ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (SEPTEMBRIE 2022)

31 aug. 2022
Vizualizari: 367

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna septembrie 2022, acesta conținând termenele la care trebuie depuse actele reprezentând obligații fiscale, categoriile de contribuabili aferente și baza legală corespunzătoare.

(Copyright foto: freepik)

– Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

După caz, contribuabilii depun:

– Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (7 septembrie);

– Formularul 013 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (7 septembrie);

– Formularul 015 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (7 septembrie);

– Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (7 septembrie);

– Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal (7 septembrie);

– Formularul 030 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal (7 septembrie);

 Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice (7 septembrie);

– Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (7 septembrie);

sau

– Formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale (7 septembrie);

– Depunerea declarațiilor:

– Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (12 septembrie);

– Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (12 septembrie);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (12 septembrie);

sau

– Formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale (12 septembrie);

– Depunerea notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori:

– Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (12 septembrie);

– Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (12 septembrie);

– Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (12 septembrie);

– Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (12 septembrie);

sau

– Formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale (12 septembrie);

– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal (15 septembrie);

– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal (15 septembrie);

– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr. 19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal (15 septembrie);

– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr. 16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal (15 septembrie);

– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr. 17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal (15 septembrie);

– Depunerea Situației privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă – Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal (15 septembrie);

– Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare:

– Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (20 septembrie);

– Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (20 septembrie);

– Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal (20 septembrie);

– Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice (20 septembrie);

– Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (20 septembrie);

sau

– Formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale (20 septembrie);

– Formularul 100 –  Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de sta (26 septembrie);

– Formularul 112 – Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă/pentru trimestrul precedent (26 septembrie);

– Formularul 224 –Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România (26 septembrie);

– Formularul 300 – Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (26 septembrie);

– Formularul 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (26 septembrie);

– Formularul 307 – Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (26 septembrie);

– Formularul 179 – Depunerea Declarației privind compensația la carburanți (26 septembrie);

– Formularul 311 – Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (26 septembrie);

– Formularul 390 VIES – Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (26 septembrie);

– Formularul 394 – Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015) (30 septembrie);

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal – Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal (30 septembrie);

– Formularul 318 – Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 (30 septembrie);

– Formularul 398 – Depunerea Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) (30 septembrie);

– D406 – declarația informativă SAF-T (30 septembrie).

Pentru a accesa calendarul aferent lunii septembrie, urmați, vă rugăm, sursa informației.

Sursa informației

ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (SEPTEMBRIE 2022) was last modified: august 31st, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.