Admitere INM și magistratură 2016: COMPLETAREA TEMATICII. Organizare judiciară și drept administrativ și contravențional începând cu 2017 (minuta întâlnirii cu reprezentanții facultăților de drept)

8 mart. 2016
2 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 5 (2 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7189

Despre

  • Drept civil
  • Drept procesual civil
  • Drept penal
  • Drept procesual penal
  • Dreptul administrativ și contravențional
  • Organizare judiciară

INM a publicat minuta întâlnirii din data de 19 februarie 2016 unde au fost consultate facultățile de drept acreditate, în scopul elaborării propunerilor privind tematica și bibliografia sesiunii august-octombrie 2016 a concursurilor de admitere la INM și de admitere în magistratură. Aceste propuneri urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului Științific al INM, forma finală a tematicii și bibliografiei urmând a fi aprobată, potrivit dispozițiilor regulamentare, prin hotărâre a Plenului CSM.

Astfel, s-a preconizat ca în 2016 să aibă loc o primă lărgire a sferei domeniilor de examinare din cadrul primei probe de concurs, subliniindu-se necesitatea ca modificările să fie realizate treptat, prin introducerea graduală a unor instituții din Dreptul familiei, Drept comercial (litigii cu profesioniști), Drept administrativ și contravențional, Organizare judiciară, urmând a se avea în vedere și necesitatea modificării cadrului normativ relevant.

Pentru evitarea supraîncărcării tematicii de concurs, s-a avansat ideea reducerii materiei aferente celor 4 discipline actuale, corelativ introducerii unor discipline și instituții noi, în vederea menținerii unui volum echilibrat de materie, cu regândirea distribuirii numărului de întrebări între disciplinele de concurs.

Axarea pe studiul celor 4 discipline de concurs în defavoarea celorlalte materii

În cadrul întâlnirii consultative din 2015 unele facultăți au semnalat tendința studenților interesați de participarea la admiterea INM de a se axa cu prioritate, în anii terminali, pe studiul celor 4 discipline de concurs (drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal), în defavoarea celorlalte materii studiate în facultate. Consecințele acestui fenomen se constată și în cadrul formării inițiale din cadrul INM, care se confruntă cu sarcina de a pregăti auditori de justiție care demonstrează o bună cunoaștere a celor 4 discipline de concurs, dar cărora le lipsesc cunoștințe teoretice de bază în celelalte discipline de studiu.
 

👍Încearcă și: GRILELE ONLINE PENTRU ADMITEREA ÎN PROFESIILE JURIDICE

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

 
Vă prezentăm, în continuare, propunerile de completare a tematicii examenului de admitere la INM și de admitere în magistratură regăsite în respectiva minută:

Drept civil

În urma dezbaterilor s-a agreat, în unanimitate, completarea tematicii de Drept civil pentru 2016 cu următoarele instituții:

• introducerea la I. Partea generală, după Prescripție, a Punctului 4: Noțiunile de profesionist și de întreprindere;
• introducerea la III. Teoria generală a obligațiilor, a Punctului 6. Fideiusiunea;
• introducerea la IV. 4. Contractul de mandat, a varietăților acestuia: Contractul de comision, de consignație și de expediție;
• introducerea la IV. Contractele speciale, a Punctului 7. Contractul de împrumut (de folosință și de consumație).

De asemenea, s-a conturat propunerea ca din anul 2017, tematica de Drept civil să fie completată cu două noi instituții:

• patrimoniul;
• contractul de asigurare.

În urma acestor propuneri de completare s-a formulat observația că, pentru a se evita supraîncărcarea tematicii, s-ar impune eliminarea, în mod proporțional, a altor instituții.

D-na director Octavia Spineanu-Matei a precizat că, la momentul revizuirii tematicii în contextul intrării în vigoare a noilor Coduri, a avut loc o diminuare semnificativă a materiei, ce a generat și unele dificultăți de elaborare a subiectelor de concurs, la acest moment putându-se proceda la o completare treptată a tematicii, pentru reechilibrarea materiei.

Anterior analizării punctuale a propunerilor formulate cu privire la această disciplină, dl. prof. univ. dr. Gabriel Boroi a subliniat faptul că introducerea unor discipline noi, care ar depăși domeniul dreptului civil lato sensu, se va putea face numai sub condiția suspensivă a aprobării de către Plenul CSM a modificării cadrului normativ actual (conform dispozițiilor Regulamentelor celor două concursuri, testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice se susține la disciplinele Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal și Drept procesual penal și cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre cele 4 discipline), fiind de părere că extinderea trebuie să se producă gradual, introducerea unor discipline noi fiind de natură să crească dificultatea și complexitatea probei.

Drept procesual civil

În ceea ce privește propunerile de completare a tematicii la această disciplină, acestea s-au referit la căile de atac – apelul și recursul, domnul prof. univ. dr. Gabriel Boroi a propus introducerea doar a obiectului și a termenului de exercitare referitoare la cele două căi de atac, dat fiind că aceste mențiuni trebuie să figureze în dispozitivul hotărârilor pronunțate în primă instanță și, prin urmare, trebuie cunoscute; propunerea a fost agreată în unanimitate.

👍Vezi și: Admitere INM și magistratură 2016. Tematica și bibliografia pentru drept civil și procesual civil (Proiect)

Drept penal

Pentru disciplina Drept penal nu au fost formulate propuneri de completare a tematicii.

Anterior analizării punctuale a propunerilor formulate cu privire la această disciplină, d-na director Octavia Spineanu-Matei a subliniat faptul că, în contextul în care nu se dorește ca extinderea sferei domeniilor să determine și creșterea în volum a materiei aferente primei probe de concurs, trebuie să se decidă asupra căror discipline ar fi oportun să se impute volumul de materie introdus. Având în vedere opiniile exprimate în sensul reducerii proporționale a tematicii (și a întrebărilor) corespunzătoare disciplinelor Drept penal și Drept procesual penal, trebuie analizat în ce măsură o asemenea decizie ar fi oportună, în condițiile în care tematica la aceste materii a fost deja redusă considerabil ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri (în 2014).

Monitor Dosare

Domnul judecător Ștefan Pistol, ÎCCJ, titular de disciplină Drept penal și drept procesual penal, a arătat că trebuie avut în vedere și faptul că jumătate dintre auditorii de justiție devin procurori iar jumătate dintre cei care devin judecători vor profesa în penal, faptul că numărul infracțiunilor economice este în creștere, precum și argumente ce țin de perspectiva viitorilor auditori: structura programei de formare inițială – studiul și lucrul pe dosare în cadrul INM, practica de specialitate din anul al doilea, dar și structura examenului de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari.

Drept procesual penal

Nici pentru această disciplină nu au fost formulate propuneri de completare a tematicii.

Au fost supuse dezbaterii propunerile de eliminare din tematică a următoarelor instituții:

– Expertiza și constatarea;
– Cercetarea locului faptei și reconstituirea.

În urma discuțiilor s-a agreat în unanimitate menținerea în tematică a acestor instituții, având în vedere, în primul caz, importanța deosebită a instituțiilor, în cadrul formării inițiale fiindu-le dedicate un seminar special, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului fiind foarte severă în materie, iar în al doilea caz, frecvența acestora în practică.

👍Vezi și: Admitere INM și magistratură 2016. Tematica și bibliografia pentru drept penal și procesual penal (Proiect)

Dreptul administrativ și contravențional

În urma dezbaterilor s-a agreat în unanimitate ca, sub condiția aprobării de către CSM a modificării cadrului normativ în vigoare, în tematica din anul 2017 să fie inclusă și disciplina Drept administrativ, cu următoarele instituții:

•  Actul administrativ și regimul lui juridic – condițiile de valabilitate și revocarea;
• Excepția de nelegalitate;
• Răspunderea contravențională.

Propunerile primite cu privire la această materie au fost supuse atenției titularului de disciplină, dna judecător Gabriela Bogasiu, ÎCCJ, punctul său de vedere, adus la cunoștința participanților prin e-mail, fiind în sensul includerii în tematică a următoarelor instituții, având în vedere diversificarea ariilor cu incidență în activitatea practică și tendința tot mai accentuată de specializare:

• Actul administrativ și regimul lui juridic;
• Excepția de nelegalitate a actului administrativ;
• Răspunderea contravențională: procedura constatării și sancționării contravențiilor, procedura judiciară, executarea sancțiunilor contravenționale.

Luând cuvântul, dna director adjunct Ana-Maria Garofil a subliniat importanța introducerii în tematică a acestei discipline și necesitatea ca viitorii auditori să aibă măcar o înțelegere de ansamblu a materiei, arătând că formatorii INM sunt nevoiți în prezent să predea instituții și noțiuni teoretice de bază în domeniu, în defavoarea pregătirii practice. Acest lucru este necesar și din perspectiva în care, la prima instanță, plângerile contravenționale sunt foarte numeroase. Pentru remedierea acestei situații, s-ar putea introduce treptat în tematica și bibliografia de concurs, nu neapărat din acest an, ci începând din 2017, instituții de drept contravențional.

Referitor la această propunere, domnul prof. univ. dr. Gabriel Boroi a menționat că se pot formula propuneri de modificare a tematicii atât pentru anul 2016, cât și pentru anul 2017, urmând ca acestea să fie transmise CSM în vederea modificării Regulamentului în sensul includerii în disciplinele de concurs, începând din 2017, a Dreptului administrativ.

Organizare judiciară

În urma dezbaterilor s-a agreat în unanimitate ca această disciplină să fie inclusă între disciplinele de concurs începând din 2017, sub condiția modificării Regulamentului de concurs.

În susținerea oportunității ideii de introducere a Organizării judiciare printre disciplinele de concurs, d-na judecător Doina Popescu, ÎCCJ, titular de disciplină Etică și organizare judiciară, a arătat că în cadrul formării inițiale se constată că proaspeții auditori de justiție nu dețin cunoștințe de bază privind structura sistemului judiciar, alocându-se timp important pentru transmiterea unor informații care ar trebui să fie cunoscute la admiterea în profesie. S-a menționat, de asemenea, faptul că introducerea acestei discipline va fi de natură să îi ajute pe candidați în pregătirea pentru proba interviului. În completarea argumentelor în favoarea acestei propuneri d-na director adjunct Ana-Maria Garofil a menționat că la admiterea la INPPA disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat este una dintre cele cinci discipline de concurs.

 

În concluzie, s-a decis că INM va înainta CSM o propunere de modificare a legislației secundare în sensul extinderii sferei disciplinelor de concurs (prin introducerea, începând din 2017, a Dreptului administrativ și Organizării judiciare), precum și al redistribuirii între materii a numărului de întrebări.

 

Pentru mai multe detalii consultați sursa informației, minuta întâlnirii din data de 19 februarie 2016 publicată de INM.

Admitere INM și magistratură 2016: COMPLETAREA TEMATICII. Organizare judiciară și drept administrativ și contravențional începând cu 2017 (minuta întâlnirii cu reprezentanții facultăților de drept) was last modified: martie 8th, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter