ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor

31 mai 2023
Vizualizari: 151

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate, potrivit legii, precum și pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

Art. I – Se aprobă „Procedura privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate, potrivit legii”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, după poziția 90, se introduc două noi poziții, pozițiile 91 și 92, cu următorul cuprins:

91. Diferența de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

92. Diferența de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus

2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs»” se modifică și se completează, după cum urmează:

a) La Capitolul II „Completarea declarației”, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»”, Subpunctul 3.2 se modifică și se completează, după cum urmează:

– Primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 81-89, 91 și 92 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin”.

– După subpunctul 3.2.13., se introduc două noi subpuncte, subpunctele 3.2.14. și 3.2.15, cu următorul conținut:

„3.2.14. Obligația prevăzută la poziția 91 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de către plătitorii de impozit pe profit, în situația în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare potrivit art. 42 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe profit datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, potrivit legii.

Contribuabilul datorează bugetului de stat diferența de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus, precum și obligațiile fiscale accesorii calculate de la data virării diferenței de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus din contul 20.A.01.03.00 «Sume redirecționate din impozitul pe profit», codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul bancar al entității beneficiare și până la data stingerii impozitului datorat.

3.2.15. Obligația prevăzută la poziția 92 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de către plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor, în situația în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare potrivit art. 56 alin. (2^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe venitul microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, potrivit legii.

Contribuabilul datorează bugetului de stat diferența de impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus, precum și obligațiile fiscale accesorii calculate de la data virării diferenței de impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus din contul 20.A.02.49.00 «Sume redirecționate din impozitul pe venitul microîntreprinderilor», codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul bancar al entității beneficiare și până la data stingerii impozitului datorat”.

Art. III – Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Anexă – Procedură privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate, potrivit legii

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Structură

I. Dispoziții generale

II. Determinarea diferenței de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus

III. Determinarea diferenței de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus

IV. Dispoziții finale

Pentru informații suplimentare privind Proiectul, Anexa și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANAF. Proiect: Ordin pentru modificarea anexelor la OPANAF nr. 90/2016 și OPANAF nr. 1767/2021 pentru aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată

 

ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor was last modified: mai 31st, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.