Activitatea de acordare a asistenţei medicale, a tratamentului şi îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea ANP (OMJ nr. 4858/C/2022/OMS nr. 3363/2022)

25 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
143 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
OMJ nr. 4858/C/2022/ OMS nr. 3363 din 4 noiembrie 2022  privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

(M. Of. nr. 1133 din 24 noiembrie 2022)

 

Având în vedere:

– Legea nr. 254/2013;

– Legea nr. 46/2003;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– OMS nr. 1.410/2016;

– Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002.

Cu observarea recomandărilor Comitetului de miniștri ai statelor membre referitoare la regulile penitenciare europene, a Ansamblului de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților și a jurisprudenței CEDO.

În conformitate cu:

– art. 13 din H.G. nr. 652/2009;

– art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 144/2010.

În temeiul:

– art. 152 alin. (2) din H.G. nr. 157/2016.

Se publică ordinul privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

 

 

În M. Of. nr. 1133 din 24 noiembrie 2022 s-a publicat OMJ nr. 4858/C/2022 și OMS nr. 3363 din 4 noiembrie 2022  privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

Redăm, în continuare, structura respectivului ordin.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Structura

Capitolul I: Dispoziții generale

Capitolul II: Activitatea sectorului medical

Secțiunea 1: Definirea unor termeni și dispoziții generale organizatorice

Secțiunea 2: Măsuri medico-sanitare la primirea în sistemul administrației penitenciare

Secțiunea 3: Evaluarea medicală din perioada de carantină și observare

Secțiunea 4: Activități medicale desfășurate pe perioada arestării preventive în faza judecății, măsurii educative privative de libertate și a executării pedepsei privative de libertate

Subsecțiunea 1: Paragraful 1 – Prevederi generale

Subsecțiunea 2: Paragraful 2 – Intervențiile medicale de primă necesitate și intervențiile medicale în situații de urgență medico-chirurgicale

Subsecțiunea 3: Paragraful 3 – Activități de medicină preventivă

Subsecțiunea 4: Paragraful 4 – Activități medicale curative, activități de îngrijiri paliative și măsuri medicale și de consiliere și informare

Secțiunea 5: Activități medicale de suport în vederea prezentării persoanelor private de libertate la comisii de specialitate și procurării dispozitivelor medicale și activități de planificare familială

Secțiunea 6: Alte activități medicale de specialitate

Secțiunea 7: Asistența medicală dentară

Secțiunea 8: Activitatea farmaceutică

Capitolul III: Asistența medicală a persoanelor private de libertate diagnosticate cu afecțiuni transmisibile

Capitolul IV: Asistența medicală pentru persoanele private de libertate cu tulburări psihice din locurile de deținere

Capitolul V: Asistența medicală acordată în regim spitalicesc

Secțiunea 1: Dispoziții generale

Secțiunea 2: Internarea persoanelor private de libertate cu afecțiuni psihice

Capitolul VI: Asistența medicală pentru cazuri speciale

Secțiunea 1: Asistența medicală prin internare în infirmerie

Secțiunea 2: Asistența medicală a persoanelor aflate în refuz de hrană

Secțiunea 3: Asistența medicală în caz de transfer

Secțiunea 4: Asistența medicală în timpul executării sancțiunii disciplinare cu izolarea

Secțiunea 5: Recoltarea de probe biologice

Secțiunea 6: Asigurarea asistenței medicale persoanelor private de libertate de sex feminin însărcinate

Secțiunea 7: Măsuri în caz de producere a decesului unei persoane private de libertate

Secțiunea 8: Expertiza medico-legală în vederea întreruperii executării pedepsei sau măsurii educative privative de libertate din motive medicale

Capitolul VII: Asistența medicală la punerea în libertate

Capitolul VIII: Măsuri privind asigurarea condițiilor igienico-sanitare în cadrul locurilor de detenție

Capitolul IX: Raportarea activității de epidemiologie și igienă

Capitolul X: Drepturile și obligațiile persoanelor private de liberate

Capitolul XI: Dispoziții finale

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul ordin.

Art. 9

„În toate locurile de deținere se amenajează spații de primire care să asigure condiții pentru efectuarea unui prim consult medical la primirea în locul de deținere, îndeplinirea măsurilor igienico-sanitare, precum și posibilitatea separării până la repartizarea în camerele de deținere. Pentru asigurarea acestei activități medicale nu este necesară intrarea în relație contractuală cu casa de asigurări sociale de sănătate”.

Art. 13

„(1) În termen de 72 de ore de la primire, medicul locului de deținere efectuează examenul clinic complet, iar medicul stomatolog stabilește formula dentară pentru persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), e) și g).

(2) Pentru efectuarea examinărilor medicale prevăzute la alin. (1) nu este necesară intrarea în relație contractuală cu casa de asigurări sociale de sănătate”.

Art. 19

„(1) În vederea promovării și îmbunătățirii stării de sănătate a persoanelor private de libertate, Direcția medicală întocmește programe de sănătate pentru afecțiunile cu prevalență crescută în sistemul administrației penitenciare.

(2) Planurile de măsuri aferente programelor de sănătate prevăzute la alin. (1) se aprobă prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor”.

Art. 22

„(1) Vaccinarea în vederea prevenirii patologiilor cu caracter infecțios se efectuează cu respectarea strictă a regulilor de asepsie și antisepsie, a modului de administrare, a contraindicațiilor, a modului de asociere cu alte vaccinuri, a păstrării corecte și, după caz, în funcție de prevederile sanitare naționale privind vaccinarea.

(2) Evidența vaccinărilor persoanelor private de libertate se realizează în registrul unic de vaccinări.

(3) Vaccinarea impusă de existența unor focare sau de alte situații epidemiologice cu risc se realizează la indicația medicilor epidemiologi, în conformitate cu legislația sanitară în vigoare.

(4) Alte vaccinări se realizează în campaniile organizate conform Programului național de vaccinare al Ministerului Sănătății”.

Art. 27

„(1) Efectuarea tratamentelor injectabile și a pansamentelor este evidențiată în Registrul de tratamente injectabile și pansament, în care persoanele private de libertate semnează pentru fiecare procedură medicală efectuată. Persoanele private de libertate au dreptul să refuze un tratament injectabil și efectuarea unui pansament, dar personalul de specialitate medico-sanitar are obligația de a aduce la cunoștința persoanei private de libertate consecințele unui asemenea refuz asupra stării de sănătate.

(2) Refuzul prevăzut la alin. (1) și informarea privind consecințele refuzului sunt consemnate, sub semnătura persoanei private de libertate, în Registrul de tratamente injectabile și pansament. În cazul în care persoana privată de libertate refuză sau se află în imposibilitatea de a semna, personalul de specialitate medico-sanitar întocmește un proces-verbal în acest sens, care cuprinde inclusiv ora și motivele refuzului și este semnat de persoana care l-a întocmit și agentul însoțitor al persoanei private de libertate. Procesul-verbal se atașează la fișa medicală”.

Art. 36

„În cazul în care se constată situații de urgență medico-chirurgicale, precum sevraj complicat, supradoză, afecțiuni asociate complicate, personalul care ia cunoștință de situația persoanei în cauză anunță de îndată personalul de specialitate medico-sanitar, în vederea dispunerii măsurilor medicale specifice. Pentru situațiile care depășesc competența profesională a personalului de specialitate medico-sanitară se apelează la sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112 sau, după caz, se anunță de îndată conducerea locului de deținere, în vederea asigurării mijlocului de transport și a escortei necesare pentru prezentarea la unități specializate de urgență sau unități care au structuri de primire a urgențelor, organizate în acest scop”.

Art. 54

„(1) Direcția medicală urmărește modul de realizare a activităților de prevenire și combatere a afecțiunilor transmisibile, în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătății.

(2) Raportarea afecțiunilor transmisibile se face de către personalul de specialitate medico-sanitar al locului de deținere către Direcția medicală și către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, conform legislației sanitare în vigoare”.

Art. 63

„Condițiile de asistență medicală, tratament și îngrijiri pentru persoanele care se află în executarea unei pedepse, măsuri educative privative de libertate sau măsuri preventive privative de libertate și care au fost diagnosticate cu o tulburare psihică nu pot fi discriminatorii în raport cu cele stabilite pentru celelalte persoane private de libertate”.

Art. 79

„(1) În cadrul penitenciarelor-spital se pot înființa secții de deținere pentru persoane vulnerabile din punct de vedere medical.

(2) Penitenciarele-spital cazează și persoane private de libertate care desfășoară activități cu caracter gospodăresc în interesul unității sanitare.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) nu au statut de persoane internate, iar asigurarea asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor se asigură de la bugetul de stat din bugetul fiecărui loc de deținere”.

Art. 92

„Persoanelor private de libertate sosite în locul de deținere prin transfer, imediat după identificare și percheziție, li se aplică măsurile prevăzute la depunerea în sistemul administrației penitenciare”.

Art. 101

„Personalul medical consultă zilnic la cabinetul medical persoanele private de libertate aflate în executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea, propunând conducerii locului de deținere întreruperea, până la îmbunătățirea stării de sănătate, a executării sancțiunii disciplinare în cazul în care evoluția stării de sănătate a acestora o impune”.

Art. 110

„(1) La punerea în libertate, persoanele private de libertate sunt examinate medical, iar concluziile se consemnează în fișa medicală și în Registrul de consultații la liberare.

(2) Fișa medicală se păstrează și se arhivează conform normelor în vigoare privind arhivarea documentelor medicale”.

Art. 117

„Persoanele private de libertate trebuie să respecte regulile de igienă individuală și colectivă în camera de deținere și în alte spații comune, precum și indicațiile medicului”.

Art. 131

„(1) Orice persoană privată de libertate are dreptul la respectarea demnității umane și la un tratament nediscriminatoriu.

(2) Intervențiile medicale se efectuează numai cu acordul persoanei private de libertate”.

Art. 141

„Direcția medicală reevaluează și controlează activitatea personalului de specialitate medico-sanitar din unitățile subordonate și acordă sprijin și îndrumare pentru asigurarea stării de sănătate a persoanelor private de libertate”.

Art. 143

„În situația solicitării din partea organului judiciar de prezentare în fața acestuia a unei persoane private de libertate care se află într-o situație medicală care face imposibilă deplasarea, medicul locului de deținere are obligația informării directorului locului de deținere cu privire la acest aspect, în vederea dispunerii măsurilor necesare, în conformitate cu dispozițiile primite din partea solicitanților”.

În final, vă precizăm că anexa nr. 1 conține Baremul afecțiunilor medicale, precum și al altor stări și condiții medicale pentru stabilirea capacității de muncă la finalul perioadei de carantină și observare, iar anexa nr. 2 privește aparatul pentru cazuri de urgență necesare cabinetului medical din locul de deținere.

Totodată, anexa nr. 3 cuprinde Aparatul de medicamente și materiale sanitare necesare cabinetului medical din locul de deținere.

Activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea ANP (OMJ nr. 4858/C/2022/OMS nr. 3363/2022) was last modified: noiembrie 25th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.