[UPDATE: Deschiderea anului de formare pentru auditorii de justiție de anul I] Admitere la INM 2018

24 dec. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
16.986 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 24 decembrie 2018: Deschiderea anului de formare pentru auditorii de justiție de anul I

Potrivit unui anunț din data de 21 decembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii aduce la cunoștința auditorilor de justiție de anul I detaliile privind deschiderea anului de formare.

Astfel, deschiderea anului de formare pentru auditorii de justiție care urmează să înceapă anul I de studiu în cadrul INM va avea loc la data de 27 decembrie 2018, ora 12.00, în Aula INM (etaj I) din Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5, București.

Campanie Craciun UJmag 2020

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Institutul Național al Magistraturii adresează participanților rugămintea de a se prezenta la sediul INM (Aula etaj I), cel târziu la ora 11.45.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare Programul de formare inițială aferent anului 2019, astfel cum a fost publicat de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 16 noiembrie 2018: Rezultatele obținute de către candidați la reexaminarea psihologică din data de 15 noiembrie 2018

Potrivit unui anunț din data de 16 noiembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității rezultatele obținute de către candidați la reexaminarea psihologică din data de 15 noiembrie 2018 în ceea ce privește concursul de admitere la INM.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul cu rezultatele obținute de către candidați reexaminarea psihologică, astfel cum a fost publicat de către CSM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 13 noiembrie 2018: Anunțul privind desfășurarea reexaminării psihologice

Potrivit site-ului oficial (www.inm.lex.ro), la data de 13 noiembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității anunțul privind desfășurarea reexaminării psihologice.

Așa cum reiese din anunț, reexaminarea psihologică constă în reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui interviu.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Aplicarea noului test scris va avea loc pe 15 noiembrie 2018, începând cu ora 8.30, la sediul CSM (Calea Pleveni nr. 141B, sector 6, București), fiind urmat de interviu.

Sursa informației


Update 12 noiembrie 2018: Tabelul cu rezultatele obținute de candidați la testarea psihologică la concursul de admitere la INM

Potrivit site-ului oficial (www.inm.lex.ro), la data de 12 noiembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității tabelul cu rezultate obținute de candidați la testarea psihologică la concursul de admitere la INM.

Puteți vedea tabelul cu rezultate aici.

Sursa informației


Update 2 noiembrie 2018: Repartizarea pentru testarea psihologică a candidaților admiși după cele două etape ale concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, sesiunea iulie-octombrie 2018

Potrivit unui anunț, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității listele conținând repartizarea candidaților admiși după cele două etape ale concursului de admitere la INM, sesiunea iulie-octombrie 2018, pentru testarea psihologică.

Testarea psihologică constă în aplicarea unui test scris și a unui interviu.

Aplicarea testului scris va avea loc în data de 4 noiembrie 2018, în două serii, seria I începând cu ora 8.30 și seria a II-a începând cu ora 13.00, la sediul Universității Româno-Americană, cu sediul în București, Bd. Expoziției nr. 1B, Sector 1.

Accesul candidaților în săli se va face pe baza unui act de identitate, astfel:

– seria I: între orele 7.45-8.15;

– seria a II-a: între orele 12.15-12.45.

Listele conținând repartizarea candidaților în săli vor fi afișate pe ușile sălilor în care se va susține testul scris și se vor publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Interviul psihologic va fi susținut începând cu data de 7 noiembrie 2018, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii din București, Calea Plevnei nr. 139, Sector 6.

Repartizarea candidaților pentru susținerea interviului se va publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare listele aferente repartizării candidaților la testarea psihologică, astfel cum au fost publicate de către INM:

(Pentru a vedea documentele, vă rugăm dați refresh)

Repartizarea candidaților admiși după cele două etape ale concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii pentru testarea psihologică – Testul scris

Repartizarea candidaților admiși după cele două etape ale concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii pentru testarea psihologică – Interviu 

Sursa informației


Update 1 noiembrie 2018: Programarea la examinarea medicală a candidaților admiși după cele două etape ale concursului de admitere la INM, sesiunea iulie-octombrie 2018

Potrivit unui anunț din data de 31 octombrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității lista aferentă programării pentru examinarea medicală a candidaților admiși după cele două etape ale concursului de admitere la INM, sesiunea iulie-octombrie 2018.

Astfel, examinarea medicală va avea loc la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al Ministerului Justiției, cu sediul în București, Str. Nerva Traian nr. 6, Bl. M39, Sector 3, începând cu ora 8.00 a jeune (abținerea de la consumul de alimente sau băuturi în dimineața examinării; este permis consumul de apă plată).

Candidații vor prezenta o copie după cartea de identitate și o adeverință de la medicul de familie din care să rezulte dacă sunt sau nu în evidență cu boli cronice, precum și o probă recoltată din urina de dimineață într-un urocultor steril.

Costul investigațiilor medicale este de 388 RON. Pentru candidații cu boli cronice nu se va întrerupe tratamentul.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare lista aferentă programării pentru examinarea medicală a candidaților admiși după cele două etape ale concursului, astfel cum a fost publicată de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 31 octombrie 2018: Rezultatele definitive în ceea ce privește concursul de admitere la INM. Depunerea actelor necesare în vederea verificării condiției de bună reputație

Potrivit unui anunț din data de 30 octombrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității rezultatele definitive obținute de către candidați în ceea ce privește concursul de admitere la INM, sesiunea iulie-octombrie 2018.

Totodată, Institutul a dat publicității detaliile privind depunerea actelor necesare verificării condiției de bună reputație.

Astfel, potrivit prevederilor art. 27^1 alin. (2) din Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, modificată în vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații declarați admiși la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii au obligația de a depune la tribunale, respectiv la parchetele de pe lângă tribunale în a căror circumscripție domiciliază, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente:

a) curriculum vitae, care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;

b) caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățământ absolvită, pentru candidații care nu au fost anterior încadrați în muncă, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare sau administrative în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

c) adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;

d) declarația pe proprie răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

e) orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea condiției bunei reputații.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul cu rezultatele definitive obținute de către candidați la concurs, astfel cum a fost publicat de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 30 octombrie 2018: Rezultatele obținute de către candidați la interviu

Potrivit unui anunț din data de 29 octombrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității rezultatele obținute de către candidați la interviu în ceea ce privește concursul de admitere la INM.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul cu rezultatele obținute de către candidați la interviu, astfel cum a fost publicat de către CSM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 11 octombrie 2018: Detalii în ceea ce privește organizarea celei de-a doua etape a concursului de admitere la INM, care constă în susținerea unui interviu. Repartizării candidaților

Potrivit unui anunț din data de 10 octombrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității detalii în ceea ce privește organizarea celei de-a doua etape a concursului de admitere la INM, care constă în susținerea unui interviu.

Totodată, a fost publicată și lista repartizării candidaților aferente susținerii acestei probe.

Astfel, interviul din cadrul celei de-a doua etape a concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii va fi susținut la sediul Institutului Național al Magistraturii din București – Bdul Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5.

În perioada 18-26 octombrie 2018, candidații – repartizați în ordine alfabetică -, se vor prezenta în fața comisiei prevăzute în planificare, în ordinea indicată și în intervalul orar stabilit.

Candidații se vor prezenta, în prealabil, la sala laborator informatică, etaj 5, la data și ora indicate în repartizarea candidaților. Accesul candidaților pentru susținerea interviului este permis pe baza unui act de identitate.

Se interzice candidaților să dețină asupra lor, pe timpul desfășurării probei, orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date.

În vederea susținerii interviului, candidații vor descărca formularul „Fișă de prezentare”, de pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Național al Magistraturii, și se vor prezenta cu formularul completat în ziua în care sunt programați la interviu (Fișa de prezentare pentru susținerea interviului poate fi descărcată de aici).

De asemenea, metodologia de desfășurare a interviului este publicată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare lista repartizării candidaților în ceea ce privește susținerea interviului, astfel cum a fost publicată de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 5 octombrie 2018: Lista candidaților declarați admiși la proba de verificare a raționamentului logic, organizată la data de 23 septembrie 2018

Potrivit unui anunț din data de 4 octombrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității lista candidaților declarați admiși la proba de verificare a raționamentului logic, organizată la data de 23 septembrie 2018.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare respectiva listă, astfel cum a fost publicată de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 4 octombrie 2018: Procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la punctajul obținut în cadrul testului de verificare a raționamentului logic, organizat la data de 23 septembrie 2018

Potrivit unui anunț din data de 3 octombrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la punctajul obținut în cadrul testului de verificare a raționamentului logic, organizat la data de 23 septembrie 2018.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la punctajul obținut, astfel cum a fost publicat de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 28 septembrie 2018: Rezultatele obținute de către candidați la proba de verificare a raționamentului logic, organizat la data de 23 septembrie 2018. Detalii în ceea ce privește depunerea contestațiilor de către candidați la punctajul obținut la probă

Potrivit unui anunț din data de 28 septembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității rezultatele obținute de către candidați la proba de verificare a raționamentului logic, organizată la data de 23 septembrie 2018.

Totodată, Institutul a dat publicității și detaliile în ceea ce privește depunerea contestațiilor la punctajul obținut de către candidați la probă.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 22 alin. (3) și art. 21 alin. (1) din Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 439/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, modificată și completată, candidații pot contesta punctajul obținut la proba de verificare a raționamentului logic. Contestațiile se depun la Institutul Național al Magistraturii în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la numărul de fax 021/407.62.67.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul cu rezultatele obținute de către candidați la proba de verificare a raționamentului logic, astfel cum a fost publicat de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 26 septembrie 2018: Procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la baremul stabilit pentru testul de verificare a raționamentului logic, organizat la data de 23 septembrie 2018. Baremele definitive

Potrivit unui anunț din data de 25 septembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la baremul stabilit pentru testul de verificare a raționamentului logic, organizat la data de 23 septembrie 2018.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem, astfel cum a fost publicat de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

De asemenea, puteți consulta mai jos și:

– Baremul definitiv G1-G4 PI;

– Baremul definitiv G1-G4 PII.

Sursa informației


Update 24 septembrie 2018: Depunerea contestațiilor la baremul de evaluare și notare în ceea ce privește testul grilă de verificare a raționamentului logic, organizat la data de 23 septembrie 2018. Subiecte și bareme 

Potrivit unui anunț din data de 23 septembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității detalii în ceea ce privește depunerea contestațiilor la baremul de evaluare și notare aferent testului grilă de verificare a raționamentului logic.

Totodată, modelul în ceea ce privește depunerea contestației la barem poate fi accesat aici.

Astfel, conform art. 22 alin. (3) și art. 19 alin. (1) din Regulamentul privind concursul de admitere și examen de absolvire INM, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, cu modificările si completările ulterioare, baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea la centrul de concurs.

Contestațiile se depun la Institutul Național al Magistraturii în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la numărul de fax 021/407.62.67.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos și:

subiectele aferente testului grilă de verificare a raționamentului logic;

baremele aferente testului grilă de verificare a raționamentului logic.

Sursa informației


Update 21 septembrie 2018: Listele candidaților declarați admiși/respinși în urma soluționării contestațiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice, organizat la data de 23 septembrie 2018. Programul de desfășurare a testului grilă de verificare a raționamentului logic

Potrivit unui anunț din data de 20 septembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității detalii în ceea ce privește programul de desfășurare a testului grilă de verificare a raționamentului logic.

Totodată, INM a făcut publice și listele candidaților declarați admiși/respinși în urma soluționării contestațiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice, organizat la data de 9 septembrie 2018.

Astfel, testul grilă constând în verificarea raționamentului logic din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii va avea loc la data de 23 septembrie 2018, la Universitatea Româno-Americană, cu sediul în București, Bd. Expoziției nr. I B, Sector 1.

Mijloace de transport:

– tramvaie: 41;
– autobuzele 105 și 330 – stația Piața Presei.

Concursul va începe la ora 9.00.

Accesul candidaților în sălile de concurs este permis între orele 7.30-8.30, numai pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații pot folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

Se interzice candidaților să dețină asupra lor, pe timpul desfășurării probei, orice surse de informare, precum și orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziții atrage eliminarea din concurs.

Listele cu repartizarea candidaților pe săli se vor publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și vor fi afișate pe ușile care se desfășoară proba.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos și:

– lista candidaților declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice;

– lista candidaților declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice;

– repartizarea în săli a candidaților pentru susținerea testului tip grilă de verificare a raționamentului logic.

Sursa informației


Update 20 septembrie 2018: Procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la punctajul obținut la testul de verificare a cunoștințelor juridice, organizat la data de 9 septembrie 2018

Potrivit unui anunț din data de 19 septembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la punctajul obținut la testul de verificare a cunoștințelor juridice, organizat la data de 9 septembrie 2018.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare respectivul proces-verbal, astfel cum a fost publicat de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 18 septembrie 2018: Procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la barem în ceea ce privește proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, organizată la data de 9 septembrie 2018

Potrivit unui anunț din data de 17 septembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la barem în ceea ce privește proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, organizată la data de 9 septembrie 2018.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos respectivele procese-verbale, astfel cum au fost publicate de către INM:

procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem DC – motivare;
procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem DPC – motivare;
procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem DP – motivare;
procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem DPP – motivare.

Sursa informației


Update 17 septembrie 2018: Rezultatele obținute de către candidați la proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, organizată la data de 9 septembrie 2018. Detalii în ceea ce privește depunerea contestațiilor de către candidați la punctajul obținut la probă

Potrivit unui anunț din data de 14 septembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității rezultatele obținute de către candidați la proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, organizată la data de 9 septembrie 2018.

Totodată, Institutul a dat publicității și detaliile în ceea ce privește depunerea contestațiilor la punctajul obținut de către candidați la probă.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 21 din Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 439/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, modificată și completată, candidații pot contesta punctajul obținut la proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice. Contestațiile se depun la Institutul Național al Magistraturii în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la numărul de fax 021/407.62.67.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul cu rezultatele obținute de către candidați la proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștintelor juridice, astfel cum a fost publicat de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 13 septembrie 2018: Procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la barem în ceea ce privește proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștintelor juridice. Baremul definitiv

Potrivit unui anunț din data de 12 septembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la barem și, totodată, baremul definitiv în ceea ce privește proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștintelor juridice a concursului de admitere la INM.

Astfel, puteți consulta mai jos:

– Procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem pentru disciplina Drept civil;

Procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem pentru disciplina Drept procesual civil;

Procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem pentru disciplina Drept penal;

Procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem pentru disciplina Drept procesual penal.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare baremul definitiv, astfel cum a fost publicat de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 10 septembrie 2018: Subiectele și baremele în ceea ce privește proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștintelor juridice a concursului de admitere la INM

Potrivit unui anunț din data de 9 septembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității subiectele și baremele în ceea ce privește proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștintelor juridice a concursului de admitere la INM.

Totodată, conform art. 19 alin. (1) din Regulamentul privind concursul de admitere și examen de absolvire INM, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, cu modificările si completările ulterioare, baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea la centrul de concurs.

Contestațiile la baremul de evaluare și notare se întocmesc distinct pentru fiecare din disciplinele la care se contestă baremul (Drept civil/Drept procesual civil, respectiv Drept penal/Drept procesual penal) și se transmit, semnate, la Institutul Național al Magistraturii, astfel:

prin e-mail, la următoarele adrese: [email protected] – pentru disciplinele Drept civil/Drept procesual civil; [email protected] – pentru disciplinele Drept penal/Drept procesual penal, primirea contestației urmând a fi confirmată de către INM, prin e-mail;

la numărul de fax 021/407.62.58, în cazul imposibilității transmiterii prin e-mail, comunicarea contestației urmând a fi confirmată prin raportul de expediție emis de fax.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos subiectele și baremele aferente primei etape a concursului de admitere la INM, din data de 9 septembrie 2018, astfel cum au fost publicate de către INM:

Subiecte și răspunsuri – G1;
Subiecte și răspunsuri – G2;
Subiecte și răspunsuri – G3;
Subiecte și răspunsuri – G4;

Barem G1;
Barem G2;
Barem G3;
Barem G4.

Sursa informației


Update 5 septembrie 2018: Programul de desfășurare a primei etape a concursului de admitere la INM, din data de 9 septembrie 2018, constând în proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștintelor juridice

Potrivit unui anunț din data de 4 septembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității programul de desfășurare a primei etape a concursului de admitere la INM, din data de 9 septembrie 2018, constând în proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștintelor juridice.

Astfel, proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, ce constituie prima etapă a concursului de admitere la INM va avea loc la data de 9 septembrie 2018, la Universitatea „Nicolae Titulescu”, cu sediul în București, Calea Văcărești nr. 185, Sector 4 și Universitatea „Titu Maiorescu”, Corp M, cu sediul în București, Calea Văcărești nr. 189, Sector 4 și Corp V, cu sediul în București, Calea Văcărești nr. 187, Sector 4.

Mijloace de transport:

metrou – stația Timpuri Noi;
autobuzele 133, 312 și 323 – stația „Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir”.

Concursul va începe la ora 9.00.

Accesul candidaților în sălile de concurs este permis între orele 7.30-8.30, numai pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații pot folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

Se interzice candidaților să dețină asupra lor, pe timpul desfășurării probei, orice surse de informare, precum și orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziții atrage eliminarea din concurs.

Listele cu repartizarea candidaților pe săli se vor publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și vor fi afișate pe ușile care se desfășoară proba.

Sursa informației


Update 27 august 2018: Completarea tabelelor cu rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul de promovare efectivă și pe loc a judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție din data de 16 septembrie 2018 

Potrivit unui anunț din data de 24 august 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul de admitere la INM, organizat în perioada 10 iulie – 30 octombrie 2018.

Totodată, candidații respinși în urma verificării pot formula contestații, în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale CSM și INM. Contestațiile se depun la tribunale și parchetele de pe lângă acestea, de unde se vor înainta comisiei de admitere a concursului.

Contestațiile se soluționează prin hotărâre definitivă a Plenului CSM [art. 13 alin. (3)-(5) din Hotărârea CSM nr. 439/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de admitere a INM, modificată și completată].

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs, astfel cum au fost publicate de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 10 august 2018: Operațiunile de publicare în raport de consimțământul candidaților privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Potrivit unui anunț din data de 9 august 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității detalii în ceea ce privește operațiunile de publicare în raport de consimțământul candidaților privind prelucrarea datelor cu caracter personal – aferente concursului de admitere la INM, organizat în perioada 10 iulie – 30 octombrie 2018.

Astfel, operațiunile de publicare și afișare prevăzute în calendarul concursului vor fi efectuate în conformitate cu starea acordului candidaților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum se regăsește în baza de date a Consiliului Superior al Magistraturii, la momentul procesării informațiilor necesare publicării din etapa respectivă.

Sursa informației


Update 27 iulie 2018: Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal – concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii

Potrivit unui anunț din data de 27 iulie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității detalii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – concursul de admitere la INM.

Pentru mai multe informații, redăm în continuare conținutul respectivului anunț, astfel cum a fost publicat de către INM:

Sursa informației


Update 25 iulie 2018: Rectificarea tematicii în ceea ce privește disciplina Drept penal a concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii

Potrivit unui anunț din data de 24 iulie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității detalii în ceea ce privește rectificarea tematicii la disciplina Drept penal a concursului de admitere la INM, organizat în perioada 10 iulie – 30 octombrie 2018.

Astfel, având în vedere că la procesarea electronică – în vederea publicării tematicii la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii – s-a strecurat o eroare la materia de concurs Drept penal, se rectifică – în parte – tematica publicată la data de 10 iulie 2018, în sensul că la rubrica Infracțiuni contra înfăptuirii justiției se vor avea în vedere pentru concurs dispozițiile art. 266-273, 279-283, 285 și 286 din Codul penal.

Sursa informației


Admitere la INM 2018

Potrivit unui anunț din data de 20 martie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin intermediul Institutului Național al Magistraturii, la București, în perioada 10 iulie – 30 octombrie 2018 a concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012.

Structura examenului va fi următoarea:

9 septembrie 2018probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoștințelor juridice la următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal;

23 septembrie 2018test de verificare a raționamentului logic;

15-28 octombrie 2018susținerea interviului.

Concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 300 locuri de auditori de justiție, din care 170 sunt alocate pentru ocuparea funcției de judecător și 130 pentru ocuparea funcției de procuror. La finalizarea primului an de studii auditorii de justiție vor opta, în ordinea mediilor și în raport cu numărul posturilor, pentru funcția de judecător sau procuror, conform dispozițiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 303/2004.

Pentru a fi admis la Institutul Național al Magistraturii orice persoană trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004.

La concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii se pot înscrie orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004 și a condițiilor privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, respectiv:

a) are cetățenia română, are domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

b) este licențiată în drept;

c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;

d) cunoaște limba română;

Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de a fi apt din punct de vedere medical și psihologic, și a condiției de a se bucura de o bună reputație prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, se efectuează după data afișării rezultatelor definitive.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază candidații, respectiv până la data de 31 iulie 2018.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
b) actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
c) diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
d) chitanța de plată a taxei de înscriere;
e) certificatul de cazier judiciar;
i) certificatul de cazier fiscal;
g) declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;
h) curriculum vitae;
i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat.

 

Comandă pachetul „Teste-grilă. Fișe de drept penal, procedură penală. Partea specială. Partea generală”

Taxa de înscriere, în cuantum de 550 RON, se plătește la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea.

Examinarea candidaților se va face în două etape.

Prima etapă este eliminatorie și constă în susținerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

 

Comandă lucrarea „Fișe de procedură civilă 2017. Ediția a IV-a, revizuită și completată”

1. test de verificare a cunoștințelor juridice prin susținerea unei probe, tip grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii:

• drept civil;
• drept procesual civil;
• drept penal;
• drept procesual penal.

Lucrările se notează cu „admis” sau „respins”, în funcție de punctajul obținut de candidat.

👍Vezi: GRILE PENTRU ADMITEREA ÎN PROFESIILE JURIDICE

La testul grilă fiecare răspuns corect valorează un punct. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7.00.

2. test grilă de verificare a raționamentului logic, constând în rezolvarea unui test grilă care cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile și 20 de întrebări supuse pretestării în condiții de concurs, ale căror răspunsuri nu se punctează.

La testul grilă de verificare a raționamentului logic participă numai candidații declarați admiși la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice. Lucrările se notează cu „admis” sau „respins”, în funcție de punctajul obținut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.

Nota obținută la prima etapă este suma notelor obținute la cele două probe în raport cu următoarea pondere:

• 70% – testul grilă de verificare a cunoștintelor juridice;
• 30% – testul grilă de verificare a raționamentului logic.

Sunt declarați admiși în etapa a II-a candidații admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita tripului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

Numărul candidaților admiși în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapă constă în susținerea unui interviu care constă în:

a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea orală a acestuia;
b) analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.

Analiza prevăzută la lit. a) se predă comisiei de examinare după susținerea orală a acesteia și va fi avută în vedere la aprecierea interviului.

Sunt declarați admiși la acestă probă candidații care au obținut nota minimă 7.

 

Comandă pachetul „Admiterea la INM – Interviul și Raționamentul logic”

Nota obținută la concurs este suma notelor obținute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere:

• nota de la prima etapă – 75%,
• nota de la interviu – interviul 25%.

Conform art. 26 alin. (2) din Regulament clasificarea candidaților urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs.

Departajarea candidaților cu note egale se face în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. (3) din Regulament.

👍Vezi și interviul cu prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu, Director INM: Propuneri de modificare a admiterii la INM

Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos și:

– Calendarul detaliat de desfășurare a concursului;
– Tematica și bibliografia de concurs;
– Cererea de înscriere la concurs;
– Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului;
– Metodologia de desfășurare a testării psihologice;
– HCSM nr. 279 din 2012 de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură 2018.

Sursa informației

👍Vezi și: Admitere INM 2017

👍Vezi aici: Admitere INM 2017. Perle

[UPDATE: Deschiderea anului de formare pentru auditorii de justiție de anul I] Admitere la INM 2018 was last modified: decembrie 21st, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter