Acţiunea civilă. Ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecţia dreptului subiectiv pretins de către una dintre părţi

26 apr. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 303
  • Cod. proc. fisc.:art. 279
  • Legea nr. 554/2004: art. 14 alin. (1)
  • Legea nr. 554/2004: art. 20 alin. (3)
  • Legea nr. 554/2004: art. 7
  • NCPC: art. 29
  • NCPC: art. 32 alin. (1) lit. c)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curții de Apel București, secția a IX-a contencios administrativ și fiscal la data de 28.11.2019, reclamanta A. S.A. B., în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova Administrația Județeană a Finanțelor Dolj a solicitat suspendarea executării Deciziei de impunere nr. x/02.09.2019 și a Raportului de inspecție fiscală nr. x/02.09.2019, în ceea ce privește obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite în sarcina Societății, respectiv: impozit pe profit stabilit suplimentar la plată în cuantum de 1.806.757 RON; taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar la plată în cuantum de 2.957.453 RON; obligarea pârâtei, în temeiul art. 453 din C. proc. civ., la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentei cauze.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 5097 din 13 octombrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Sub aspectul situației de fapt se reține că reclamanta A. S.A. B. a solicitat suspendarea executării Deciziei de impunere nr. x/02.09.2019 și a Raportului de inspecție fiscală nr. x/02.09.2019, în ceea ce privește obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite în sarcina Societății, respectiv, impozit pe profit stabilit suplimentar la plată în cuantum de 1.806.757 RON, taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar la plată în cuantum de 2.957.453 RON.

Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 „în cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea în condițiile art. 7 a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond”.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Înalta Curte constată că prin Decizia nr. 149/26.08.2020 (ulterioară sesizării instanței de recurs) pronunțată de Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, s-a dispus desființarea Deciziei de impunere nr. x/02.09.2019 și a Raportului de inspecție fiscală nr. x/02.09.2019 în ceea ce privește obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite în sarcina Societății, respectiv: impozit pe profit stabilit suplimentar la plată în cuantum de 1.806.757 RON; taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar la plată în cuantum de 2.957.453 RON și refacerea inspecției fiscale.

Conform dispozițiilor art. 29 din C. proc. civ. „acțiunea civilă este ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți sau a unei situații juridice, precum și pentru asigurarea apărării părților în proces”.

Așadar, unul dintre elementele acțiunii civile, este, alături de subiect/părți și cauză, obiectul acțiunii, respectiv pretenția concretă a reclamantului.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. c) din C. proc. civ. una din condițiile necesare pentru existența dreptului la acțiune este cea privind formularea unei pretenții, condiție generală care vizează orice cerere în justiție și care se impune a fi îndeplinită în cadrul oricărui proces civil, pe tot parcursul soluționării cauzei, atât la momentul introducerii cererii de chemare în judecată, cât și la momentul exercitării căilor de atac.

Înalta Curte reține că, în speță, obiectul acțiunii reclamantului îl constituie suspendarea executării Deciziei de impunere nr. x/02.09.2019, iar având în vedere că organul de soluționare a contestației, în procedura prevăzută de art. 279 din Codul de procedură fiscală, a dispus desființarea actelor fiscale a căror suspendare se solicită, Înalta Curte constată că suspendarea executării a rămas fără obiect.

Temeiul legal al soluției adoptate în recurs

În concluzie, în temeiul art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 modificată și completată, recursul urmează să fie admis, dispunându-se casarea sentinței atacate și respingerea, ca rămasă fără obiect, a cererii de suspendare.

Sursa informației: www.scj.ro.

Acțiunea civilă. Ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți was last modified: aprilie 20th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.