Admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază. Invocarea excepției de neconstituționalitate (NCPC)

6 nov. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 305

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 390/2019

NCPC: art. 486, art. 493 alin. (5), art. 509 alin. (1), art. 513 alin. (3)

Prevederile art. 513 alin. (3) C. proc. civ. fixează limitele în care se poartă dezbaterile asupra unei cereri de revizuire, indiferent de motivul de revizuire pe care cererea se fundamentează. Astfel, dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii și la faptele pe care se întemeiază.

Revizuirea este o cale extraordinară de atac ce permite retractarea unei hotărâri numai pentru cauzele strict și limitativ prevăzute de lege. Conform dispozițiilor art. 509 alin. (1) C. proc. civ., obiect al cererii de revizuire poate fi o hotărâre pronunțată asupra fondului sau care evocă fondul. Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7 – 10 sunt supuse revizuirii și hotărârile care nu evocă fondul.

Prin Decizia nr. 866 din data de 10 decembrie 2015, publicată în M. Of. nr. 69/01.02.2016, Curtea Constituțională a constatat că sintagma „pronunțate asupra fondului sau care invocă fondul” din cuprinsul dispozițiilor art. 509 alin. (1) C. proc. civ. este neconstituțională, cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 al aceluiași articol.

Astfel, situația la care se referă art. 509 alin. (1) pct. 11 C. proc. civ. se adaugă celor enumerate în alin. (2) al textului, motivul de revizuire putând fi invocat și dacă hotărârea a cărei revizuire se solicită nu a evocat fondul.

În speță, prin Decizia civilă nr. 3112 din data de 20 septembrie 2018 pronunțată în complet de filtru de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, în Dosarul nr. x/2016, s-a respins ca inadmisibil recursul declarat de reclamanta Agenția Domeniilor Statului împotriva Deciziei civile nr. 193/C din 27 noiembrie 2017 a Curții de Apel Constanța, secția I civilă, hotărârea fiind pronunțată fără nicio cale de atac.

Înalta Curte reține faptul că, în complet de filtru, se analizează admisibilitatea căii de atac, respectiv aspecte ce țin de legalitatea declarării recursului, îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute la art. 486 C. proc. civ., încadrarea motivelor de casare stipulate de art. 488 C. proc. civ., precum și respectarea termenului de declarare a căii de atac.

Potrivit dispozițiilor art. 493 alin. (5) C. proc. civ., „în cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu îndeplinește cerințele de formă, că motivele de casare invocate și dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488 C. proc. civ. sau că recursul este vădit nefondat, anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronunțată, fără citarea părților, care nu este supusă niciunei căi de atac”.

Rezultă deci, că legiuitorul a stabilit ca deciziile pronunțate în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ. să nu fie supuse niciunei căi de atac, ceea ce conduce la concluzia că aceste hotărâri nu pot fi atacate cu revizuire.

Ca atare, în aplicarea dispozițiilor legale anterior menționate, împotriva Deciziei civile nr. 3112 din data de 20 septembrie 2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, nu poate fi exercitată nicio cale de atac, ordinară sau extraordinară, inclusiv cerere de revizuire.

Totodată, instanța mai reține că revizuirea este întemeiată pe prevederile art. 509 alin. (1) pct. 11 C. proc. civ., iar excepția de neconstituționalitate soluționată prin Decizia Curții Constituționale nr. 369 din data de 30 mai 2017 vizează chiar caracterul admisibil al recursului declarat Deciziei nr. 193/C din 27 noiembrie 2017 a Curții de Apel Constanța, secția I civilă, în raport de valoarea obiectului cererii cu referire la prevederile art. XVIII din Legea nr. 2/2013.

Potrivit dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă (…) după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra excepției invocate în acea cauză, declarând neconstituțională prevederea care a făcut obiectul acelei excepții.

Or, chiar și în ipoteza în care hotărârea supusă revizuirii ar fi fost definitivă, se constată că, în speță, revizuenta nu a invocat pe parcursul judecării Dosarului nr. x/2016 excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor declarate ca fiind neconstituționale prin Decizia nr. 369 din data de 30 mai 2017 a Curții Constituționale, motiv pentru care, și sub acest aspect, calea de atac ar fi fost respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, având în vedere dispozițiile art. 509 C. proc. civ., coroborate cu prevederile art. 513 C. proc. civ., Înalta Curte urmează a respinge, ca inadmisibilă, cererea de revizuire.

Sursa informației: www.scj.ro.

Admisibilitatea revizuirii și la faptele pe care se întemeiază. Invocarea excepției de neconstituționalitate (NCPC) was last modified: octombrie 28th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter