ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

10 iun. 2024
Vizualizari: 40

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

ART. I – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, după poziția 102, se introduc șase noi poziții, pozițiile 103 – 108, cu următorul cuprins:

 

Nr.crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
103Redevență stabilită pentru perimetrul eolian offshore concesionatart.15 alin.(2), art.41 și art.43 din Legea nr.121/2024 privind energia eoliană offshore

 

 

104Taxă pentru suprafața concesionată a perimetrului eolian offshore construit și pentru suprafața ocupată de cablurile electrice subacvatice de legătură cu punctele de racordare la rețea din afara perimetrului concesionat – pentru perimetrele situate în afara apelor maritime interioare și a mării teritorialeart.15 alin.(3), alin.(6), art.42 alin.(1) și art.43 din Legea nr.121/2024 privind energia eoliană offshore
105Taxă pentru suprafața concesionată a perimetrului eolian offshore construit – pentru perimetrele situate pe suprafața bunurilor administrate de Administrația Națională „Apele Române”art.15 alin.(4), alin.(6), art.42 alin.(1) și art.43 din Legea nr.121/2024 privind energia eoliană offshore
106Compensații pentru limitările aduse dreptului de proprietate care se cuvin bugetului de statart.35 din Legea nr.121/2024 privind energia eoliană offshore
107Despăgubiri acordate pentru pagube cauzate prin exercitarea drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (3) din Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore, care se cuvin bugetului de statart. 35 din Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore
108Taxă pentru activitatea de exploatare a perimetrului eolian offshoreart. 42 alin. (2) și art. 43 din Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore

2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat» cod 14.13.01.99/bs”, se modifică și se completează după cum urmează:

2.1. La Capitolul I „Depunerea declarației”, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației”, subpunctul 1.3. “Alte termene:”, după litera r), se introduc două noi litere, litera s) și litera ș), cu următorul cuprins:

„s) anual, până la data de 30 martie a fiecărui an pentru obligațiile de plată reprezentând: redevența stabilită pentru perimetrul eolian offshore concesionat, taxa pentru suprafața concesionată a perimetrului eolian offshore construit și pentru suprafața ocupată de cablurile electrice subacvatice de legătură cu punctele de racordare la rețea din afara perimetrului concesionat – pentru perimetrele situate în afara apelor maritime interioare și a mării teritoriale, taxa pentru suprafața concesionată a perimetrului eolian offshore construit – pentru perimetrele situate pe suprafața bunurilor administrate de Administrația Națională „Apele Române” și taxa pentru activitatea de exploatare a perimetrului eolian offshore;

ș) anual, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an pentru obligațiile de plată reprezentând compensații care se cuvin bugetului de stat pentru limitările aduse dreptului de proprietate și despăgubiri care se cuvin bugetului de stat, acordate pentru pagube cauzate prin exercitarea drepturilor prevăzute la art.32 alin.(3) din Legea nr.121/2024 privind energia eoliană offshore. Pentru primul an compensația se plătește proporțional cu perioada din an pentru care se exercită dreptul de trecere și se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularul a primit raportul de evaluare.”

2.2. La Capitolul II „Completarea declarației”, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»”, primul paragraf de la subpunctul 3.2. se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.2. Tabelul de la pct. II „Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic” din anexa nr.1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25 – 27,  29 – 51, 57 – 63, 65 – 71, 74 – 77, 81 – 89, 91 – 93, 96 – 100 și 102 – 108 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr.3 la ordin.”

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (IUNIE 2024)

ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă was last modified: iunie 10th, 2024 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.