Acțiune privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor pretinse și a cheltuielilor de judecată. Recurs respins ca inadmisibil

22 sept. 2022
Vizualizari: 598
  • Constitția României: art. 129
  • Legea nr. 2/2013: art. XVIII alin. (2)
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4
  • NCPC: art. 94 pct. 1 lit. a) - j)

Prin cererea înregistrată inițial pe rolul Tribunalului Galați, la 7 aprilie 2015, sub nr. x/2015, reclamanta S.C. A. S.R.L. Galați, în contradictoriu cu pârâtul B., a solicitat obligarea acestuia la plata sumei de 51.739 RON reprezentând cheltuieli de reparații efectuate la semiremorca x, 327.359,90 RON cheltuieli de reparații la autoutilitara DAF, cu numărul de înmatriculare x, 9.196,51 RON reprezentând cheltuieli cu repararea capului tractor x și a semiremorcii x, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 754 din 9 aprilie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, examinând excepția inadmisibilității invocată din oficiu, constată că aceasta este întemeiată, urmând să respingă recursul ca inadmisibil pentru considerentele ce urmează:

Recursul are ca obiect decizia civilă nr. 107/2019 din 28 februarie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale.

Prezentul recurs are ca obiect o decizie, cu caracter definitiv, prin care instanța de apel a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtul B. împotriva sentinței civile nr. 855 din 1 octombrie 2018 a Tribunalului Galați, secția I civilă, fiind obligat apelantul la plata către intimata S.C. A. S.R.L. a sumei de 1.500 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Decizia ce formează obiectul prezentului recurs nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, hotărârea atacată neînscriindu-se în ipoteza legală reglementată de art. 483 alin. (1) C. proc. civ.

Potrivit dispozițiilor art. 483 alin. (2) C. proc. civ. se prevede că „nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) – j), în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflicte de muncă și asigurări sociale…”.

Potrivit art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., sunt hotărâri definitive hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum și cele neatacate cu recurs. Rezultă că deciziile definitive nu pot fi supuse nici apelului și nici recursului și, ca atare, are caracter inadmisibil calea de atac exercitată împotriva unor asemenea hotărâri.

Prin Legea nr. 76/2012 (art. 73 pct. 18) s-a modificat art. 214 din Legea nr. 62/2011, în sensul că hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului.

Așa fiind, în litigiile de muncă, pentru acțiunile introduse după intrarea în vigoare a Noului C. proc. civ., calea de atac este numai apelul. Decizia ce formează obiectul prezentului recurs are caracter definitiv de la pronunțarea sa, astfel că nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, în speță fiind operant principiul legalității căii de atac consacrat de art. 457 C. proc. civ.

Potrivit art. 457 alin. (1) C. proc. civ. „Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei”.

Legalitatea căilor de atac presupune faptul că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac prevăzute de lege. Prin urmare, în afară de căile de atac prevăzute de lege nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Această regulă are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție arătând că mijloacele procesuale prin care a fost atacată o hotărâre judecătorească sunt cele prevăzute de lege, dar și că exercitarea acestora trebuie făcută în condițiile legii.

Pe cale de consecință, pentru considerentele ce preced, Înalta Curte, va respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurentul-pârât B..

Sursa informației: www.scj.ro.

Acțiune privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor pretinse și a cheltuielilor de judecată. Recurs respins ca inadmisibil was last modified: septembrie 22nd, 2022 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.