ANAF. Proiect: Ordin privind persoanele fizice cu averi mari

3 feb. 2023
Vizualizari: 496

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind persoanele fizice cu averi mari.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

Art. 1 – (1) Persoana fizică cu avere mare este persoana fizică rezidentă fiscal în România, care deține o avere, atât în România, cât și în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Națională a României, pe baza datelor deținute/obținute de ANAF, în conformitate cu dispozițiile legale.

(2) Estimarea averii se face pe baza datelor și informațiilor deținute sau obținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la următoarele elemente patrimoniale:

a) bunurile imobile deținute;

b) bunurile mobile deținute;

c) activele financiare deținute.

(3) Averea reprezintă suma valorilor aferente elementelor patrimoniale prevăzute la alin. (2).

Art. 2 – (1) Grupul persoanelor fizice cu averi mari este constituit din persoane fizice a căror avere estimată îndeplinește condiția prevăzută la art.1 alin. (1), în limita numărului aprobat de conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice.

(2) Grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari este constituit din Grupul persoanelor fizice cu averi mari și din persoanele fizice soți/soții și rude/afini de până la gradul al doilea ai/ale acestora.

(3) Agenția Națională de Administrare Fiscală notifică persoanele fizice cu privire la faptul că acestea fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari.

(4) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele:

(a) informații cu privire la îndeplinirea criteriului de avere prevăzut la art. 1 alin. (1);

(b) prezentarea elementelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe baza cărora s-a estimat averea;

(c) prezentarea abordării Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a cadrului legal adoptat, în scopul asigurării conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari.

(5) Grupul de persoane fizice cu averi mari se actualizează o dată la 3 ani, în sensul introducerii persoanelor fizice care îndeplinesc criteriul prevăzut la art. 1 și o dată la 6 ani, în sensul eliminării persoanelor fizice care nu mai îndeplinesc acest criteriu.

(6) Concomitent cu actualizarea grupului de persoane fizice cu averi mari se actualizează și grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari.

Art. 3 – (1) În scopul asigurării conformării fiscale voluntare a persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), Agenția Națională de Administrare Fiscală poate proceda la:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(a) aplicarea unor tratamente fiscale alternative de creștere a conformării fiscale voluntare, pe baza riscurilor identificate;

(b) selectarea, pe baza analizei de risc, a persoanelor fizice care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în vederea efectuării de verificări ale situației fiscale personale/verificări documentare, în condițiile legii.

(2) Tratamentele fiscale alternative constau în:

(a) îndrumarea persoanelor fizice cu averi mari prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), în scopul facilitării conformării fiscale voluntare;

(b) derularea unor programe de notificare a persoanelor fizice definite conform prezentului ordin, privind problemele de neconformare identificate.

Art. 4 – Direcția generală control venituri persoane fizice va duce la îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 

ANAF. Proiect: Ordin privind persoanele fizice cu averi mari was last modified: februarie 3rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.