ANAF. Proiect: Ordin pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin OPANAF nr. 1613/2018

28 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 66

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin OPANAF nr. 1613/2018.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

Art. I Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1613/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iunie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După punctul 3 al Capitolului I „Dispoziții privind distribuirea sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale datorate de aceștia”, se introduce un nou punct, punctul 3^1 cu următorul cuprins:

„3^1 Sumele plătite de către contribuabili în contul unic, precum și eventualele sume existente în conturile prevăzute la pct. 8.1, sting cu prioritate sumele individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat și/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurenței și dobânzile aferente datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale.”

2. După punctul 14 al Capitolului I „Dispoziții privind distribuirea sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale datorate de aceștia”, se introduce un nou punct, punctul 15 cu următorul cuprins:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

„15. Sumele plătite în alte conturi decât contul unic, sting cu prioritate sumele individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat și/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurenței și dobânzile aferente datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale.”

3. După punctul 21 al Capitolului II „Dispoziții privind distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează plata în contul unic și beneficiază de înlesniri la plată și stingerea obligațiilor datorate de aceștia”, se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu următorul cuprins:

„21^1. Prevederile pct. 15.1- 21 se aplică după stingerea cu prioritate a sumelor individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat și/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurenței și dobânzile aferente datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale, de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată.”

4. Punctele 22, 25.1 și 25.2 ale Capitolului III „Dispoziții privind distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflați sub incidența legislației privind insolvența”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„22. Sumele reprezentând obligații fiscale plătite de contribuabilii aflați sub incidența legislației privind insolvența se distribuie de către organul fiscal competent potrivi următoarei ordini de stingere:

a) obligații fiscale, altele decât cele înscrise la masa credală, în ordinea vechimii;

b) obligații fiscale cu termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat și confirmat, în condițiile legii, precum și obligațiile fiscale accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea și plata acestora;

c) obligații fiscale admise la masa credală, potrivit legii, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situația contribuabililor aflați în stare de faliment;

d) alte obligații fiscale în afara celor prevăzute la lit. a)-c).

25.1. Pentru debitorii care se află sub incidența legislației privind insolvența și care depun un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenței, suma aprobată la rambursare se compensează în condițiile prezentului articol cu obligațiile fiscale înregistrate de către aceștia, altele decât cele înscrise la masa credală.

25.2. Suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței se compensează în condițiile prezentului articol cu obligațiile fiscale ale debitorului înscrise la masa credală.”

5. După punctul 25 al Capitolului III „Dispoziții privind distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflați sub incidența legislației privind insolvența” se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„25^1. Prevederile pct. 22-25.2. se aplică după stingerea cu prioritate a sumelor individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat și/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurenței și dobânzile aferente datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale, de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, inclusiv ratele cu termene de plată implinite sau viitoare.”

Art. II Pentru debitorii care beneficiază de înlesniri la plată aflate în derulare, se sting cu prioritate sumele individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat și/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurenței și dobânzile aferente datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale, de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, respectiv ratele cu termene de plată împlinite sau viitoare care cuprind aceste sume, iar ulterior se aplică prevederile Capitolului II din Anexa la Ordinul președintelui ANAF nr. 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, cu modificările ulterioare, pentru celelalte obligații fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirilor.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

 

ANAF. Proiect: Ordin pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin OPANAF nr. 1613/2018 was last modified: noiembrie 28th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.