Anexa nr. 1 „Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia” şi anexa nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central” la OPANAF nr. 90/2016– modificări (OPANAF nr. 1960/2019)

24 iul. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1607

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Anexa nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia” și anexa nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central” la Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 90/2016

Monitor Dosare

 

(M. Of. nr. 45 din 20 ianuarie 2016)

Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1960/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia și a anexei nr. 2 Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central la Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 90/2016

 

(M. Of. nr. 600 din 22 iulie 2019)

– modifică: anexa nr. 1 art. 1 alin. (1), anexa nr. 1 art. (1) alin. (3) lit. e), anexa nr. 1 art. 2 alin. (6), anexa nr. 2 art. 1 alin. (1), anexa nr. 2 art. 2 alin. (3), anexa nr. 2 art. 3 alin. (1) lit. a)-b), anexa nr. 2 art. 4 alin. (5) lit. a), anexa nr. 2 art. 4 alin. (7), anexa nr. 2 art. 5 alin. (1) lit. a), anexa nr. 2 art. 5 alin. (4), anexa nr. 2 art. 5 alin. (12)-(13), anexa nr. 2 art. 6 alin. (5), anexa nr. 2 art. 7 alin. (3), anexa nr. 2 art. 7 alin. (9), anexa nr. 2 art. 7 alin. (11) lit. a), anexa nr. 2 art. 7 alin (13), anexa nr. 2 art. 7 alin. (16), anexa nr. 2 art. 9 alin. (2), anexa nr. 2 art. 12 alin. (1),   anexa nr. 2 art. 13 alin. (2), anexa nr. 2 art. 13 alin. (4), anexa nr. 2 art. 14 alin. (2), anexa nr. 2 art. 18, anexa nr. 2 art. 19 alin. (2)-(3), anexa nr. 2 art. 22 alin. (1), anexa nr. 2 anexele 2-32;

– introduce: anexa nr. 1 art. 2 alin. (2^1)-(1^2), anexa nr. 1 art. 2 alin. (7), anexa nr. 1 art. 3, o anexa nr. 1 o nouă anexă, anexa nr. 2 art. 1 alin. (3) lit. d), anexa nr. 2 art. 1 alin. (3^1), anexa nr. 2 art. 2 alin. (9), anexa nr. 2 art. 3 alin. (11), anexa nr. 2 alin. (2^1), anexa nr. 2 art. 6 alin. (16^1), anexa nr. 2 art. 6 alin. (19), anexa nr. 2 art. 7 alin. (13^1), anexa nr. 2 art. 12 alin. (4), anexa nr. 2 art. 17 alin. (9), anexa nr. 2 anexa nr. 32;

– abrogă:  anexa nr. 2 art. 14 alin. (3).

 

 

În M. Of. nr. 600 din 22 iulie 2019 s-a publicat OPANAF nr. 1960/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia” și a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central” la OPANAF nr. 90/2016.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Anexei nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia”, precum și Anexei nr. 2 Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central” la OPANAF nr. 90/2016.

 

Art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 90/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1, alin. (1) prevedea:

„(1) Eșalonările la plată a obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent, prevăzut la art. 30, 33, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, sau comunicate prin poștă, cu confirmare de primire”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Eșalonările la plată a obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexă, depusă la registratura organului fiscal competent, prevăzut la art. 30, 33, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, sau comunicate prin poștă, cu confirmare de primire”.

 

Art. 1 alin. (3) lit. e) din Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 90/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1 alin. (3), lit. e) prevedea:

„(3) Cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale va cuprinde următoarele elemente:

(…)

e) mențiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii, în baza actelor normative în materie de înlesniri la plată;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1 alin. (3), lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale va cuprinde următoarele elemente:

(…)

e) mențiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii, în baza capitolului IV «Înlesniri la plată» al titlului VII «Colectarea creanțelor fiscale» din lege;”.

 

Art. 2 alin. (2^1)-(2^2) din Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 90/2016 (introdus prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după alin. (2), se introduc două noi alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conținut:

(2^1) În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, precum și al debitorilor cu risc fiscal mic, la cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale nu se anexează documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) și d).

(2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), documentele prevăzute la lit. a) și c), precum și situația privind indicatorii orientativi nu se anexează de către debitorii care nu au obligația să organizeze și să conducă evidențe contabile potrivit legislației naționale. În acest caz, debitorul menționează în cerere cauzele care au condus la situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești”.

