ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (februarie 2017)

13 feb. 2017
3 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 5 (3 votes, average: 2,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 10814

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097.

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

OPANAF nr. 1503/2016

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare).

Categorii de contribuabili:

Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.

O.U.G. nr. 77/2009 – art. 14 alin. (2) lit. b) iii)

 

TERMEN: Marți, 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent.

Categorii de contribuabili:

Plătitorii veniturilor care au obligația să rețină la sursă impozitul pe venitul nerezidenților.

Legea nr. 227/2015 – art. 231 alin. (1)

Videoconferința regională de insolvență Buzău

 

TERMEN: Marți, 28 februarie

Depunerea Declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe.

Categorii de contribuabili:

Persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanță în România.

Legea nr. 227/2015 – art. 237 alin. (2); OMFP nr. 460/2004

 

TERMEN: Marți, 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent – Formularul 205.

Categorii de contribuabili:

Plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse.

Organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/ societățile de administrare a investițiilor/ societățile de investiții autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:
a. câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
b. venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker.

Legea nr. 227/2015 art. 132 alin. (2); OPANAF nr. 3695/2016

 

TERMEN: Marți, 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate pentru plățile făcute în anul precedent – Formularul 400.

Categorii de contribuabili:

Plătitorii de venituri din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate.

Legea nr. 227/2015 – art. 231; OMEF nr. 564/2007

 

TERMEN: Marți, 28 februarie

Depunere Declarației informative privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent – Formularul 402.

Categorii de contribuabili:

Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, denumiți în continuare entități raportoare, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații.

OPANAF nr. 2727/2015

 

TERMEN: Marți, 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent – Formularul 403.

Categorii de contribuabili:

Asigurătorii, definiți conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

OPANAF nr. 2727/2015

 

TERMEN: Marți, 28 februarie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal – Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categorii de contribuabili:

Beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații).

Legea nr. 227/2015 – art. 395; H.G. nr.  1/2016 – titlul VIII pct. 75 alin. (5)

 

TERMEN: Marți, 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015) – Formularul 394.

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Legea nr. 227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) din Legea nr. 227/2015. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF nr. 3769/2015

 

TERMEN: Marți, 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți – Formularul 207.

Categorii de contribuabili:

Plătitorul de venit prevăzut la art. 224, alin. (1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art. 224, alin. (2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

OPANAF nr. 3695/2016

Sursa informației

ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (februarie 2017) was last modified: februarie 13th, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter