ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (MAI 2021)

29 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
359 views

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF (www.anaf.ro) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna mai 2021, acesta conținând termenele la care trebuie depuse actele reprezentând obligații fiscale, categoriile de contribuabili aferente și baza legală corespunzătoare.

Printre obligațiile fiscale cu termen în luna mai, se numără:

– Formularul 394 – Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015) (4 mai);

– Formularul 120 – Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent (4 mai);

– Depunerea situațiilor financiare, pentru anul 2020 – software de asistență (4 mai);

– Formularul 092 – Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (10 mai);

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Formularul 010 –  Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică sau Formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale (10 mai);

– Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal sau Formularul electronic 700, după caz (10 mai);

– Formularul 070 –  Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sau Formularul electronic 700, după caz (10 mai);

– Formularul 087 – Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (10 mai);

– Formularul 097 – Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (20 mai);

– Formularul 212 – Depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (25 mai);

– Formularul 230 – Depunerea Cererii privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (25 mai);

– Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2021 (25 mai);

– Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă (25 mai);

– Formularul 100 – Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (25 mai);

– Formularul 112 – Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (25 mai);

– Formularul 224 – Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România (25 mai);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Formularul 300 – Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (25 mai);

– Formularul 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (25 mai);

– Formularul 307 – Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (25 mai);

– Formularul 311 – Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit.a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (25 mai);

– Formularul 390 VIES – Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (25 mai);

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal – (Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) (31 mai);

– Depunerea situațiilor financiare, pentru anul 2020 – software de asistență (31 mai);

– Formularul 394 – Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015) (31 mai).

Pentru a accesa calendarul aferent lunii mai, urmați, vă rugăm, sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANAF. OMF nr. 450/258/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă. Buletin informativ din perioada 19-23 aprilie 2021

ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (MAI 2021) was last modified: aprilie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter