Admiterea la Școala Națională de Grefieri: Tematica și bibliografia

12 mart. 2015
1 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 12806

Despre

  • Concurs de admitere la Școala Națională de Grefieri
  • Tematica și bibliografia
  • Examen: 26 aprilie 2015, București

Pe site-ul Școlii Naționale de Grefieri au fost publicate tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, sesiunea aprilie 2015.

Vă amintim că examenul va fi organizat la București în data de 26 aprilie 2015, iar înscrierile se pot face până în data de 16 martie 2015.

Potrivit art. 22 din Regulamentul privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, examenul va consta într-o probă scrisă din următoarele discipline: procedura penală, procedura civilă și organizarea judiciară.

Redăm în continuare tematica și bibliografia concursului de admitere.

Notă: materiile vor fi abordate integral potrivit noului Cod de procedură penală și noului Cod de procedură civilă.

 
PROCEDURĂ PENALĂ

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

I. PARTEA GENERALĂ

1. Reguli de bază și acțiunile în procesul penal

      – Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale;

      – Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal.

2. Participanții

      – Dispoziții generale;

      – Dispoziții speciale privind competența instanțelor judecătorești;

      – Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară;

      – Incompatibilitatea și strămutarea;

      – Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;

      – Inculpatul și drepturile acestuia;

      – Partea civilă și drepturile acesteia;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

      – Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia;

      – Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

3. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

      – Reguli generale;

      – Audierea persoanelor;

      – Percheziția domiciliară;

      – Expertiza și constatarea.

4. Măsurile preventive

5. Acte procesuale și procedurale comune

      – Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere;

      – Termenele;

      – Cheltuielile judiciare;

      – Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite;

      – Nulitățile.
 
II. PARTEA SPECIALĂ

1. Urmărirea penală

      – Dispoziții generale;

      – Sesizarea organelor de urmărire penală;

      – Efectuarea urmăririi penale;

      – Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței.

2. Camera preliminară

3. Judecata

      – Dispoziții generale;

      – Judecata în primă instanță;

      – Apelul;

      – Căile extraordinare de atac (contestația în anulare și revizuirea).

4. Proceduri speciale

      – Acordul de recunoaștere a vinovăției;

      – Procedura în cauzele cu infractori minori.
 

PROCEDURĂ CIVILĂ

1. Principiile fundamentale ale procesului civil.

2. Participanții la procesul civil

      – Judecătorul. Incompatibilitatea;

      – Părțile, Folosința și exercițiul drepturilor procedurale;

      – Intervenția voluntară;

      – Intervenția forțată;

      – Reprezentarea părților în judecată.

3. Competența instanțelor judecătorești

      – Incidente procedurale privitoare la competența instanței.

4. Actele de procedură

      – Forma cererilor;

      – Citarea și comunicarea actelor de procedură;

      – Nulitatea actelor de procedură;

      – Termenele procedurale.

5. Procedura în fața primei instanțe

      – Cererea de chemare în judecată;

      – Întâmpinarea;

      – Cererea reconvențională;

      – Judecata. Dispoziții generale;

      – Cercetarea procesului. Dispoziții comune;

      – Excepțiile procesuale;

      – Probele. Dispoziții generale;

      – Administrarea probei cu înscrisuri;

      – Proba cu martori;

      – Expertiza;

      – Mărturisirea;

      – Renunțarea la judecată și renunțarea la dreptul pretins;

      – Suspendarea procesului;

      – Perimarea cererii;

      – Hotărârile judecătorești. Dispoziții generale;

      – Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii.

6. Căile de atac

      – Dispoziții generale.
 

ORGANIZARE JUDICIARĂ

1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, (rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.):

TITLUL I. Dispoziții generale;

TITLUL II. Instanțele judecătorești;

TITLUL III. Ministerul Public;

TITLUL VI. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor.

2. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, (M. Of. nr. 1197 din data de 14 decembrie 2004, cu modif. ult.):

CAPITOLUL I. Dispoziții generale;

CAPITOLUL II. Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

CAPITOLUL III. Școala Națională de Grefieri;

CAPITOLUL IV. Numirea, promovarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

CAPITOLUL V. Delegarea, detașarea și transferul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

CAPITOLUL VI. Drepturile și îndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pc lângă acestea;

CAPITOLUL VII. Răspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

CAPITOLUL VIII. Dispoziții tranzitorii și finale.

3. Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, Hotărârea nr. 387/2005 a CSM (M. Of. nr. 958 din data de 18 octombrie 2005, cu modif. ult):

CAPITOLUL II. Dispoziții privind conducerea instanțelor, atribuțiile judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului din departamentul economico-financiar și administrativ:

      – SECȚIUNEA a VII-a. Dispoziții privind activitatea compartimentelor auxiliare ale instanțelor judecătorești;

      – SECȚIUNEA a VIII-a. Evidența activității instanței.

CAPITOLUL III. Desfășurarea activității administrativ-judiciare a instanțelor:

      – SECȚIUNEA a II-a. Activitatea premergătoare ședinței de judecată și de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ;

      – SECȚIUNEA a II1-a. Dispoziții referitoare la activitatea premergătoare ședinței de judecată și de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ, desfășurată în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările și completările ulterioare;

      – SECȚIUNEA a II2-a. Dispoziții referitoare la activitatea premergătoare ședinței de judecată și de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ, desfășurată în procesele penale;

      – SECȚIUNEA a III-a. Activitatea în timpul ședinței de judecată;

      – SECȚIUNEA a IV-a. Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor;

      – SECȚIUNEA a IV1-a. Dispoziții referitoare la activitatea de judecată desfășurată în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările și completările ulterioare;

      – SECȚIUNEA a IV2-a. Dispoziții tranzitorii referitoare la activitatea de judecată desfășurată în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și până la data de 31 decembrie 2015.

4. Ordinul ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor nr. 2632/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 bis din 26.08.2014, cu modificările și completările ulterioare:

TITLUL I. Dispoziții generale;

TITLUL VII. Organizarea, funcționarea și atribuțiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor.

5. Codul deontologie al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii (M. Of. nr 382 din 6 mai 2005).
 
BIBLIOGRAFIE

1. Codul de procedură penală din 2010 (M. Of. nr 486 din 15 iulie 2010, cu modif ult);

2. Codul de procedură civilă din 2010, publicat în M. Of. nr. 485/15.07.2010, republicat în M. Of. nr. 545/03.08.2012, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modif. ult.);

4. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1197 din 14.12.2004, cu modificările și completările ulterioare;

5. Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 958 din 28.10. 2005, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordinul ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor nr. 2632/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 bis din 26.08.2014, cu modificările și completările ulterioare;

7. Codul deontologie al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 6.05.2005;

De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație, actualizate, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

Consultați documentul publicat pe site-ul Școlii Naționale de Grefieri.

Admiterea la Școala Națională de Grefieri: Tematica și bibliografia was last modified: martie 12th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter