ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (februarie 2017)

13 feb. 2017
3 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 5 (3 votes, average: 2,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 10822

TERMEN: Miercuri, 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile.

Legea nr. 227/2015 – art. 367 alin. (1) lit. l); H.G. nr. 1/2016 – titlul VIII pct. 39 alin. (2)

 

Inteligența artificială în materie penală

TERMEN: Miercuri, 15 februarie

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr. 29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr. 31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare.

Legea nr. 227/2015 – art. 399 alin. (1) lit. a) și lit. b); H.G. nr. 1/2016 – titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (8) și (10)

 

TERMEN: Miercuri, 15 februarie

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr. 30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr. 32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare.

Legea nr. 227/2015 – art.399 alin. (1) lit. a) și lit. b); H.G. nr. 1/2016 – titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (8) și (10)

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

TERMEN: Miercuri, 15 februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categorii de contribuabili:

Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat.

Legea nr. 227/2015 – art. 383 alin. (3); H.G. nr. 1/2016 – titlul VIII pct. 52 alin. (3)

 

TERMEN: Miercuri, 15 februarie

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării.

Legea nr. 227/2015 – art. 424 alin. (5); H.G. nr. 1/2016 – titlul VIII pct. 152 alin. (2)

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010Se completează, pentru anul 2017, de persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 din Legea 227/2015, pentru modificarea sistemului de impunere.

Legea nr. 227/2015 – art. 48 alin. (7); O.U.G. nr.3/2017 – pct. 2 și pct. 3

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100.

Categorii de contribuabili:

– lunar
– alte termene- lunar – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– alte termene – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucțiunile de completare din formular).

OPANAF nr. 587/2016

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent – Formularul 101- Organizațiile nonprofit.

Categorii de contribuabili:

– Contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură
– Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 din Legea 227/2015, pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017.

Legea nr. 227/2015 – art. 41 alin. (5) lit. a); OPANAF nr. 3386/2016; Legea nr. 227/2015 – art. 41 alin. (5) lit. b); OPANAF nr. 3386/2016; Legea nr. 227/2015 – art. 48 alin. (7); O.U.G. nr. 3/2017 pct. 3

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112.

Categorii de contribuabili:

– Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Legea nr. 227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
– Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
– Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
– Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Legea nr. 227/2015 art. 147 alin. (1) și alin. (2); OMFP nr. 1045/2012

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formularul 224.

Categorii de contribuabili:

Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România.

Legea nr. 227/2015 art. 82 alin. (2); OPANAF nr. 3622/2015

TERMEN: Luni, 27 februarie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300.

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular).

Legea nr. 227/2015 – art. 323 alin. (1); OPANAF nr. 591/2017

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301.

Categorii de contribuabili:

Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Legea nr. 227/2015 – art. 324 alin. (2); OPANAF nr. 592/2016

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent – Formularul 306.

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015.

OPANAF nr. 2037/2016

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307.

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile prevăzute la art. 280 alin. (6), art. 270 alin. (7), art. 310 alin. (7), art. 316 alin. (11) lit.a) – e) și g) din Legea nr.227/2015.

OPANAF nr. 793/2016

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311.

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

OPANAF nr. 795/2016

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES.

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Legea nr. 227/2015.

Legea nr. 227/2015 – art. 325; OPANAF nr. 592/2017

 

TERMEN: Luni, 27 februarie

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentăPlătitorii următoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din premii și jocuri de noroc;
– obținute de nerezidenți;
– din alte surse.

Legea nr. 227/2015 – art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (1) și (4), art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin.(5) și (6)

ANAF: Calendar termene depunere declarații fiscale (februarie 2017) was last modified: februarie 13th, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter