[ÎCCJ a respins contestarea rezultatelor finale] Admitere Barou 2016

19 dec. 2016
15 voturi, medie: 3,67 din 515 voturi, medie: 3,67 din 515 voturi, medie: 3,67 din 515 voturi, medie: 3,67 din 515 voturi, medie: 3,67 din 5 (15 votes, average: 3,67 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
32.874 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 19 decembrie 2016: ÎCCJ a respins contestarea rezultatelor finale

Vă prezentăm considerentele ÎCCJ privind contestarea rezultatelor finale la examen în avocatură, făcute publice de UNBR:

[…]

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

II. Considerentele Înaltei Curți asupra recursului declarat în cauză

Examinând sentința recurată prin prisma criticilor formulate, în raport de actele și lucrările dosarului și de dispozițiile legale incidente, constată că recursul este nefondat, potrivit considerentelor ce vor fi expuse în continuare.

Pe calea acțiunii în contencios administrativ dedusă judecății, reclamantul contestă rezultatele finale obținute la examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea …, susținând că nu au fost cuprinse în tematică anumite subiecte de examen și că notele acordate nu corespund realității, întrucât a semnalat diferențe mari de punctaj, iar timpul în care a fost corectat un număr mare de lucrări a fost unul foarte scurt în comparație cu anii anteriori.

În ceea ce privește nerespectarea tematicii de examen, prima instanță a reținut, pe de o parte, că reclamantul a precizat prin răspunsul la întâmpinare, că înțelege să conteste baremul de notare, iar, pe de altă parte, că nu a fost formulată contestație la barem, în condițiile art. 28 al. (2) din Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat.

Prin urmare, critica formulată în acest sens de recurent nu este de natură să afecteze legalitatea hotărârii primei instanțe.

Referitor la inadmisibilitatea acțiunii în contencios administrativ, prima instanță a avut în vedere prevederile art. 33 al. (4) din Regulamentului-cadru de examen potrivit cărora, decizia comisiei de contestații este definitivă și a reținut că instanța de contencios administrativ nu se poate substitui comisiei de corectare sau comisiei de soluționare a contestațiilor, în sensul de a reevalua o lucrare de concurs, întrucât această atribuție aparține comisiilor de examen, care au un drept exclusiv de apreciere.

Raționamentul expus de prima instanță urmează a fi validat de instanța de control judiciar, întrucât aspectele invocate de recurentul-reclamant exced controlului instanței de contencios administrativ.

Atât timp cât recurentul nu a criticat aspectele procedurale legate de organizarea și desfășurarea examenului, ci exclusiv modul de notare, în mod legal prima instanță a respins acțiunea în contencios administrativ, ca inadmisibilă.

Decizia civilă nr. 2543 din 11 octombrie 2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție 

Secția de contencios administrativ și fiscal


Update 8 noiembrie 2016: Validarea examenului

Prin Decizia nr. 164/2016 a Comisiei Permanente a UNBR se validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016, precum și rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea au fost comunicate de către Comisia Națională de Examen și publicate pe paginile web ale INPPA central, centrelor teritoriale de examen ale INPPA și UNBR.

Astfel, se dispune, în baza prevederilor art. 37 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, primirea în profesie a candidaților declarați admiși la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016, precum și emiterea deciziilor de primire în profesie a acestora. Deciziile de primire în profesie se vor comunica barourilor la care candidații s-au înscris. Barourile vor proceda la comunicarea deciziilor către candidații admiși.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației


Update 23 septembrie 2016:  Soluționarea contestațiilor la punctaj

INPPA a publicat în data de 22 septembrie 2016 procesul-verbal al Comisiei Naționale de Examen privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 12 septembrie 2016.

Potrivit acelui document, Comisia Națională de Examen a dispus următoarele:

1. În baza procesului-verbal întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor la punctaj, prin care s-a constatat, în urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, că nu există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări și punctajul rezultat în urma re-verificării, se resping toate contestațiile la punctaj formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 12 septembrie 2016 (86 contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat stagiar și, respectiv, 10 contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv).

2. În consecință, lista cu rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 12 septembrie 2016, publicată la data de 19 septembrie 2016 pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A., devine lista finală a rezultatelor obținute de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016.

3. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A. – central și se va comunica Vicepreședintelui Comisiei naționale de examen, dl. prof. univ. dr. Ion Turculeanu, vicepreședinților coordonatori ai centrelor de examen, care îl vor publica prin afișare la sediul centrelor de examen ale I.N.P.P.A. și prin postare pe paginile web ale acestora”.

Sursa informației


Update 19 septembrie 2016: Rezultatele

INPPA a publicat listele cu rezultatele examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea 2016, în ordinea rezultatelor obținute:

Stagiari

Definitivi

Sursa informației


Update 16 septembrie 2016: Baremele finale

UNBR și INPPA au publicat Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susținută în data de 12 septembrie 2016 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016, astfel cum au fost modificate în urma soluționării contestațiilor la barem:

STAGIARI – barem: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

DEFINITIVI – barem: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.


Update 12 septembrie 2016: Subiecte și bareme

INPPA a publicat subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă, susținută în data de 12 septembrie 2016 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016, după cum urmează:

STAGIARI

Subiecte: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

Bareme: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

Erată barem stagiari: întrebarea cu numărul 74 la grila G1, corespondență: 64-G2, 77-G3, 66-G4, are răspunsul: C.

DEFINITIVI

Subiecte: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

Bareme: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

Potrivit anunțului INPPA, Contestațiile la baremul probei de examen din data de 12 septembrie 2016 vor putea fi formulate până cel târziu marți, 13 septembrie 2016, ora 16:00.


 Update 9 septembrie 2016: Tabelele finale cuprinzând candidații

UNBR a publicat tabelele finale ce cuprind candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Redacția www.universuljuridic.ro vă urează succes!

Sursa informației


Update 8 septembrie 2016: Locurile unde se va desfășura examenul

Vă anunțăm că examenul de primire în profesia de avocat din data de 12 septembrie 2016 se va desfășura, potrivit anunțului INPPA, în următoarele locuri:

INPPA – structura centrală:

A. Facultatea de Drept a Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,  Sector 5 (accesul candidaților se va face exclusiv prin intrarea de la aripa Vasile Pârvan (partea din dreapta a Palatului Facultății de Drept);

B. Facultatea de Chimie a Universității din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12;

C. Facultatea de Matematică si Informatică Universității din București, Str. Academiei nr. 14;

D. Facultatea de Istorie a Universității din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12;

E. Facultatea de Geografie a Universității din București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1;

INPPA – Centrul teritorial Brașov:

Facultatea de Drept a Universității Transilvania Brașov – corpul T, Bd. Eroilor nr. 25, Brașov.

INPPA – Centrul teritorial Cluj-Napoca:

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2, Cluj-Napoca.

INPPA – Centrul teritorial Craiova:

Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea din Craiova, str. Calea București nr. 107D, Craiova.

INPPA – Centrul teritorial Galați:

Universitatea Danubius din Galați, Bd. Galați nr. 3, Galați.

INPPA – Centrul teritorial Iași:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I nr. 11, Iași.

INPPA – Centrul teritorial Timișoara:

Facultatea de Drept a Universității de Vest Timișoara, Bd. Eroilor, Nr. 9A, Timișoara.

Sâmbătă, 10 septembrie 2016, pe site-ul INPPA și la locurile de desfășurare a examenului se va afișa repartizarea pe săli a candidaților.

Sursa informației


 Update 5 septembrie 2016: Hotărârea UNBR privind organizarea examenului și lista finală a candidaților

Lista finala a candidaților

INPPA a publicat Decizia Comisiei Permanente UNBR nr. 160/2016 unde se regăsește situația candidaților înscriși la această sesiune a examenului de admitere în avocatură. Consultați lista aici.

Regulile examenului

UNBR publicat Hotărârea nr. 152/2016 prin care se aprobă ca finalizarea și validarea examenului să se desfășoare potrivit regulilor aplicate la sesiunea de examen de primire în profesia de avocat – septembrie 2015.

Restituirea taxei de examen

De asemenea, prin Hotărârea UNBR nr. 153/2016 s-a decis că:

Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care nu au depus la barou dosarul de înscriere la examen.

Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au depus la barou dosarul de înscriere la examen și ale căror cereri de înscriere la examen nu au fost validate.

Se restituie parțial (600 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care solicită barourilor retragerea dosarului și restituirea taxei, până la data de 07 septembrie 2016, când urmează a fi afișate listele finale ale candidaților la examen.

Se restituie parțial (600 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care solicită barourilor retragerea dosarului și restituirea taxei, ca urmare a respingerii cererilor de înscriere la examen, la momentul afișării listelor finale ale candidaților la examen. Diferența de 400 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de primire a cererilor de înscriere.

Se restituie parțial (500 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care solicită barourilor retragerea dosarului și restituirea taxei după data afișării listei finale a candidaților la examen. Diferența de 400 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de primire a cererilor de înscriere iar diferența de 100 de lei va fi reținută de INPPA pentru operațiunile parțiale administrative privind asigurarea spațiilor de examen.

Sursa informației


Update 22 august 2016: Candidații

Vă prezentăm listele publicate până în momentul de față de Barourile din țară cu privire la candidații înscriși la examenul de admitere în avocatură, sesiunea septembrie 2016:

Baroul Arad: lista candidaților;

Baroul Argeș: lista candidaților;

Baroul Bihor: lista candidaților;

Baroul Bistrița-Năsăud: lista candidaților;

Baroul București: lista candidaților;

Baroul Buzău: lista candidaților;

Baroul Constanța: lista candidaților;

Baroul Covasna: lista candidaților;

Baroul Dâmbovița: lista candidaților;

Baroul Dolj: lista candidaților;

Baroul Galați: lista candidaților;

Baroul Iași: lista candidaților;

Baroul Mehedinți: lista candidaților;

Baroul Olt: lista candidaților;

Baroul Prahova: lista candidaților;

Baroul Satu Mare: lista candidaților;

Baroul Timiș: lista candidaților.


Update 13 iunie 2016: UNBR a publicat informații noi

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat noi informații privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2016.

Hotărârea nr. 98/2016 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice abrogă orice alte dispozițiuni privind examenul de primire în profesia de avocat adoptate prin acte ale Consiliului UNBR, contrare respectivului Regulament.

Data începerii desfășurării examenului rămâne 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii UNBR nr. 30/2015.

Vă recomandăm:

Fise de drept penal. Partea generala. Editia a 3-a revazuta si adaugita, cu luare in considerare a O.U.G. nr. 18/2016Fise de drept penal. Partea speciala
Fise de procedura penala. Partea generalaFise de procedura penala. Partea speciala

👍Vezi toate recomandările pentru admiterea în avocatură 2016

Desfășurarea examenului

Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic – aplicativ, distinct, în funcție de vocația candidaților de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susține în cadrul INPPA și se desfășoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată și aprobată de Consiliul UNBR.

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 98/2016.

Vă recomandăm:

Teste-grila. Drept penal si procedura penalaPachet: Fise de procedura penala. Partea speciala si Partea generala
PACHET: Fise de drept penal, sinteze de drept penal. Partea generala. Teste-grila. Drept penal si procedura penalaPACHET: Fise de drept penal si sinteze de Drept penal. Partea speciala. Teste-grila. Drept penal si procedura penala

👍Vezi toate recomandările pentru admiterea în avocatură 2016

Arondarea candidaților pentru susținerea examenului este cea stabilită prin Hotărârea nr. 97 din 04.06.2016 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2016 și se va face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a se putea înscrie în alt barou.

Procedura de înscriere

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfășura astfel:

– Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

– În perioada 18 – 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

– În perioada 22 – 24 august 2016 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

– În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a UNBR, dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

Vă recomandăm:

Ghidul candidatului. Examenul de primire in profesia de avocat. Concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii. LicentaMapa de seminar. Drept procesual penal. Partea generala
Caiet de seminar. Drept civil. ObligatiileTeste-grila, Minispete pentru examenele de admitere in profesiile juridice, Drept civil

– Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

– Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

Sursa informației

Vă recomandăm:

Pachet: Teste-grila. Fise de drept penal, procedura penala. Partea speciala. Partea generala TRANSPORT GRATUIT + GRATUIT Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penalaPACHET: Fise si sinteze. Teste-grila. Drept penal. Procedura penala. Partea speciala. Partea generala GRATUIT Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala + TRANSPORT GRATUIT!

Sursa informației


Update 12 iulie 2016: Certificatul privind starea de sănătate a candidatului

Ca urmare a întrebărilor din spațiul public cu privire la obținerea certificatului privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică, necesar pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, vă aducem la cunoștință următoarele:

Potrivit Regulamentului privind organizarea examenului, „certificatul respectiv se eliberează de entitățile desemnate de către consiliile barourilor și vor fi menționate în anunțul de examen făcut de fiecare barou”.

Spre exemplu, Baroul București a făcut, în anul 2015, următoarea precizare: „certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru”.

Notă: Alte barouri par să aibă cerințe mai specifice cu privire la medicul sau cabinetul de medici care pot elibera respectivul certificat. Vă recomandăm să consultați site-ul baroului în care doriți să vă înscrieți sau să luați legătura cu secretariatul dumnealor.


Update 9 iunie 2016: Hotărârea UNBR nr. 97/2016

Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 4 iunie 2016, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2016 și a adoptat prin Hotărârea nr. 97/2016 următoarele:

Art. 1.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în continuare INPPA) și se va desfășura prin INPPA Central – București și prin centrele teritoriale ale acestuia.

