Anexele nr. 2 şi 3 la H.G. nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021 – modificări (H.G. nr. 1.161/2021)

26 oct. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 155

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Anexele nr. 2 și 3 la H.G. nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

(M. Of. nr. 962 din 7 octombrie 2021)

 

H.G. nr. 1.161/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

(M. Of. nr. 1017 din 25 octombrie 2021)

 

– modifică: anexa nr. 2: art. 4 alin. (1) – partea introductivă; art. 4 alin. (2); anexa nr. 3: art. 6 pct. 3; art. 12 alin. (4); art. 15 alin. (22).

introduce: anexa nr. 3: art. 6 pct. 6^1-6^4; art. 10^1

 

În M. Of. nr. 1017 din 25 octombrie 2021 s-a publicat H.G. nr. 1.161/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivelor Anexe.

 

Art. 4 alin. (1), partea introductivă din Anexa nr. 2

Vechea reglementare

„Art. 4

(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 6, 9 și 12, art. 6 pct. 1, 2 și 6, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6 și 7, precum și art. 11 alin. (2), numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:”

 

Noua reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, art. 4 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4

(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 6, 9 și 12, art. 6 pct. 1, 2, 6, 61, 63 și 64, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6 și 7, precum și art. 11 alin. (2) numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:”

 

Art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 2

Vechea reglementare

„Art. 4 alin. (2)

(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permis accesul, potrivit art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3, numai persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, art. 4 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4 alin. (2)

(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permis accesul, potrivit art. 6 pct. 62 și art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3, numai persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”

 

Art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3

Vechea reglementare

„3. măsurile prevăzute la pct. 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3, art. 6 pct. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. măsurile prevăzute la pct. 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;”

 

Art. 6 pct. 6^1-6^4 din Anexa nr. 3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3, după pct. 6 al art. 6 se introduc patru noi puncte, pct. 6^1-6^4, cu următorul cuprins:

„6^1. activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) și q) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire în/din centrele și parcurile comerciale;

6^2. prin excepție de la pct. 6^1, pentru serviciile publice comunitare care funcționează în centrele și parcurile comerciale, accesul este permis și persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore și care fac dovada deplasării în acest scop prin prezentarea unui document justificativ în format letric sau electronic;

6^3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică unităților farmaceutice dispuse în afara centrelor și parcurilor comerciale, precum și benzinăriilor;

6^4. activitatea de cazare în structurile de primire turistice, definite potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;”

 

Art. 10^1 din Anexa nr. 3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3, după art. 10 se introduce un nou articol, art. 10^1, cu următorul cuprins:

„Art. 10^1

În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, unitățile particulare de învățământ, inclusiv cele cuprinse în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, își suspendă activitățile ce impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în perioada 26 octombrie 2021 – 5 noiembrie 2021.”

 

Art. 12 alin. (4) din Anexa nr. 3

Vechea reglementare

„(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3, art. 12 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, a participanților în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale, administrativ-jurisdicționale și a celor administrative din motive de ordine și siguranță publică, a persoanelor care necesită servicii medicale și prestații sociale, precum și a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”

 

Art. 15 alin. (22) din Anexa nr. 3

Vechea reglementare

„(22) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 11 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3, art. 15 alin. (22) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(22) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 101 și 11 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.”

 

Anexele nr. 2 și 3 la H.G. nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021 – modificări (H.G. nr. 1.161/2021) was last modified: octombrie 26th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter