Aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat – modificări (Norma ASF nr. 17/2018)

22 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 407

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Monitor Dosare
Actul modificator

Sumar

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

(M. Of. nr. 31 din 14 ianuarie 2015; cu modif. ult.)

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat 

(M. Of. nr.  968 din 15 noiembrie 2018)

 

modifică: art. 2 alin. (2) lit. e), art. 6 alin. (1) și alin. (5), art. 7 alin. (1) și alin. (5), art. 8 alin. (1) și alin. (5), art. 16 alin. (2) lit. c), anexa;

introduce: art. 2 alin. (2) lit. h), art. 45^1-45^2;

abrogă: art. 48.

 

În M. Of. nr. 968 din 15 noiembrie 2018, s-a publicat Norma ASF nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări și completări Normei ASF nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (M. Of. nr. 31 din 14 ianuarie 2015; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse respectivului act normativ se referă la introducerea a două noi articole, art. 45^1-45^2. Astfel, aceste texte stabilesc faptul că administratorii utilizează codul numeric personal și datele cu caracter personal ale persoanelor eligibile, participanților, beneficiarilor și mandatarilor/reprezentanților legali ai participanților și beneficiarilor, colectate în activitatea de administrare conform prevederilor legale și/sau contractuale în scopuri determinate, explicite și legitime și care sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva accesului neautorizat, al procesării ilegale, pierderii accidentale, a alterării neautorizate sau distrugerii, pentru identificarea acestora și în vederea efectuării oricărei operațiuni necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale și/sau contractuale ale administratorului față de participanți/beneficiari/persoane eligibile.  În acest context, administratorii au obligația stocării/arhivării tuturor documentelor care conțin date cu caracter personal ale participanților, cu respectarea legislației incidente.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Normei ASF nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat.

 

Art. 2 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2 alin. (2), lit. e) prevedea:

„(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

e) persoană eligibilă – persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidență de către instituția de evidență în sistemul asigurărilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum și persoana de până la 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurată la sistemul public de pensii și a cărei identitate nu constituie informație clasificată, potrivit legii;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 2 alin. (2), lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

e) persoană eligibilă – persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidență de către instituția de evidență în sistemul asigurărilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum și persoana de până la 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurată la sistemul public de pensii;”.

 

Art. 2 alin. (2) lit. h) din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 2 alin. (2), după lit. g), se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul conținut:

„(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

h) datele cu caracter personal – reprezintă numele și prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea actului de identitate și datele aferente acesteia, datele din actele de stare civilă, semnătura olografă, datele despre angajator, datele din actul de aderare, datele privind contul bancar, istoricul contribuțiilor și operațiuni, identificatorii online, istoricul petițiilor, datele biometrice, datele din hotărârile judecătorești/certificatele de încadrare în gradul de handicap/deciziile administrative privind acordarea pensiei de invaliditate/deciziile medicale privind capacitatea de muncă”.

 

Art. 6 alin. (1) din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (1) prevedea:

„(1) Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se va efectua conform prevederilor Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate și în caz de deces, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 19/2008”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 6, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se efectuează conform prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, denumită în continuare Norma nr. 27/2017”.

 

Art. 6 alin. (5) din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (5) prevedea:

„(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alin. (4) administratorul efectuează plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plății, conform Normei nr. 19/2008, până la data curentă și închide contul participantului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 6, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alin. (4) administratorul efectuează plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plății, conform Normei nr. 27/2017, până la data curentă și închide contul participantului”.

 

Art. 7 alin. (1) din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (1) prevedea:

„(1) Transferul contravalorii activului personal net al participantului decedat către beneficiarul/beneficiarii acestuia se va efectua conform prevederilor Normei nr. 19/2008”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 7, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Transferul contravalorii activului personal net al participantului decedat către beneficiarul/beneficiarii acestuia se efectuează conform prevederilor Normei nr. 27/2017”.

 

Art. 7 alin. (5) din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (5) prevedea:

„(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alin. (4) administratorul efectuează transferul sau plata, după caz, a contravalorii activului personal net acumulat de la data plății, conform Normei nr. 19/2008, până la data curentă și închide contul participantului decedat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 7, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alin. (4) administratorul efectuează transferul sau plata, după caz, a contravalorii activului personal net acumulat de la data plății, conform Normei nr. 27/2017, până la data curentă și închide contul participantului decedat”.

 

Art. 8 alin. (1) din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 8, alin. (1) prevedea:

„(1) Până la adoptarea legii privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat se va efectua conform prevederilor Normei nr. 19/2008;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 8, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Până la adoptarea legii privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat se efectuează conform prevederilor Normei nr. 27/2017”.

 

Art. 8 alin. (5) din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 8, alin. (5) prevedea:

„(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alin. (4) administratorul efectuează plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plății, conform Normei nr. 19/2008, până la data curentă și închid contul participantului pensionat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 8, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alin. (4) administratorul efectuează plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plății, conform Normei nr. 27/2017, până la data curentă și închide contul participantului pensionat”.

 

Art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 16 alin. (2), lit. c) prevedea:

„(2) Instituția de evidență completează lunar Registrul participanților cu informațiile referitoare la persoanele eligibile prevăzute la:

(…)

c) art. 6 alin. (1) din Legea pensiilor publice, coroborat cu art. III din O.U.G. nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Legea nr. 108/2012, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, care sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat, precum și cele care își exprimă, potrivit Legii, opțiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 16 alin. (2), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Instituția de evidență completează lunar Registrul participanților cu informațiile referitoare la persoanele eligibile prevăzute la:

(…)

c) art. 6 alin. (1) din Legea pensiilor publice”.

 

Art. 45^1-45^2 din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări după art. 45, se introduc două noi articole, art. 45^1-45^2, cu următorul conținut:

„Art. 45^1

Administratorii utilizează codul numeric personal și datele cu caracter personal ale persoanelor eligibile, participanților, beneficiarilor și mandatarilor/reprezentanților legali ai participanțilorși beneficiarilor, colectate în activitatea de administrare conform prevederilor legale și/sau contractuale în scopuri determinate, explicite și legitime și care sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva accesului neautorizat, al procesării ilegale, pierderii accidentale, a alterării neautorizate sau distrugerii, pentru identificarea acestora și în vederea efectuării oricărei operațiuni necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale și/sau contractuale ale administratorului față de participanți/beneficiari/persoane eligibile. 

Art. 45^2

Administratorii au obligația stocării/arhivării tuturor documentelor care conțin date cu caracter personal ale participanților, cu respectarea legislației incidente”.

 

Art. 48 din Norma ASF nr. 1/2015 (abrogat prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 48 se abrogă.

 

Anexa din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa prevedea:

Anexa

ACT-CADRU INDIVIDUAL DE ADERARE

Seria ……. nr. ……

Numărul deciziei de autorizare ca administrator …………………….

Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private ……….

Numărul deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat ………..

Numele și prenumele participantului ……………………………….

Cod numeric personal (CNP) ……, B.I./C.I. seria ….. nr. ……, eliberat(ă) la data de …… de către ……….

Data nașterii (zz/ll/aaaa) ………………………………………A

dresa de domiciliu ……..(localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)……….

Adresa de corespondență …..(localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)……….

Numărul de telefon ……….., adresa de e-mail …………………..

Denumirea fondului de pensii administrat privat ……………………

Administrat de ………….(denumirea administratorului)……………

Adresa administratorului ……(localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)……..

Denumirea angajatorului ………………., CIF/CUI ……………….

Denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul

*):Notă 
*) În cazul în care participantul este înregistrat în Registrul asiguraților la mai multe case de pensii, acesta are obligația să menționeze acest lucru în prezentul act.

[] Casa Națională de Pensii Publice

[] Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale

[] Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administrației și Internelor

[] Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informații

(Se marchează cu X de către participant.)

Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorului, agentului de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis:

să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;

să acorde foloase pentru facilitarea aderării potențialilor participanți.

Declarația participantului:

Declar pe propria răspundere că mă aflu la prima aderare la un fond de pensii administrat privat și că nu am mai semnat un alt act individual de aderare la un alt fond.[] (Se marchează cu X de către participant numai în situația în care se află la prima aderare.)

Declar pe propria răspundere că am semnat acest act individual de aderare în vederea transferului meu de la un alt fond de pensii administrat privat.[] (Se marchează cu X de către participant numai în situația în care se transferă de la un alt fond de pensii administrat privat.)

Am luat cunoștință de prevederile prospectului schemei de pensii private, am primit acest document, îmi exprim acordul de a deveni parte în contractul de societate și am fost informat cu privire la contractul de administrare.

Am luat cunoștință despre faptul că administratorul poate utiliza datele mele cu caracter personal în vederea prezentării altor produse proprii de pensii private.Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, participantul beneficiază de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor personale, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiției. Participantul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea acestora, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată ………(denumirea administratorului)………… care prelucrează datele participantului conținute în prezentul act, în scopul prevăzut de Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mă oblig ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la apariția oricăror modificări ale elementelor de identificare sau de contact, să informez administratorul fondului de pensii administrat privat.

Am luat cunoștință de faptul că, ulterior semnării actului individual de aderare, administratorul are obligația de a verifica corectitudinea întocmirii actului individual de aderare și realitatea manifestării mele de voință, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior.                  

Administrator,                        Participant,

……………………….        ………………………..

Reprezentant legal,                   (numele și prenumele)

………………………………….  ………………………..

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)            (semnătura)

                                                                       Data ………………………

                                                    (zz/ll/aaaa)

Agent de marketing persoană juridică …………………………….

Codul din Registrul Autorității de Supraveghere Financiară …………

Agent de marketing persoană fizică,

………………………………………………..

(numele și prenumele)

………………………

(semnătura)

Data ………………………

(zz/ll/aaaa)

Codul din Registrul Autorității de Supraveghere Financiară …………….

Rubrică completată de administrator

┌───────────────────────────────────────────┐

│Verificat                                  │

│Nume: ……………………….         │

│Prenume: …………………….         │

│Semnătura                      Data        │

│……………..         ……………  │

└───────────────────────────────────────────┘”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări anexa se modifică și va avea următorul conținut:

ANEXĂ

 

ACT-CADRU INDIVIDUAL DE ADERARE
Seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

 

Numărul deciziei de autorizare ca administrator . . . . . . . . . . 

Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private . . . . . . . . . . 

Numărul deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat . . . . . . . . . . 

Numele și prenumele participantului . . . . . . . . . . 

Cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) la data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . . 

Data nașterii (zz/ll/aaaa) . . . . . . . . . . 

Adresa de domiciliu și/sau reședința . . . . . . . . . . (localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal) 

Adresa de corespondență . . . . . . . . . . (localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal) 

Numărul de telefon: fix . . . . . . . . . ., mobil . . . . . . . . . ., adresa de e-mail . . . . . . . . . . 

Denumirea fondului de pensii administrat privat . . . . . . . . . . 

Administrat de . . . . . . . . . . (denumirea administratorului) 

Adresa administratorului . . . . . . . . . . (localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal) 

Denumirea angajatorului . . . . . . . . . ., CIF/CUI . . . . . . . . . . 

Denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul . . . . . . . . . . 

Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorului, agentului de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis: 

să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta; 

să acorde foloase pentru facilitarea aderării potențialilor participanți. 

 Declarația participantului: 

Declar pe propria răspundere că mă aflu la prima aderare la un fond de pensii administrat privat și că nu am mai semnat un alt act individual de aderare la un alt fond. 

□ (Se marchează cu X de către participant numai în situația în care se află la prima aderare.) 

Declar pe propria răspundere că am semnat acest act individual de aderare în vederea transferului meu de la un alt fond de pensii administrat privat. 

□ (Se marchează cu X de către participant numai în situația în care se transferă de la un alt fond de pensii administrat privat.) 

Am luat cunoștință de prevederile prospectului schemei de pensii private, am primit acest document, îmi exprim acordul de a deveni parte în contractul de societate și am fost informat cu privire la contractul de administrare. 

Am luat cunoștință că . . . . . . . . . . (denumirea administratorului) prelucrează datele mele cu caracter personal, astfel: 

a) în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale rezultând din administrarea fondului de pensii administrat privat . . . . . . . . . . (denumirea fondului), conform prevederilor din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor emise în aplicarea acesteia; 

b) în vederea îndeplinirii obligațiilor care sunt în sarcina administratorului ca urmare a încheierii actului individual de aderare, pentru gestionarea relației cu participanții, inclusiv soluționarea cererilor, sesizărilor și reclamațiilor ce îi sunt adresate; 

c) î n vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, administratorul prelucrează datele pe care le furnizez în mod direct, pentru scopurile care mi-au fost comunicate; 

d) este posibil ca administratorul să prelucreze și date care nu sunt generate pe baza informațiilor furnizate direct de către mine; 

e) refuzul de furnizare a datelor cu caracter personal va pune administratorul în imposibilitatea de a oferi produse de pensii private și servicii în legătură directă cu acestea, conform prevederilor legale; 

f) în contextul desfășurării obiectului său de activitate, administratorul poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către autorități publice, agenți de marketing ai fondurilor de pensii, alți administratori de pensii private, angajatori, bănci depozitare, furnizori, precum și pentru respectarea oricăror obligații legale; 

g) administratorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfășurării relațiilor contractuale rezultând din actul de aderare, precum și ulterior în aplicarea prevederilor legale. 

Înțeleg că, potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiez de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor («dreptul de a fi uitat») – în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și dreptul de a mă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Pot exercita aceste drepturi printr-o cerere adresată (. . . . . . . . . .), (denumirea administratorului) prin următoarele modalități de contact (. . . . . . . . . .). 

Am luat cunoștință că informațiile detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc în . . . . . . . . . . . 

Mă oblig ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la apariția oricăror modificări ale datelor de identificare sau de contact, să informez administratorul fondului de pensii administrat privat. 

Am luat cunoștință de faptul că, ulterior semnării actului individual de aderare, administratorul are obligația de a verifica corectitudinea întocmirii actului individual de aderare și realitatea manifestării mele de voință, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior.

 

Administrator,
. . . . . . . . . .
(denumirea administratorului)
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
Participant,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Data . . . . . . . . . .
(zz/ll/aaaa)
Agent de marketing persoană juridică,
. . . . . . . . . .
(denumirea agentului de marketing)
Codul din Registrul Autorității de Supraveghere Financiară
. . . . . . . . . .
Agent de marketing persoană fizică,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Data . . . . . . . . . .
(zz/ll/aaaa)

 

Codul din Registrul Autorității de Supraveghere Financiară
. . . . . . . . . .

    Rubrică completată de administrator

 

Verificat

Nume: . . . . . . . . . .

Prenume: . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .”.

 

 

Alte dispoziții

 

Conform art. III, în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a respectivei norme, administratorii au obligația să depună la A.S.F. toate documentele necesare în vederea autorizării modificării actului individual de aderare.

 

Aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat – modificări (Norma ASF nr. 17/2018) was last modified: noiembrie 22nd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter