Anexele nr. 2 şi 3 la H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 – modificări (H.G. nr. 550/2021)

17 mai 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
491 views
Actul modificatActul modificatorSumar
 

Anexele nr. 2 și 3 la H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

(M. Of. nr. 488 din 11 mai 2021)

 

H.G. nr. 550/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

(M. Of. nr. 506 din 14 mai 2021)

– modifică: Anexa nr. 2 – art. 1; Anexa nr. 3 – art. 1 pct. 5, 10 și 16, art. 2 alin. (2) și (3), art. 6 pct. 1 și 2, art. 6 pct. 3 și 7, art. 7 alin. (7), art. 8, art. 10 pct. 1 și 4, art. 15 alin. (2) și (16);

– introduce: Anexa nr. 2 – art. 3^1, art. 4 alin. (3); Anexa nr. 3 – art. 1 pct. 4^1, art. 6 pct. 2^1 și 2^2, art. 10 pct. 3^1 și 3^2;

– abrogă: Anexa nr. 3 – art. 2 alin. (2) pct. 2, art. 7 alin. (1) și (2).

 

În M. Of. nr. 506 din 14 mai 2021 s-a publicat H.G. nr. 550/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Vă prezentăm, în continuare, o parte dintre modificările și completările esențiale aduse respectivelor Anexe.

 

Anexa nr. 2

Art. 1

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 se prezenta sub următoarea formă:

„În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Art. 1

În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.

 

 

Art. 3^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:

Art. 3^1

(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea, la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3, la art. 1 pct. 41, 5 și 10, art. 6 pct. 21 și 22, respectiv art. 10 pct. 32, numai a persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;

c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) prin prezentarea documentelor care atestă situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), pe suport hârtie sau în format electronic.

 

 

Art. 4 alin. (3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 4 alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 31 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.

 

 

Anexa nr. 3

Art. 8

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 8

În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 8

În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, nici activitatea cluburilor și discotecilor.

 

 

Art. 6 pct. 2^1 și 2^2

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după pct. 2 se introduc două noi puncte, pct. 2^1 și 2^2, cu următorul cuprins:

2^1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-24,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

2^2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-24,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

Anexele nr. 2 și 3 la H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 – modificări (H.G. nr. 550/2021) was last modified: mai 17th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter