ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (MAI 2019)

30 apr. 2019
Vizualizari: 2744

Potrivit site-ului oficial (www.anaf.ro), ANAF a dat publicității calendarul depunerilor declarațiilor fiscale.

Vă prezentăm mai jos calendarul pentru luna MAI.

 

TERMENULOBLIGAȚIACATEGORIILE DE CONTRIBUABILIBAZA LEGALĂ
În 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în RomâniaDepunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”Se depune de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.Legea nr. 227/2015 art. 230; 

OMFP nr. 1099/2016;

Cu 30 de zile înaintea plecării din RomâniaDepunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”Se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.Legea nr. 227/2015 art. 230;

OMFP nr. 1099/2016;

30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial

Depunerea declarațiilor:

– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 sau
– 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.

– 010 – Se completează și se depune de către:
– persoanele juridice române;
– asocierile și alte entități fără personalitate juridică;
– deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române;
– reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.
Legea nr. 207/2015 art. 82 alin. (6), art. 88 alin. (1); 

OPANAF nr. 3725/2017

– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020 sau
– 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.
– 020 – se completează și se depune de către persoanele fizice române și străine, care dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activităși economice în mod independent sau exercită profesii libere.
– 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 sau
– 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.
– 070 – se completează și se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.
Miercuri, 8 maiDepunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.Legea nr. 227/2015 art. 322 alin. (7);

OPANAF nr. 169/2019;

Vineri, 10 maiDepunerea declarațiilor:
– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 sau
– 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.
– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020 sau
– 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.
– 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 sau
– 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.
Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.Legea nr. 227/2015 art. 310 alin. (7);

OPANAF nr. 3725/2017;

Vineri, 10 maiDepunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.Legea nr. 227/2015 art. 315^1 alin. (1) lit. c) și d);

OPANAF nr. 3698/2016;

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucratLegea nr. 227/2015 art. 354 alin. (8);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 13 alin. (1);

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucratLegea nr. 227/2015 art. 354 alin. (8);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 13 alin. (1);

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice)Legea nr. 227/2015 art. 394 și art. 398;

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 63 și pct. 97 alin. (1);

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice)Legea nr. 227/2015 art. 397;

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 85;

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalDestinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 375 alin. (1);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 46 alin. (2);

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2);

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2);

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2);

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr.  227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2);

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2);

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2);

Miercuri, 15 maiDepunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalsau navigație – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitareLegea nr.  227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) și lit. b);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (9) și (11);

Miercuri, 15 maiDepunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru depozitareLegea nr. 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) și lit. b);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin.(2), pct. 93 alin. (9) și (11);

Miercuri, 15 maiDepunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistratLegea nr. 227/2015 art. 383 alin. (3)

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 52 alin.(3);

Miercuri, 15 maiDepunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcăriiLegea nr. 227/2015 art. 424 alin. (5);

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 152 alin. (2);

Luni, 27 maiPlata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2019Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora.O.U.G. nr. 77/2011 art. 5 alin.(8);
Luni, 27 maiPlata impozitului reținut la sursă în luna precedentăPlătitorii următoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din salarii și asimilate salariilor;
– din premii și jocuri de noroc;
– obținute de nerezidenți;
– din alte surse
Legea nr.  227/2015 art. 72 alin.(5), art. 78, art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin. (5) și (6);
Luni, 27 maiDepunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100– lunar – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:
– impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
– impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
– taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;
– alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.
– alte termene
– alte obligații de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.
(vezi instrucțiunile de completare din formular)
OPANAF nr. 587/2016
Luni, 27 maiDepunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.Legea nr. 227/2015 art. 147 alin. (1);

OMFP nr. 611/2019;

Luni, 27 maiDepunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224Persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plșții contribuțiilor sociale obligatorii.Legea nr. 227/2015 art. 82 alin.(2);

OPANAF nr. 3780/2017;

Luni, 27 maiDepunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)
Legea nr. 227/2015 art. 323 alin. (1);

OPANAF nr. 591/2017;

Luni, 27 maiDepunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Legea nr. 227/2015 art. 324 alin. (2);

OPANAF nr. 592/2016;

Luni 27 maiDepunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307Persoanele impozabile prevăzute la art. 280 alin. (6), art. 270 alin. (7), art. 310 alin. (7), art. 316 alin. (11) lit. a) – e), g) sau h) din Legea nr. 227/2015OPANAF nr. 793/2016;
Luni, 27 maiDepunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVAOPANAF nr. 188/2018
Luni, 27 maiDepunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIESContribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Legea nr. 227/2015Legea nr. 227/2015 art. 325;

OPANAF nr. 591/2016;

Luni, 27 maiDepunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.
OPANAF nr. 1503/2016;
Luni, 27 maiPlata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.O.U.G. nr. 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii);
Joi, 30 maiDepunerea situațiilor financiare, pentru anul 2018 – software de asistențăSocietățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.Legea nr. 82/1991 art. 36 alin. (1) lit. a);
Joi, 30 maiDepunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr. 227/2015) – Formularul 394Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr. 227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr. 227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr. 227/2015.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF nr. 3769/2015;
Vineri, 31 maiDepunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)Beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații)Legea nr. 227/2015 art. 395;

HG nr. 1/2016 titlul VIII pct. 75 alin.(5).

Pentru a vedea calendarele pentru lunile anterioare, dar și alte infomații cu privire la activitatea ANAF, vizitați site-ul nostru (www.universuljuridic.ro).

Sursa informației

ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (MAI 2019) was last modified: aprilie 24th, 2019 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.