 

Art. 2 alin. (6) din Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 90/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (6) prevedea:

„(6) În cazul cererilor depuse în condițiile art. 206 din lege, persoanele juridice și persoanele fizice anexează și următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a administratorului/administratorilor și/sau asociaților din care să rezulte că nu au deținut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanșată procedura insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate. Declarația poate fi și comună;

b) declarația debitorului sau a reprezentantului său legal din care să rezulte că respectivul debitor nu se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„(6) În cazul cererilor depuse în condițiile art. 206 din lege, persoanele juridice și persoanele fizice anexează și următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a debitorului sau a reprezentantului său legal din care să rezulte că acesta nu se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești;

b) propunere de grafic de eșalonare cuprinzând cuantumul ratelor de eșalonare, care trebuie să respecte prevederile art. 7 alin. (13^1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin. Depunerea acestui document este opțională”.

 

Art. 2 alin. (7) din Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 90/2016 (introdus prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul conținut:

(7) În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, precum și al celor care desfășoară activități cu caracter sezonier, care doresc să plătească ratele de eșalonare diferențiat, acestea trebuie să respecte prevederile art. 7 alin. (13^1) lit. a) și b) din anexa nr. 2 la ordin”.

 

Art. 3 din Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 90/2016 (introdus prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 2, se introduce un nou articol, art. 3, cu următorul conținut:

Art. 3

Dispoziții finale

Anexa face parte integrantă din prezenta anexă”.

 

Noua anexă din Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 90/2016 (introdus prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr . 2, se introduce o nouă anexă, prevăzută la anexa nr. 1 din OPANAF nr. 1960/2019.

 

Art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 90/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1, alin. (1) prevedea:

„(1) Organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale:

a) eșalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligațiilor fiscale;

b) amânarea la plată, în condițiile legii, a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;

c) amânarea la plată, în condițiile legii, a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;

d) amânarea la plată a penalităților de nedeclarare aferente obligațiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, eșalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până la data finalizării eșalonării la plată”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Organul fiscal competent acordă următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale:

a) eșalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligațiilor fiscale;

b) amânarea la plată, în condițiile legii, a penalităților de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;

c) amânarea la plată, în condițiile legii, a unui procent de 50% din dobânzile cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;

d) amânarea la plată, în condițiile legii, a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;

e) amânarea la plată a penalităților de nedeclarare aferente obligațiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, eșalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până la data finalizării eșalonării la plată”.

 

Art. 1 alin. (3) lit. d) din Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 90/2016 (introdus prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1 alin. (3), după lit. c), se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul conținut:

„(1) Organul fiscal competent acordă următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale:

(…)

d) creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale”.

 

Art. 1 alin. (3^1) din Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 90/2016 (introdus prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Nu se încadrează în categoria creanțelor prevăzute la alin. (3) lit. d) și nu se acordă înlesniri la plată pentru sumele care fac obiectul unei confiscări, precum și cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni”.

 

Art. 2 alin. (3) din Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 90/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (3) prevedea:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul cererii depuse de debitorii cu risc fiscal mic, în condițiile art. 206 din lege, aceasta se soluționează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cererea se soluționează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent, în cazul:

a) debitorilor cu risc fiscal mic, în condițiile art. 206 din lege;

b) debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, prevăzuți la art. 186 alin. (3^1) și la art. 193 alin. (3) din lege;

c) debitorilor pentru care nu este necesară constituirea de garanții, prevăzuți la art. 193 alin. (2) din lege”.

 

Art. 2 alin. (9) din Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 90/2016 (introdus prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după alin. (8), se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul conținut:

„(9) Pentru debitorii prevăzuți la art. 204 din lege, precum și pentru cei care au transmise spre recuperare creanțe bugetare înscrise în titluri executorii emise de alte organe, organul fiscal competent înștiințează autoritatea competentă sau organul emitent al titlului executoriu, după caz, despre depunerea unei cereri de acordare sau de retragere, precum și despre emiterea unei decizii în soluționarea acestora, printr-o adresă la care anexează aceste documente. Aceste documente se transmit în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii sau emiterii deciziei, după caz”.

 

Art. 3 alin. (1) lit. a)-b) din Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 90/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1960/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3 alin. (1), lit. a)-b) prevedeau:

„(1) După primirea cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, organul fiscal competent verifică:

a) dacă cererea conține elementele prevăzute la art. 1 alin. (3) sau (4), după caz, din anexa nr. 1 la ordin;

b) dacă cererea este însoțită de documentele prevăzute la art. 2 alin. (1), (2), (4) și (5), după caz, din anexa nr. 1 la ordin;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) După primirea cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, organul fiscal competent verifică:

a) dacă cererea conține elementele prevăzute la art. 1 alin. (3), (4) sau art. 2 alin. (2^2), după caz, din anexa nr. 1 la ordin;

b) dacă cererea este însoțită de documentele prevăzute la art. 2 din anexa nr. 1 la ordin, în funcție de situația în care se încadrează debitorul;”.

Anexa nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia” și anexa nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central” la OPANAF nr. 90/2016– modificări (OPANAF nr. 1960/2019) was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter