ANEVAR. Rapoartele de evaluare realizate în scopul impozitării se pot depune până la data de 30 iunie 2020

30 mart. 2020
Vizualizari: 474

Coroborând textele de lege și alineatele desprinse din Standardele de evaluare a bunurilor obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare în România, prezentate în cuprinsul acestui comunicat, și având în vedere că primul termen de plată a impozitelor pe clădiri pentru anul în curs s-a prorogat la 30.06.2020, ANEVAR îi informează pe toți cei implicați în procesul evaluării în scopul impozitării (autorități, evaluatori autorizați, utilizatori ai rapoartelor de evaluare) despre faptul că, drept consecință, și rapoartele de evaluare se pot depune la Administrațiile locale până la data de 30 iunie 2020.

 

În OUG nr. 29/2020 se prevede:

– V „(1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

– (2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.”

 

Potrivit Codului fiscal:

– 462 (1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

– 458 (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;

– 460 (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.

 

Conform pct. 38 din GEV 500:

– Evaluatorul are obligația să predea raportul de evaluare referitor la valoarea impozabilă, înainte de data stabilită de Codul fiscal pentru plata primei tranșe a impozitului pe clădiri datorat pe anul în curs.

În concluzie, ANEVAR este la dipoziția membrilor săi, a autorităților și a utilizatorilor acestui tip de rapoarte de evaluare, cu tot suportul logistic și anunță că Baza de Informații Fiscale (BIF) este disponibilă înregistrării rapoartelor de evaluare pe toată această perioadă.

 

Despre ANEVAR:

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizați. ANEVAR reprezintă aproximativ 4100 de membri titulari persoane fizice și peste 540 de companii care dețin calitatea de membri corporativi.

Asociația este membru al Consiliului pentru Standarde Internaționale de Evaluare (IVSC), al Grupului European de Asociații de Evaluatori (TEGoVA), al Asociației Mondiale a Organizațiilor de Evaluatori (WAVO), al Institutului Internațional al Evaluatorilor de Business (iiBV), și membru al International Ethics Standards Coalition (IESC). Asociația a stabilit relații de cooperare și cu alte organizații profesionale de profil din SUA și Europa.

ANEVAR. Rapoartele de evaluare realizate în scopul impozitării se pot depune până la data de 30 iunie 2020 was last modified: martie 30th, 2020 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.