Baremul de notare pentru proba practică a concursului de admitere în funcția de notar public din 26 februarie 2015

27 feb. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2468

Pe site-ul Institutului Notarial Român a fost publicat baremul de notare pentru proba practică a concursului de admitere în funcția de notar public din 26 februarie 2015.

De asemenea a fost publicată lista cu rezultatele celor două probe ale concursului de admitere în funcția de notar public din 24 și 26 februarie pe care o puteți consulta aici.

Vă prezentăm baremul de notare, așa cum a fost publicat pe site-ul INR în data de 27 februarie 2015:

Subiectul 1: Redactați un contract de întreținere pentru o persoană vârstnică; (3 puncte)

1. Părțile:

– date personale;

– vârsta creditorului obligației de întreținere;

Campanie Craciun UJmag 2020

– mențiuni privind aplicarea Legii nr. 17/2000;

0,50 puncte

(0,20 puncte)
(0,10 puncte)
(0,20 puncte)

2. Obiectul și durata0,50 puncte
3. Obligațiile părților:

a) ale creditorului obligației de întreținere:
– transferul proprietății
– conservarea și predarea bunului
– garanție evicțiune și vicii
b) ale debitorului obligației de întreținere:
– de a presta întreținerea în natură

0,50 puncte

(0,30 puncte)

(0,20 puncte)

4. Clauze speciale privind:
– caracterul incesibil și insesizabil al drepturilor întreținutului;
– caracterul transmisibil prin moștenire a obligațiilor indivizibile ale întreținătorului;
– posibilitatea înlocuirii întreținerii prin rentă (prin bună-învoială sau prin hotărâre judecătorească);
0,60 puncte
5. Încetarea contractului
– cazuri generale
– cazuri speciale
0,40 puncte
6. Mențiuni finale privind modul de redactare, numărul de exemplare (original și duplicat), comunicarea;0,50 puncte

Subiectul 2: Redactați o procură specială de vânzare a unui bun mobil; (2 puncte)

1. Părțile0,40 puncte
2. Obiectul0,40 puncte
3. Obligațiile mandatarului0,40 puncte
4. Termen și revocare0,40 puncte
5. Mențiuni finale privind modul de redactare, numărul de exemplare (original și duplicat);0,40 puncte

Subiectul 3: Redactați o declarație de renunțare la ipotecă, formulată de o instituție de credit; (2 puncte)

1. Declarantul0,25 puncte
2. Calitatea juridică a declarantului0,25 puncte
3. Verificarea mandatului declarantului și a altor documente necesare întocmirii actului (de ex. extras CF de informare)0,60 puncte
4. Conținutul declarației raportat la natura bunului ipotecat (mobil/imobil)0,50 puncte
5. Mențiuni finale privind modul de redactare, numărul de exemplare (original și duplicat);0,40 puncte

Subiectul 4: Redactați un proces-verbal de constatare a stării materiale a unui testament olograf; (2 puncte)

1. Date privind defunctul0,20 puncte
2. Date privind solicitantul
– regula
– excepția
0,20 puncte
(0,10 puncte)
(0,50 puncte)
3. Mențiuni privind prezentarea testamentului și vizarea spre neschimbare a acestuia0,20 puncte
4. Procedura de constatre a stării material a testamentului:
– suportul material a! testamentului
– starea suportului material
– transcrierea conținutului testamentului
1,00 punct
5. Mențiuni finale privind modul de redactare, numărul de exemplare și modul de conservare a acestora;0,40 puncte

Subiectul 5: Redactați o încheiere de primire în depozit a unor înscrisuri; (1 punct)

1. Antetul biroului notarial, numărul și data încheierii0,20 puncte
2. Date privind deponentul și înscrisul0,40 puncte
3. Durata depozitului și alte mențiuni0,20 puncte
4. Mențiuni finale.0,20 puncte

Pentru detalii privind concursul de admitere în funcția de notar public accesați site-ul INR.

Baremul de notare pentru proba practică a concursului de admitere în funcția de notar public din 26 februarie 2015 was last modified: februarie 28th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.