Anexa la OMFP nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a contestaţiilor – modificări (OMF nr. 1.788/2022)

10 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 116

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 937 din 28 noiembrie 2017)

OMF nr. 1.788/2022 pentru modificarea anexei la OMFP nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 787 din 9 august 2022)

 

Având în vedere prevederile:

– art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– art. 14 din anexa la OMF nr. 1.329/2022 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați,

 

În temeiul prevederilor:

– art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor.

– modifică: art. 1, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (6), art. 11.

– abrogă: art. 14.

 

În M. Of. nr. 787 din 9 august 2022 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 1.788/2022 pentru modificarea anexei la OMFP nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivei Anexe.

 

Art. 1

Vechea reglementare

„Art. 1

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În înțelesul prezentei proceduri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritatea emitentă este structura emitentă a deciziei contestate, respectiv autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) structura de specialitate este structura prevăzută la art. 3 alin. (1) și (4) din anexa nr. 2 și art. 2 alin. (1) din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Serviciul autorizații din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, biroul/compartimentul avize și autorizații (case de marcat) din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și biroul/compartimentul cu atribuții de autorizare din cadrul birourilor vamale de interior și/sau frontieră;

c) direcția de specialitate este direcția cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1

În înțelesul prezentei proceduri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritatea emitentăeste structura emitentă a deciziei contestate, prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, astfel cum este aceasta definită la art. 1 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului finanțelor nr. 329/2022 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați;

b) direcția de specialitateeste direcția cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor.

 

Art. 7 alin. (1)

Vechea reglementare

„Art. 7

(1) Pentru lămurirea cauzelor, direcția de specialitate poate solicita puncte de vedere altor direcții de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau altor instituții competente să se pronunțe în cauzele respective.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 7

(1) Pentru lămurirea cauzelor, direcția de specialitate poate solicita puncte de vedere altor direcții de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Vamale Române sau altor instituții competente să se pronunțe în cauzele respective, care vor răspunde cu celeritate, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri în soluționarea contestației.

 

Art. 9 alin. (6)

Vechea reglementare

„(6) Direcția de specialitate va ține evidența deciziilor într-un registru, din care să rezulte numărul atribuit deciziei de soluționare, numărul de înregistrare al contestației la Ministerul Finanțelor Publice și la direcția de specialitate, identitatea contestatorului, precum și soluția adoptată.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Direcția de specialitate va ține evidența deciziilor într-un registru, din care să rezulte numărul atribuit deciziei de soluționare, numărul de înregistrare al contestației la Ministerul Finanțelor la direcția de specialitate, identitatea contestatorului, precum și soluția adoptată.

 

Art. 11

Vechea reglementare

„Art. 11

(1) Decizia de soluționare a contestației se transmite structurii de specialitate.

(2) Structura de specialitate va comunica contestatorului decizia de soluționare a contestației prin modalitățile de comunicare a actului administrativ prevăzute de art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).

(3) După comunicarea deciziilor de soluționare a contestațiilor către operatorii economici contestatori, structura de specialitate va actualiza baza de date NSEA Autorizări.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 11

(1) Decizia de soluționare a contestației se transmite autorității emitente.

(2) Autoritatea emitentă va comunica contestatorului decizia de soluționare a contestației prin modalitățile de comunicare a actului administrativ prevăzute de art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).

(3) După comunicarea deciziilor de soluționare a contestațiilor către operatorii economici contestatori, autoritatea emitentă va actualiza baza de date NSEA Autorizări.

Anexa la OMFP nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor – modificări (OMF nr. 1.788/2022) was last modified: august 10th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.