Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, București. Un post vacant de consilier juridic superior

12 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1039

Potrivit unui anunț, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contencios.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și anume:

a. au cetățenia română și domiciliul în România;

b. cunosc limba română, scris și vorbit;

c. au vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d. au capacitate deplină de exercițiu;

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

e. au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f. îndeplinesc condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;

g. îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h. nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i. nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j. nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;

– cunoașterea limbii engleze – nivel avansat – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;

– cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani;

– inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 27 februarie 2019: termenul-limită pentru depunerea dosarelor;

11 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008:

– formularul de înscriere;

– copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– cazierul judiciar;

– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficialăRelații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București, Strada Avalanșei nr. 20-22, București, telefon: 021/303.98.58.

Sursa informației

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, București. Un post vacant de consilier juridic superior was last modified: februarie 12th, 2019 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter