ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal

9 dec. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 42

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

Art. 1 − (1) Prin prezentul ordin se aprobă:

a) Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, prevăzută în Anexa nr.1 la prezentul ordin;

b) Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, prevăzută în Anexa nr.2 la prezentul ordin.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică contribuabililor care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Campanie Craciun UJmag 2020

a) regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;

b) regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;

c) regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.

(3) Se aprobă modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare a următoarelor formulare:

a) Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentul ordin;

b) Cererea de restituire a taxei pe valoare adăugată plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, prevăzută în Anexa nr. 4 la prezentul ordin;

c) Decizia de restituire a taxei pe valoare adaugată plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor, prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul ordin;

d) Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoare adăugată plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, prevăzută în Anexa nr. 6 la prezentul ordin.

Art. 2 − Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3 − Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București prin Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice prin organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 − Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, referat de aprobare și anexe, vă rugăm să accesați sursa informației.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(Copyright foto: freepik)

Sursa informației

Vezi și ANAF. Proiect: Ordin pentru modificarea OPANAF nr. 2921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii

ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal was last modified: decembrie 9th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter