ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (IANUARIE 2018)

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1867
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

ANAF a dat publicității calendarul depunerilor declarațiilor fiscale. Vă prezentăm mai jos calendarul pentru luna IANUARIE 2018.

TERMENULOBLIGAȚIACATEGORIILE DE CONTRIBUABILIBAZA LEGALĂ
15 zile de la data de când nu se mai realizează venituriDepunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate – Formularul 604Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii.Legea nr. 227/2015 art. 180 alin. (1);
OPANAF nr. 3743/2015;
OPANAF nr. 2731/2016
În termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentulDepunerea Cererii de stopare a obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal – Formularul 605Se depune de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au optat pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) și care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuției este suportată din alte surse.Legea nr. 227/2015 art. 180;
OPANAF nr. 2731/2016
În 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în RomâniaDepunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”Se depune de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.Legea nr. 207/2015 art. 230;
OMFP nr. 1099/2016
Cu 30 de zile înaintea plecării din RomâniaDepunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”Se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.Legea nr. 207/2015 art. 230;
OMFP nr. 1099/2016
30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițialDepunerea declarațiilor:

– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010

– 010 – Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.Legea nr. 207/2015 art. 82 alin. (6), art. 88 alin. (1);
OPANAF nr. 1382/2017;
OPANAF nr. 3698/2015
– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020– 020 – Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.
– 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070– 070 – Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere.
Miercuri, 3 ianuarieDepunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015) -Formularul 394Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr. 227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr. 227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF nr. 3769/2015
Marți, 9 ianuarieDepunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.Legea nr. 227/2015 art. 322;
OPANAF nr. 1165/2009
Miercuri, 10 ianuarieDepunerea declarațiilor:

– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010

– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020

– 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.Legea nr. 227/2015 art. 310 alin.(7);
OPANAF nr. 3698/2015;
OPANAF nr. 1382/2017
Miercuri, 10 ianuarieDepunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.Legea nr. 227/2015 art. 315ˆ1 alin.(1) lit c) și d);
OPANAF nr. 3698/2016
Luni, 15 ianuarieDepunerea Declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria mică fabrică de bere/mică distilerie – Anexa nr. 2 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați ca mici producători de bere/alcool pur.Legea nr. 227/2015 art. 349 alin. (8) și art. 353 alin. (6)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Declarației privind informațiile necesare analizei nivelului garanției pentru plata accizelor care pot deveni exigibileAntrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorialăLegea nr. 227/2015 art. 348;
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 8 alin. (30)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Declarației privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr. 8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalMicii producători de vinuri liniștiteLegea nr. 227/2015 art. 362
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 21 alin. (17)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Declarației privind achizițiile/livrările intracomunitare de vinuri liniștite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr. 9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalMicul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la pct. 21 alin. (23) precum și destinatarul din România prevăzut la pct. 21 alin. (25) din H.G. nr. 1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalLegea nr. 227/2015 art. 362;
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 21 alin. (25)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucratLegea nr. 227/2015 art. 354 alin. (8);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 13 alin. (1)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr. 3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucratLegea nr. 227/2015 art. 354 alin. (8);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 13 alin. (1)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice)Legea nr. 227/2015 art. 394 și art. 398;
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 63 și pct. 97 alin. (1)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice)Legea nr. 227/2015 art. 397;
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 85
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr. 19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalDestinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 375 alin.(1)
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 46 alin. (2)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr. 12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr. 13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin.(1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr. 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin.(1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr. 16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr. 17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabileLegea nr. 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
Luni, 15 ianuarieDepunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr. 29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr. 31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitareLegea nr. 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) și lit. b);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (9) și (11)
Luni, 15 ianuarieDepunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr. 30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr. 32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru depozitareLegea nr. 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) și lit. b);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (9) și (11)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Situației privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă – Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistratLegea nr. 227/2015 art. 383 alin. (3);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 52 alin. (3)
Luni, 15 ianuarieDepunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării.Legea nr. 227/2015 art. 424 alin. (5);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 152 alin. (2)
Luni, 22 ianuarieDepunerea Declarației pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal – Formularul 089Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obținut licență de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie și care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.Legea nr. 227/2015 art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2;
OPANAF nr. 3628/2015
Joi, 25 ianuarieComunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2018 și a modului de determinare a acesteiaPersoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operațiunilor cu drept de deducere în totalul operațiunilor se modifică în anul curent față de anul precedent.Legea nr. 227/2015 art. 300 alin. (9)
Joi, 25 ianuarieSolicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anteriorPersoana impozabilă cu regim mixt, în situații speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.Legea nr. 227/2015 art. 300 alin. (16)
Joi, 25 ianuariePlata impozitului reținut la sursă în luna precedentăPlătitorii următoarelor venituri:

– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din premii și jocuri de noroc;
– obținute de nerezidenți;
– din alte surse.

Legea nr. 227/2015 art.72 alin. (3), art. 73 alin. (1) și (4), art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin. (5) și (6)
Joi, 25 ianuarieDepunerea Declarației privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent – Formularul 094Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro.Legea nr. 227/2015 art. 322 alin. (6);
OPANAF 631/2016
Joi, 25 ianuarieDepunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100– lunar – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF nr. 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

– trimestrial – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF nr. 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

– alte termene – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF nr. 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucțiunile de completare din formular)

OPANAF nr. 2935/2017
Joi, 25 ianuarieDepunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112

– pentru luna precedentă

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)- f) din Legea nr. 227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.

Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Legea nr. 227/2015 art. 147 alin. (1);
OMFP nr. 1024/2017
– pentru trimestrul precedentContribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea nr. 227/2015.Legea nr. 227/2015 art. 147 alin.(4);
OMFP nr. 1024/2017
Joi, 25 ianuarieDepunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formularul 208Notarii publiciLegea nr. 227/2015 art. 113;
OPANAF nr. 1866/2017
Joi, 25 ianuarieDepunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfșoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formularul 224Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în RomâniaLegea nr. 227/2015 art. 82 alin. (2);
OPANAF nr. 3622/2015
Joi, 25 ianuarieDepunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular).

Legea nr. 227/2015 art. 323 alin. (1);
OPANAF nr. 591/2017
Joi, 25 ianuarieDepunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.Legea nr. 227/2015 art. 324 alin. (2);
OPANAF nr. 592/2016
Joi, 25 ianuarieDepunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin. (5), art. 280 alin. (6), art. 270 alin. (7), art. 310 alin. (7), art. 316 alin. (11) lit. a)- e) și g) din Legea nr. 227/2015.OPANAF nr. 793/2016
Vineri, 27 ianuarieDepunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.OPANAF nr. 795/2016
OUG 7/2017
Joi, 25 ianuarieDepunerea Declarației recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIESContribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015.Legea nr. 227/2015 art. 325;
OPANAF nr. 592/2017
Joi, 25 ianuarieDepunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr. 39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalVânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță.Legea nr. 227/2015 art. 417 alin. (1);
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 139 alin. (21)
Joi, 25 ianuarieDepunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097– pentru intrarea prin opțiune în sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;

– pentru ieșirea din sistem – până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul;

– persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Legea nr. 227/2015 art. 324;
OPANAF nr. 1503/2016
Joi, 25 ianuariePlata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale– Persoanele juridice care plătesc dividende către acționari sau asociați;

– Persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 43 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Legea nr. 227/2015 art. 43 alin. (3), art. 97 alin. (7)
Joi, 25 ianuariePlata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.O.U.G. nr. 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii)
Marți, 30 ianuarieDepunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015) – Formularul 394Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Legea nr. 227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF nr. 3769/2015
Miercuri, 31 ianuarieDepunerea Declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010

Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070

Persoanele și entitățile prevăzute la art. 147 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 care doresc să opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună.Legea nr. 227/2015 art. 147 alin. (8), art. 169 alin. (4)
Miercuri, 31 ianuarieDepunerea Declarației privind venitul estimat/norma de venit – Formularul 220A) Pentru schimbarea, prin opțiune, în condițiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către:

– contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere în sistem real.

– contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși în sistem real și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere la normă de venit.

– contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și doresc să treacă la impunere în sistem real.

– contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse în sistem forfetar, și doresc să treacă la impunere în sistem real.

B) Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; aceștia au obligația determinării venitului net anual în sistem real începând cu anul fiscal următor.

C) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv.

A) OPANAF nr. 3622/2015
Legea nr. 227/2015 art. 71 alin. (3) și art. 85 alin. (4)B) OPANAF nr. 3622/2015;
Legea nr. 227/2015 art. 69 alin. (9)

C) OPANAF nr. 2902/2016;
Legea nr. 227/2015 art. 85 alin. (2) și alin. (4)

Miercuri, 31 ianuarieDepunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal – (Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)Beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații).Legea nr. 227/2015 art. 395;
H.G. nr. 1/2016 titlul VIII pct. 75 alin. (5)
Miercuri, 31 ianuarieDepunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit – Formularul 012Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la art. 41 alin. (4) și (5) din Legea nr. 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată.Legea nr. 227/2015 art. 41 alin. (3);
OPANAF nr. 726/2016
Miercuri, 31 ianuarieDepunerea Declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii – Formularul 600Contribuabilii prevăzuți la art. 148 alin. (1) și alin. (2) din Codul fiscal cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte și care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin.(1), depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

c) valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art. 69, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.

Legea nr. 227/2015 art. 148 alin. (3);
OPANAF nr. 3696/2016

Sursa informației

ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (IANUARIE 2018) was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter