ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (SEPTEMBRIE 2017)

7 sept. 2017
Vizualizari: 1569

ANAF a dat publicității calendarul depunerilor declarațiilor fiscale. Vă prezentăm mai jos calendarul pentru luna SEPTEMBRIE 2017.

TERMENULOBLIGAȚIACATEGORIILE DE CONTRIBUABILIBAZA LEGALĂ
15 zile de la data de când nu se mai realizează venituriDepunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate – Formularul 604Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabiliriiLegea nr. 227/2015 art. 180 alin. (1);
OPANAF nr. 3743/2015;
OPANAF nr. 2731/2016
30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițialDepunerea declarațiilor:

– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010

– 010 – Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.Legea nr. 207/2015 art. 82 alin.(6), art. 88 alin. (1)
– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020– 020 – Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.
– 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070– 070 – Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere.
Joi, 7 septembrieDepunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.Legea nr. 227/2015 art. 322;
OPANAF nr. 1165/2009
Luni, 11 septembrieDepunerea declarațiilor:
– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010
– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020
– 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070
Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.Legea nr. 227/2015 art. 310 alin.(7);
OPANAF nr. 3698/2015
Luni, 11 septembrieDepunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.Legea nr. 227/2015 art. 3151 alin.(1) lit. c) și d);
OPANAF nr. 3698/2016
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucratLegea nr. 227/2015 art. 354 alin. (8);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 13 alin. (1)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr. 3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucratLegea nr. 227/2015 art. 354 alin.(8);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 13 alin. (1)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice)Legea nr. 227/2015 art. 394 și art. 398;
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 63 și pct. 97 alin. (1)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice)Legea nr. 227/2015 art. 397;
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 85
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr. 19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalDestinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 375 alin.(1);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 46 alin. (2)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr. 12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin.(1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr. 13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin.(1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr. 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin.(1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin.(1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr. 17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin.(1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titll VIII pct. 39 alin. (2)
Vineri, 15 septembrieDepunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr. 29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr. 31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitareLegea nr. 227/2015 art. 399 alin.(1) lit. a) și lit. b);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (8) și (10)
Vineri, 15 septembrieDepunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru depozitareLegea nr. 227/2015 art. 399 alin.(1) lit. a) și lit. b);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (8) și (10)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistratLegea nr. 227/2015 art. 383 alin.(3);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 52 alin. (3)
Vineri, 15 septembrieDepunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcăriiLegea nr. 227/2015 art. 424 alin.(5);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 152 alin. (2)
Luni, 25 septembriePlata impozitului reținut la sursă în luna precedentăPlătitorii următoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din premii și jocuri de noroc;
– obținute de nerezidenți;
– din alte surse
Legea nr. 227/2015 art. 72 alin.(3), art. 73 alin. (1) și (4), art. 110 alin.(6), art. 115 alin.(3), art. 224 alin. (5) și (6)
Luni, 25 septembrieEfectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2017Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor (cu excepția veriturilor din arendare), activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și pisciculturăLegea nr. 227/2015 art. 121 alin.(4)
Luni, 25 septembriePlata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului III 2017Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit.Legea nr. 227/2015 art. 151 aln. (2)
Luni, 25 septembriePlata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următorOrganizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machineO.U.G. nr. 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i),B
Luni, 25 septembrieDepunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100– lunar – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF nr. 587/2016, anexa nr. 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– alte termene – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF nr. 587/2016, anexa nr. 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucțiunile de completare din formular)
OPANAF nr. 587/2016
Luni, 25 septembrieDepunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Legea nr. 227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor
Legea nr. 227/2015 art. 147 alin.(1) și alin. (2);
OMFP nr. 1045/2012
Luni, 25 septembrieDepunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formularul 224Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în RomâniaLegea nr. 227/2015 art. 82 alin.(2);
OPANAF nr. 3622/2015
Luni, 25 septembrieDepunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)
Legea nr. 227/2015 art. 323 alin.(1);
OPANAF nr. 591/2017
Luni, 25 septembrieDepunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.Legea nr. 227/2015 art.324 alin.(2);
OPANAF nr. 592/2016
Luni, 25 septembrieDepunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307Persoanele impozabile prevăzute la art. 280 alin.(6), art. 270 alin.(7), art. 310 alin.(7), art. 316 alin. (11) lit. a) – e) și g) din Legea nr. 227/2015OPANAF nr. 793/2016
Luni, 25 septembrieDepunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVAOPANAF nr. 795/2016
Luni, 25 septembrieDepunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIESContribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Legea nr. 227/2015Legea nr. 227/2015 art. 325;
OPANAF nr. 592/2017
Luni, 25 septembrieDepunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.
OPANAF nr. 1503/2016
Luni, 25 septembriePlata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.O.U.G. nr. 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii)


Sursa informației

ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (SEPTEMBRIE 2017) was last modified: septembrie 8th, 2017 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.