederile art. 1.534 alin. (2) C. civ., relative la obligația de minimizare a prejudiciului în materie contractuală, reușind să clarifice o serie întreagă de aspecte privitoare la această normă, de la fundamente și până la condiții și mod de aplicare (Observații privind minimizarea prejudiciului în materie contractuală). Totodată, printr-un raționament impecabil, Domnul asist. univ. dr. Cristian Paziuc ne convinge că, în ciuda lipsei unui temei expres, precum există în alte sisteme de drept, este posibilă angajarea răspunderii civile contractuale pentru neexecutare anticipată a contractului pornind de la principiul bunei-credințe (Răspunderea pentru neexecutarea anticipată a contractului).

Cu aleasă prețuire pentru cititori,

Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț

 

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
Revista romană de executare silită nr. 1/2020

Revista romană de executare silită nr. 1/2020

Revista romană de executare silită nr. 1/2020

Revista romană de executare silită, revistă deja cu tradiție (este în anul XVII de la apariție), se prezintă sub o forma nouă, deosebit de atrăgătoare și atent îngrijită de redactori.

Revista romană de executare silită se adresează în primul rând celor ce exercită profesia de executor judecătoresc, dar în aceeași măsură și celorlalți practicieni ai dreptului (magistrați, avocați, consilieri juridici), teoreticienilor și, de ce nu, studenților interesați de acest domeniu.

Numărul 1 este structurat astfel:

1. Doctrina – cuprinde articole, studii, eseuri despre diferitele instituții din procedura de executare silită, precum și considerații privind aplicarea practică a normelor legislative din domeniu:

Sevastian Cercel, Oană Ghiță – Cuvântul copilului în procedurile judiciare și în executarea silită

Vasile Drăghici, Zafer Sadîc – Particularitățile răspunderii penale a executorului judecătoresc

Sebastian Drumaru – Procedura înscrierii unor raporturi, acte sau fapte juridice în registrele publice pe calea executării silite. Scurtă analiză a dispozițiilor art. 909 din Codul de procedură civilă

Aurelia Gidro – Executarea hotărârilor judecătorești privind recuperarea unor sume de bani reprezentând câștiguri nerealizate din muncă

Cătălin Lungănașu – Competența instanței de executare și a executorului judecătoresc în procedura execuțională – câteva probleme

Șerban Mircioiu, Ioana Măria Dragoste – Stabilirea competenței instanței de executare în cazul pluralității de debitori cu domicilii sau sedii diferite

Victor Penteleev – Obligația achitării cauțiunii de consumatori, pentru a obține suspendarea executării și suspendarea provizorie a executării, ar putea constitui o încălcare a Directivei 93/13/CEE

Adrian Stoica Constantin – Scurte considerații privitoare la rezoluțiune și efectele declarației de rezoluțiune unilaterală

2. Drept comparat – cuprinde articole care dezbat o problema teoretica sau practica din legislația statelor străine:

K.V. Hernandez – Etapele dezvoltării procedurilor de executare în Federația Rusă

Gheorghe Stratulat, Dumitru Visternicean – Rolul judecătorului în procedura de executare silită civilă

3 Recursuri în interesul legii – aduce la cunoștință celor interesați deciziile obligatorii pronunțate în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție, cu incidență asupra domeniului executării silite, însoțite de note sau comentarii.

4. Hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – cuprinde prezentarea deciziilor pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la dezlegarea unor probleme de drept de a căror lămurire depinde soluționarea pe fond a unor cauze, cu relevanta în domeniul executării silite, însoțite de note sau comentarii.

5. Decizii ale Curții Constituționale – aduce la cunoștință celor interesați deciziile pronunțate de către Curtea Constituțională referitoare la excepții de neconstitutionalitate a unor prevederi legale din domeniului executării silite.

6. Practica judiciară – cuprinde spețe relevante din practica instanțelor judecătorești în materia executării silite, însoțite de comentarii sau note.

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
Teste-grilă, minispete pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept civil. 2020

Teste-grilă, minispete pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept civil. 2020

 

Teste-grilă, minispete pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept civil. 2020
Ediția a VII-a, revăzută și adăugită

DESPRE LUCRARE

Realizată de un colectiv de autori cu mare experiență, format din judecători, formatori ai Institutului National al Magistraturii, specialiști din Ministerul Justiției, avocați și cadre didactice care predau la facultăți de drept de prestigiu din țară, lucrarea Teste-grilă, minispete pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept civil. Ediția a VII-a, revăzută și adăugită este utilă candidaților la examenele de admitere în profesiile juridice, pentru concursul de admitere în magistratură, pentru examenele de admitere în profesia de avocat, de definitivare sau promovare, precum și studenților facultăților de drept, pentru examenul de licență.

CUPRINSUL LUCRĂRII

– grile;

– minispete;

– grilele și minispetele de la concursurile de admitere la INM și în magistratura, de la examenele de primire în profesia de avocat stagiar și definitiv din anii 2015-2019, precum și de la examenul de absolvire a INPPA din anul 2019, cu răspunsurile motivate.

PUNCTELE FORTE ALE LUCRĂRII

– un număr de peste 1800 de grile și minispete;

– minispetele, prezente încă de la a doua ediție, conferă lucrării și un pronunțat caracter practic;

– explicații ale variantelor de răspuns, precum și trimiteri la texte legale sau la lucrări relevante din doctrina, astfel încât cei interesați să înțeleagă opțiunile autorilor;

– răspunsuri motivate pentru grilele/minispetele de la concursurile de admitere la Institutul National al Magistraturii și în magistratură, sesiunile din anii 2015-2019, de la examenele de primire în profesie că avocat stagiar și definitiv, sesiunile din anii 2015-2019, precum și de la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea din anul 2019.

PUBLICUL TINTĂ

– candidații la concursul de admitere la INM;

– candidații la concursul de admitere în magistratură;

– candidații la examenele de primire în profesia de avocat stagiar și definitiv;

– studenții facultăților de drept, pentru examenul de licență, sau absolvenții facultăților de drept, pentru examenele de admitere în alte profesii juridice, definitivare sau promovare în profesiile juridice.

DESPRE AUTORI

Colectiv de autori cu mare experiență, format din judecători, avocați, formatori ai Institutului Național al Magistraturii și Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, cadre didactice care predau la facultăți de drept din țară și specialiști din cadrul Ministerului Justiției:

Florin Motiu – fost judecător la Curtea de Apel Timișoara; profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara; formator INM;

Daniela Motiu – avocat definitiv în cadrul Baroului Timiș; formator al Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților; conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara;

Kamelia Sirbu – judecător la Curtea de Apel București;

Nicoleta Miclaus-Badin – face parte din personalul de specialitate juridica asimilat judecătorilor și procurorilor în cadrul Direcției Elaborare Acte Normative – Serviciul de drept privat – Ministerul Justiției, din anul 2006;

Emese Florian – profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca; titular al cursurilor de dreptul familiei;

George-Alexandru Ilie – conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității din București; avocat în cadrul Baroului București;

Vladimir Diaconiță – asistent universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității din București; avocat în cadrul Baroului București;

Mariana Constantinescu – judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!

 

APARIȚII EDITORIALE ÎN UJMAG.RO was last modified: septembrie 2nd, 2020 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter