Anexa nr. 2 la OMMPS nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 – modificări (OMMPS nr. 1.120/2021)

26 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 92

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale (OMMPS) nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

(M. Of. nr. 1046 din 2 noiembrie 2021)

 

 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale (OMMPS) nr. 1.120/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la OMMPS nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(M. Of. nr. 1126 din 25 noiembrie 2021)

– modifică: anexa nr. 2.

 

În M. Of. nr. 1126 din 25 noiembrie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului muncii și protecției sociale (OMMPS) nr. 1.120/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la OMMPS nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Redăm, în continuare, modificările aduse respectivei anexe.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 2 la OMMPS nr. 1.004/2021 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

ANEXĂ: (- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.004/2021)

I._

Către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ………………/Municipiului București

CERERE

Subsemnatul(a), ……………………………………., cu domiciliul în localitatea …………………………., str. ……………………… nr. ……., județul ………………………/municipiul ………………………………, sectorul …….., identificat/ă cu CI/BI seria ……… nr. ………….., CNP ……………….., telefon …………………., e-mail …………………….., vă solicit acordarea indemnizației prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între …………. – …………., …………. – …………., …………. – …………. (în total ……… zile), luna …….., anul ………….., ca urmare a întreruperii temporare a activității total1 sau parțial2, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt ……………………….., deschis la ………………………. .

Anexez următoarele documente:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

|_| copie a actului de identitate;

|_| copie după un contract de drepturi de autor și drepturi conexe valabil pentru anul 2021, indiferent de data la care a fost încheiat sau perioada pentru care a fost încheiat;

|_| documentul3 potrivit căruia se impune întreruperea temporară a activității, total sau parțial;

|_| declarația pe propria răspundere.

Data …………………………………

Numele și prenumele (în clar) …………………………………..

Semnătura …………………………….

_______

1Prin întreruperea totală a activității se înțelege închiderea activității pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizația.

2Prin întreruperea parțială a activității se înțelege închiderea activității pentru un anumit număr de zile din luna pentru care se solicită indemnizația. În acest caz, cuantumul indemnizației se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfășura.

3Acesta poate fi: hotărârea Guvernului, hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, decizia direcției de sănătate publică. Se va atașa numai decizia direcției de sănătate publică. Pentru toate celelalte se va trece numai numărul documentului cu valabilitate pe perioada pentru care se solicită indemnizația.

II._

Către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ………………/Municipiului București

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), …………………………………….., cu domiciliul în localitatea …………………………….., str. ……………………… nr. ……., județul ………………………./municipiul ………………….., sectorul …….., identificat/ă cu CI/BI seria ……… nr. ………….., CNP ………………….., telefon ………………………., e-mail ………………………,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, în anul 2021, am obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, iar în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, activitatea desfășurată este întreruptă temporar, total sau parțial, pe perioada în care solicit acordarea acestei indemnizații.

Menționez că în luna pentru care solicit indemnizația nu beneficiez de sprijinul prevăzut de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Data …………………………………

Numele și prenumele (în clar) …………………………………..

Semnătura …………………………….

 

Anexa nr. 2 la OMMPS nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 – modificări (OMMPS nr. 1.120/2021) was last modified: noiembrie 26th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter