Adunare Generală [Hotărârea Adunării Generale] Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul București și Adunarea membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților

2115       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[Hotărârea Adunării Generale] Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul București și Adunarea membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților 📅 24 iunie 2016 București [Hotărârea Adunării Generale] Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul București și Adunarea membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților

Data 24 iunie 2016
Locația Sala Palatului

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 28 iunie 2016: Hotărârea Adunării Generale

Prin Hotărârea Adunării Generale a Avocaților din Baroul București din data de 24 iunie 2016 s-au dispus următoarele:

 • S-a aprobat ordinea de zi;
 • S-a aprobat integral raportul Consiliului privind activitatea desfășurată în 2015;
 • S-a aprobat în parte raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2015;
 • S-a dat descărcare Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul 2015;
 • S-au aprobat cheltuielile cu organizarea și funcționarea structurilor jurisdicționale și administrative care își desfășoară activitatea în cadrul sau pe lângă Baroul București;
 • S-a aprobat proiectul de buget pentru anul 2016.

Sursa informației

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Update 20 iunie 2016: Participarea prin mandatar

Conform dispozitiilor legale și statutare, la Adunarea Generală Ordinară este permisă participarea avocaților cu drept de exercitare a profesiei prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei, anunță Baroul București.

Toate formele de exercitare a profesiei pot asigura participarea avocaților printr-un mandatar unic, indiferent de numărul de mandanți.

Depunerea mandatelor se poate efectua în ziua Adunații, la Sala Palatului sau, în avans, până în 23 iunie, la sediul baroului, et. V, Cancelarie. Validarea mandatelor se va realiza în ziua Adunării, odată cu validarea prezentei avocaților mandatari.

Pentru înregistrarea valabilă a mandatelor, mandatarul va depune mandatul redactat conform regulilor generale ale contractului de mandat, acceptarea mandatului fiind efectuată prin depunerea și înregistrarea acestuia la barou sau la locul adunării.

Este permisă includerea mai multor mandanți în aceeași procură, care să cuprindă în mod obligatoriu următoarele mențiuni: mandatarea dreptului de participare la Adunarea Generală Ordinară a Avocaților și Adunarea membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A. din 24 iunie 2016, numele și prenumele mandantului, numărul de dosar profesional, numele și prenumele mandatarului, numărul de dosar profesional al acestuia, semnătura mandantului.

Se recomanda folosirea următorului model.


Nu este permisa mandatarea mai multor persoane de către același mandant.

Update 14 iunie 2016: Reconvocare și Conferința dedicată „Zilei Avocatului” cu tema „Protejarea dreptului la apărare – datorie a profesiei de avocat”

Baroul București a anunțat reconvocarea Adunării Generale Ordinare a Baroului București pentru data de 24 iunie 2016, ora 13.00, la Sala Palatului din București.

Odată cu Adunarea Generală va fi organizată Conferința dedicata „Zilei Avocatului” cu tema:

Protejarea dreptului la apărare – datorie a profesiei de avocat

Moderator: Avocat Ion Dragne, Decanul Baroului București

– eveniment acreditat cu 10 puncte de pregătire profesională –

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Prezența avocaților cu drept de exercitare a profesiei este obligatorie, absentarea repetată și în mod nejustificat constituind abatere disciplinară, conform art. 43 din Legea nr. 51/1995, a anunțat Baroul.

Este permisă participarea prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

‎Toate formele de exercitare a profesiei pot asigura participarea acestora printr-un mandatar unic, indiferent de numărul de mandanți.

Depunerea mandatelor se poate efectua în ziua Adunării, la Sala Palatului sau, în avans, în perioada 13-23 iunie, la sediul Baroului, et. V, Cancelarie. Validarea mandatelor se va realiza în ziua Adunării, odată cu validarea prezenței avocaților mandatari.

Înregistrarea participanților se va face începând cu ora 12:00, atâț pentru  conferință, cât și pentru ambele adunări. Îndeplinirea condiției legale privind cvorumul se va verifica la începutul Adunării Generale a Baroului București, fiind valabilă și pentru Adunarea Generala a Filialei C.A.A.

Ordinile de zi au rămas neschimbate.

Sursa informației


Update 2 iunie 2016: Apel pentru participare

Constatând nerealizarea cvorumului care să permită desfășurarea legală a Adunării Generale a Avocaților din Baroul București din data de 26 mai 2016 și considerând că până în prezent costurile ocazionate de neîntrunirea cvorumului legal la precedentele adunări sunt în cuantum de cca. 40.000 euro, Baroului București face apel la membrii săi sa se prezinte și sa participe la Adunarea Generala convocată pentru 2 iunie, ora 14.00, la Sala Palatului.

De asemenea, Baroul București a anunțat că la Adunarea Generala a Avocaților din 2 iunie a fost invitată doamna avocat Raluca Pruna, ministrul justiției, pentru a participa la un dialog privind proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.


Update 27 mai 2016: Reconvocare

Consiliul Baroului București reconvoacă Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul București pentru data de 02.06.2016, ora 14.00, la Sala Palatului din București.

Ordinea de zi a Adunării Generale va fi următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în 2015;

2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2015;

3. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul 2015;

4. Aprobarea cheltuielilor cu organizarea și funcționarea structurilor jurisdicționale și administrative care își desfășoară activitatea în cadrul sau pe lângă Baroul București;

5.  Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016;

6. Consultarea avocaților privind inițierea demersurilor pentru edificarea sau cumpărarea unui centru de adunări și conferințe al Baroului București, prin eforturi proprii sau în cooperare cu Uniunea Națională a Barourilor din România, Casa de Asigurări a Avocaților sau Filiala București a Casei de Asigurări a Avocaților;

7. Diverse.

Sursa informației


Update 16 mai 2016: Conferința de formare profesională

BAROUL BUCUREȘTI

Baroul București vă invită, în data de 26 mai 2016, la Sala Palatului, la Conferința de formare profesională cu temele: „Aspecte privind spălarea banilor și secretul profesional al avocatului”, – lector – Avocat dr. Mihai Adrian Hotca – Consilier al Baroului București și „Legea privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților” – lector – Avocat dr. Florin Petroșel –  Președintele Casei de Asigurări a Avocaților.

Conferința este acreditată cu 5 puncte de pregătire profesională.

Moderator: Avocat Ion Dragne, decanul Baroului București.

Înregistrarea participanților se va face odată cu înscrierea la Adunarea Generala a Baroului București, pe baza cardului/legitimației de avocat, cu începere de la ora 12.00.

Sursa informației


 Update 12 mai 2016: Materialele Adunării Generale Ordinare

Baroul București a publicat materialele ce vor fi puse în discuție în cadrul Adunării Generale Ordinare a Avocaților din Baroul București și Adunarea membrilor Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților din data de 26 mai 2016, după cum urmează:

 1. PROIECT BUGET 2016
 2. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.12.2015
 3. Raport de activitate Consiliu 2015
 4. Raport de activitate Comisia de Disciplină
 5. Raport de activitate Comisia de Cenzori
 6. Dare de seamă privind Serviciul de Asistență Judiciară

Consiliul Baroului București și Consiliul de Administrație al Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A) convoacă Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul București și Adunarea membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A pentru data de 26 mai 2016, ora 14:00 la Sala Palatului din București.

Ordinea de zi a Consiliului Baroului București

1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în 2015;

2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2015;

3. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul 2015;

4. Aprobarea cheltuielilor cu organizarea și funcționarea structurilor jurisdicționale și administrative care își desfășoară activitatea în cadrul sau pe lângă Baroul București;

5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016;

6. Consultarea avocaților privind inițierea demersurilor pentru edificarea sau cumpărarea unui centru de adunări și conferințe al Baroului București, prin eforturi proprii sau în cooperare cu Uniunea Națională a Barourilor din România, Casa de Asigurări a Avocaților sau Filiala București a Casei de Asigurări a Avocaților;

7. Diverse.

Ordinea de zi a a Casei de Asigurări a Avocaților, Filiala București-Ilfov

1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurata în anul 2015;

2. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2015, al Filialei București-Ilfov a C.A.A.;

3. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2015;

4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2015;

5. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2016;

6. Consultarea avocaților privind inițierea demersurilor pentru edificarea sau cumpărarea unui centru multifuncțional (adunări, conferințe, birouri) al Filialei București a C.A.A. și al Baroului București, în cooperare cu Uniunea Națională a Barourilor din România sau Casa de Asigurări a Avocaților.

7. Diverse.

Înregistrarea participanților se va face începând cu ora 10.00, pentru ambele adunări. Îndeplinirea condiției legale privind cvorumul se va verifica la începutul Adunării Generale a Baroului București, fiind valabilă și pentru Adunarea Generala a Filialei C.A.A.

Sursa informației este Baroul București (www.baroul-bucuresti.ro).

[Hotărârea Adunării Generale] Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul București și Adunarea membrilor Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților was last modified: iunie 28th, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.