(2) Data desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului UNBR din data de 12 decembrie 2015.

(3) Tematica de examen este anexată respectivei Hotărâri.

👍ADMITERE BAROU 2016: tematică și bibliografie – avocați stagiari

👍ADMITERE BAROU 2016: tematică și bibliografie – avocați definitivi

(4) Arondarea candidaților pentru susținerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a se putea înscrie în alt barou, astfel:

 1. a) INPPA central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Constanța, Tulcea și Dâmbovița;
 2. b) Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;
 3. c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Maramureș;
 4. d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Argeș, Teleorman și Vâlcea;
 5. e) Centrul teritorial Iași: Barourile Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;
 6. f) Centrul teritorial Galați: Barourile Galați, Brăila și Vrancea;
 7. g) Centrul teritorial Timișoara: Barourile Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Satu-Mare și Timiș.

Art. 2.(1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a UNBR, pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus și situația în care acesta este „cadru didactic universitar”.

(2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 și prevederile Regulamentului de examen susmenționat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute de Regulament.

(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale INPPA, care, după confruntarea acestora cu evidențele de care dispun, vor remite INPPA Central – București, până la data de 12 august 2016, propunerile avizate privind membrii Comisiei naționale de examen, având în vedere și experiența anterioară a celor propuși.

(4) La data de 19 august 2016 INPPA Central – București va transmite la UNBR propunerile centralizate. La data de 2 septembrie 2016, la convocarea Președintelui UNBR, va avea loc ședința Comisiei Permanente a UNBR pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen și, implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru susținerea examenului de primire în profesia de avocat, potrivit. art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea comisiei “cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat“. Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea “în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați “cu precădere“.

Art. 3.(1) Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 18 – 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 22 – 24 august 2016 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a UNBR, dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

Art. 4.(1) Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

(2) Sumele încasate cu titlu de “taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului UNBR

(3) Este interzisă perceperea de către INPPA sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

(4) INPPA Central București va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor INPPA și sumele rămase la dispoziția sa.

(5) INPPA Central București va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului.

(6) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.


Principiile și măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016 (Hotărârea UNBR nr. 59/2016)

Consiliul UNBR a dezbătut și a aprobat principiile de măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2016 și a adoptat Hotărârea nr. 59/2016, potrivit căreia:

Art. 1.(1) Se aprobă principiile și măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016 ca fiind cele stabilite pentru examenul de primire în profesie – sesiunea septembrie 2015, astfel cum au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1116/2015.

(2) Modalitatea de examinare a candidaților la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice se păstrează, după cum urmează:

Examenul constă într-o probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar), respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice).

Testul grilă cuprinde 100 de întrebări la următoarele materii:

 1. – organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
 2. – drept civil;
 3. – drept procesual civil;
 4. – drept penal;
 5. – drept procesual penal.

Întrebările din testul grilă pot avea unul sau două răspunsuri corecte.

La testul grilă pentru fiecare întrebare corect soluționată se acordă un punct.

Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din chestionarul de examen este stabilit de comisia de elaborare a subiectelor și nu poate depăși 4 ore socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea chestionarelor pentru toți candidații.

Art. 2.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în continuare INPPA) și se va desfășura prin INPPA Central – București și prin centrele teritoriale ale acestuia.

(2) Data desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 30/2015.

(3) Tematica de examen se va revizui și va fi adusă la cunoștința publicului conform prevederilor Statutului profesiei de avocat.

(4) Arondarea candidaților pentru susținerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

 • INPPA central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Constanța, Tulcea și Dâmbovița;
 • Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;
 • Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Maramureș;
 • Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Argeș, Teleorman și Vâlcea;
 • Centrul teritorial Iași: Barourile Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;
 • Centrul teritorial Galați: Barourile Galați, Brăila și Vrancea;
 • Centrul teritorial Timișoara: Barourile Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Satu-Mare și Timiș.

Art. 3 (1) Regulamentul de examen se publică, prin afișare pe pagina web a UNBR și pe pagina web a INPPA central, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea examenului.

(2) Celelalte măsuri organizatorice vor fi decise ulterior de Consiliul UNBR.

Sursa informației este UNBR (www.unbr.ro).

👍Vezi și: Admitere Barou 2015: tematica și bibliografia pentru examenul de primire în profesia de avocat (pentru avocații stagiari)

👍Vezi și: Admitere Barou 2015: tematica și bibliografia pentru examenul de primire în profesia de avocat (pentru cei care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice)

[ÎCCJ a respins contestarea rezultatelor finale] Admitere Barou 2016 was last modified: decembrie 19th, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter