[UPDATE: Rezultatul final al verificării condițiilor de înscriere] ADMITEREA ÎN MAGISTRATURĂ 2019

20 mai 2019
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6.729

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 20 mai 2019: Tabelul final privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere 

Potrivit site-ului oficial (www.csm1909.ro), CSM a dat publicității tabelul final privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concursului de admitere în magistratură.

Contenciosul administrativ roman Rarincescu

Pentru a-l accesa, vă rugăm să accesați următorul link: Tabelul final

Sursa informației


Update 6 mai 2019: Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concursului de admitere în magistratură

Conform site-ului oficial (www.csm1909.ro), la data de 6 mai 2019, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității tabelul privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concursului de admitere în magistratură, concurs organizat în perioada 28 martie – 8 iulie 2019.

Pentru a vedea respectivul document, vă rugăm accesați aici.

Sursa informației


Potrivit unui anunț, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, prin intermediul Institutului Național al Magistraturii, în perioada 28 martie – 8 iulie 2019. Concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 48 posturi de judecător la judecătorii și 34 posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii.

Distinct de posturile scoase la concurs, a fost aprobată lista posturilor de judecător (325) și procuror (47), în privința cărora Plenul poate dispune suplimentarea posturilor scoase la concurs, în condițiile art. 25 din Regulament.

Pentru a fi numit în magistratură, orice persoană trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani.

La concursul de admitere în magistratură se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și a condițiilor privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, cu o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani, în funcțiile prevăzute de lege, la data susținerii primei probe a concursului, respectiv:

a) are cetățenia română, are domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
b) este licențiată în drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
d) cunoaște limba română și are o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani la data susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de a fi apt din punct de vedere medical și psihologic, și a condiției de a se bucura de o bună reputație prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, se efectueazădupă data afișării rezultatelor definitive.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază candidații, respectiv până la data de 18 aprilie 2019.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
b) actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
c) diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
d) chitanța de plată a taxei de înscriere;
e) certificatul de cazier judiciar;
i) certificatul de cazier fiscal;
g) declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;
h) curriculum vitae;
i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat.

Taxa de înscriere, în cuantum de 650 RON, se plătește la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea.

Examinarea candidaților se va face în două etape.

Prima etapă este eliminatorie și constă în susținerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

1. test de verificare a cunoștințelor juridice prin susținerea unei probe, tip grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii:

• drept civil;
• drept procesual civil;
• drept penal;
• drept procesual penal.

Lucrările se notează cu „admis” sau „respins”, în funcție de punctajul obținut de candidat.

La testul grilă fiecare răspuns corect valorează un punct. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7.00.

2. test grilă de verificare a raționamentului logic, constând în rezolvarea unui test grilă care cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile și 20 de întrebări supuse pretestării în condiții de concurs, ale căror răspunsuri nu se punctează.

La testul grilă de verificare a raționamentului logic participă numai candidații declarați admiși la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice. Lucrările se notează cu „admis” sau „respins”, în funcție de punctajul obținut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.

Nota obținută la prima etapă este suma notelor obținute la cele două probe în raport cu următoarea pondere:

• 70% – testul grilă de verificare a cunoștintelor juridice;
• 30% – testul grilă de verificare a raționamentului logic.

Sunt declarați admiși în etapa a II-a candidații admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita tripului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

Numărul candidaților admiși în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapă constă în susținerea unui interviu care constă în:

a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea orală a acestuia;
b) analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.

Analiza prevăzută la lit. a) se predă comisiei de examinare după susținerea orală a acesteia și va fi avută în vedere la aprecierea interviului.

Sunt declarați admiși la acestă probă candidații care au obținut nota minimă 7.

Nota obținută la concurs este suma notelor obținute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere:

• nota de la prima etapă – 75%,
• nota de la interviu – interviul 25%.

Conform art. 25 alin. (4) din Regulament, clasificarea candidaților urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs, stabilite conform art. 24 din Regulament.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos și:

–  Calendarul detaliat de desfășurare a concursului;

–  Tematica și bibliografia de concurs;

– Cererea de înscriere la concurs;

– Lista posturilor de judecător scoase la concurs;

– Lista posturilor de procuror scoase la concurs;

– Lista posturilor de judecător în privința cărora se poate dispune suplimentarea;

– Lista posturilor de procuror în privința cărora se poate dispune suplimentarea;

– Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului;

– Metodologia de desfășurare a testării psihologice;

– HCSM nr. 279 din 2012 de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură 2018.

Sursa informației

[UPDATE: Rezultatul final al verificării condițiilor de înscriere] ADMITEREA ÎN MAGISTRATURĂ 2019 was last modified: mai 20th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter