Calendarul obligațiilor fiscale pentru ianuarie 2017

13 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 924

ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru anul 2017 – luna ianuarie, după cum urmează:

TERMENULOBLIGAȚIACATEGORIILE DE CONTRIBUABILIBAZA LEGALĂ
15 zile de la data de când nu se mai realizează venituriDepunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate – Formular 604Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabiliriiLegea 227/2015 art. 180 alin. (1)
OPANAF 3743/2015
OPANAF 2731/2016
30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițialDepunerea declarațiilor:

– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formular 010

– 010 – Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)
– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formular 020– 020 – Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.
– 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formular 070– 070 – Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere.
luni 9 ianuarieDepunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formular 092Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.Legea 227/2015 art. 322
marți 10 ianuarieDepunerea declarațiilor:
– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formular 010
– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formular 020
– 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formular 070
Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.Legea 227/2015 art.310 alin.(7)
OPANAF 3698/2015
luni 16 ianuarieDepunerea Declarației pe propria răspundere privind producția de bere pentru anul 2016Antrepozitarii autorizați ca mici producători de bereLegea 227/2015 art. 349 alin. (4)
luni 16 ianuarieDepunerea Declarației privind informațiile necesare analizei nivelului garanției pentru plata accizelor care pot deveni exigibileAntrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorialăLegea 227/2015 art. 348
HG 1/2016 titlul VIII pct.8 alin.(30)
luni 16 ianuarieDepunerea Declarației privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalMicii producători de vinuri liniștiteLegea 227/2015 art.362
HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(17)
luni 16 ianuarieDepunerea Declarației privind achizițiile/livrările intracomunitare de vinuri liniștite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalMicul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la pct.21 alin. (23) precum și destinatarul din România prevăzut la pct.21 alin. (25) din HG nr.1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalLegea 227/2015 art.362
HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(25)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucratLegea 227/2015 art.354 alin. (8)
HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucratLegea 227/2015 art.354 alin.(8)
HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice)Legea 227/2015 art.394 și art.398
HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice)LLegea 227/2015 art.397
HG 1/2016 titlul VIII pct.85
luni 16 ianuarieDepunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalDestinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabileLegea 227/2015 art.375 alin.(1)
HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabileLegea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabileLegea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titll VIII pct.39 alin.(2)
luni 16 ianuarieDepunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitareLegea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b)
HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10)
luni 16 ianuarieDepunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați pentru depozitareLegea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b)
HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10)
luni 16 ianuarieDepunerea Situației privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalOperatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistratLegea 227/2015 art.383 alin.(3)
HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)
luni 16 ianuarieDepunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalAntrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcăriiLegea 227/2015 art.424 alin.(5)
HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2)
vineri 20 ianuarieDepunerea Declarației pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formular 089Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obținut licență de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie și care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.Legea 227/2015 art.331 alin.(2) lit.e) pct.2
OPANAF 3628/2015
miercuri 25 ianuarieComunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2017 și a modului de determinare a acesteia.Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operațiunilor cu drept de deducere în totalul operațiunilor se modifică în anul curent față de anul precedentLegea 227/2015 art. 300 alin. (9)
miercuri 25 ianuarieSolicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anteriorPersoana impozabilă cu regim mixt, în situații speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate specialeLegea 227/2015 art. 300 alin. (16)
miercuri 25 ianuariePlata impozitului reținut la sursă în luna precedentăPlătitorii următoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din premii și jocuri de noroc;
– obținute de nerezidenți;
– din alte surse
Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6)
miercuri 25 ianuarieDepunerea Declarației privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent – Formular 094Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euroLegea 227/2015 art. 322 alin. (6)
OPANAF 631/2016
miercuri 25 ianuarieDepunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formular 100– lunar – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– trimestrial – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
– alte termene – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucțiunile de completare din formular)
OPANAF 587/2016
miercuri 25 ianuarieDepunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formular 112

– pentru luna precedentă

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2)
OMFP 1045/2012
– pentru trimestrul precedentContribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015Legea 227/2015 art.147 alin(4)
OMFP 1045/2012
miercuri 25 ianuarieDepunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formular 208Notarii publiciLegea 227/2015 art.113
OPANAF 892/2012
miercuri 25 ianuarieDepunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formular 224Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în RomâniaLegea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3622/2015
miercuri 25 ianuarieDepunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formular 300Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)
Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 588/2016
miercuri 25 ianuarieDepunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formular 301Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 592/2016
miercuri 25 ianuarieDepunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formular 307Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) și g) din Legea nr.227/2015OPANAF 793/2016
miercuri 25 ianuarieDepunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formular 311Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVAOPANAF 795/2016
miercuri 25 ianuarieDepunerea Declarației recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formular 390 VIESContribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015Legea 227/2015 art. 325
OPANAF 591/2016
miercuri 25 ianuarieDepunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscalVânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanțăLegea 227/2015 art.417 alin.(1)
HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21)
miercuri 25 ianuarieDepunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formular 097– pentru intrarea prin opțiune în sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;
– pentru ieșirea din sistem – până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul;
– persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
– persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.
Legea 227/2015 art. 324
OPANAF 1503/2016
miercuri 25 ianuariePlata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale– Persoanele juridice care plătesc dividende către acționari sau asociați
– Persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 43 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Legea 227/2015 art. 43 alin. (3), art. 97 alin. (7)
miercuri 25 ianuariePlata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii)
luni 30 ianuarieDepunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național ferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formular 394Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 3769/2016
marți 31 ianuarieDepunerea Declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formular 010Persoanele și entitățile prevăzute la art.147 alin. (4) din Legea nr.227/2015 care doresc să opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună.Legea 227/2015 art.147 alin.(8), art. 169 alin.(4)
marți 31 ianuarieDepunerea Declarației privind venitul estimat/norma de venit – Formular 220A) Pentru schimbarea, prin opțiune, în condițiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către:
– contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere în sistem real.
– contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși în sistem real și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere la normă de venit.
– contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și doresc să treacă la impunere în sistem real.
– contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse în sistem forfetar, și doresc să treacă la impunere în sistem real.
B) Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior (2015) au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; aceștia au obligația determinării venitului net anual în sistem real începând cu 2016.
C) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv

A) OPANAF 3622/2015
Legea 227/2015 art.71 alin.(3) și art.85 alin.(4)

B) OPANAF 3622/2015
Legea 227/2015 art.69 alin.(9)

C) OPANAF 3622/2015
Legea 227/2015 art.85 alin.(4)

marți 31 ianuarieDepunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)Beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații)Legea 227/2015 art. 395
HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)
marți 31 ianuarieDepunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit – Formular 012Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la art.41 alin.(4) și (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată.Legea 227/2015 art. 41 alin. (3)
OPANAF 726/2016
marți 31 ianuarieDepunerea Declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii – Formular 600Contribuabilii prevăzuți la art.148 alin.(1) și alin.(2) din Codul fiscal cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte și care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:
a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor refectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1), depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.
OPANF 3655/2015

Vom actualiza știrea pe măsură ce ANAF va publica noi informații.

Campanie Craciun UJmag 2020

Sursa informației

Calendarul obligațiilor fiscale pentru ianuarie 2017 was last modified: ianuarie 13th, 2017 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter