Acțiune în pretenții (credit în CHF). Competența determinată după valoarea obiectului cererii. Recurs (NCPC)

28 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1689

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 456/2017

NCPC: art. 94 pct. 1 lit. a)-i), art. 97 alin. (1), art. 98 alin. (1), art. 99 alin. (1), art. 457, art. 483 alin. (1) și (2); Legea nr. 2/2013: art. XVIII

Codul administrativ - 2019. Editie tiparita pe hartie alba

Prezentul recurs are ca obiect o decizie, cu caracter definitiv, prin care Curtea de Apel Cluj, secția a II-a civilă, a admis apelul declarat de reclamanta A., împotriva Sentinței civile nr. 2.935 din 3 noiembrie 2015 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în Dosarul nr. x/211/2014, pe care a schimbat-o în parte în sensul că a admis în parte acțiunea, fiind respins apelul declarat de pârâta B. SA cu sediul în București, împotriva Sentinței civile nr. 2.935 din 3 noiembrie 2015 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în Dosarul nr. x/211/2014.

Potrivit art. 98 alin. (1) C. proc. civ. competența se determină după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol, pentru stabilirea valorii nu se vor avea în vedere accesoriile pretenției principale precum dobânzile, penalitățile, fructele etc.

Art. XVIII din Legea nr. 2/2013 prevede: „(1) Dispozițiile art. 483 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind C. proc. civ., republicată, se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2015, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind C. proc. civ., republicată, în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 RON inclusiv”.

Totodată potrivit dispozițiilor art. 99 alin. (1) C. proc. civ.: „Când reclamantul a sesizat instanța cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competența se stabilește în raport de valoarea sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenții în parte. Dacă unul dintre capetele de cerere este de competența altei instanțe, instanța sesizată va dispune disjungerea și își va declina în mod corespunzător competența”, iar la alin. (2) „În cazul în care mai multe capete principale de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeași cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecății printr-o unică cerere de chemare în judecată, instanța competentă să le soluționeze se determină ținându-se seama de acea pretenție, care atrage competența unei instanțe de grad mai înalt”.

În cauză valoarea pretențiilor contestate este compusă din:

– Suma de 184.718,26 CHF, echivalent în lei la cursul valutar de la momentul introducerii acțiunii 674.221,65 RON, reprezentând diferența dintre dobânda percepută de bancă și procentul de 3,9% astfel cum a fost solicitată această sumă prin petitul 4 din acțiune;

– Suma de 2.734,33 CHF, echivalent în lei la cursul valutar de la momentul introducerii acțiunii 9.980 RON, reprezentând contravaloarea comisionului de procesare credit astfel cum a fost solicitată această sumă prin petitul 5 din acțiune;

– Suma de 28.018,98 CHF, echivalent în lei la cursul valutar de la momentul introducerii acțiunii 102.269,27 RON, reprezentând contravaloarea comisionului de administrare credit astfel cum a fost solicitată această sumă prin petitul 6 din acțiune;

– Suma de 560.478,36 RON, reprezentând capătul de cerere vizând stabilizarea cursului valutar, astfel cum a fost evaluată de către recurentă prin raportare la suma totală de achitat din graficul de rambursare și cursul valutar de la data încheierii contractului.

Raportând datele speței la dispozițiile legale evocate, se constată că în cauză obiectul este reprezentat de o acțiune în pretenții, având caracter patrimonial, care cuprinde mai multe capete principale de cerere. Determinarea competenței în această situație se face în funcție de pretenția cea mai mare, care atrage competența unei instanțe de grad mai înalt, care în speța de față este de 674.221,65 RON.

Așadar, decizia ce formează obiectul prezentului recurs nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, hotărârea atacată neînscriindu-se în ipoteza legală reglementată de art. 483 alin. (1) C. proc. civ., în speță fiind operant principiul legalității căii de atac consacrat de art. 457 C. proc. civ., întrucât valoarea litigiului se află sub plafonul prevăzut de lege pentru exercitarea căii de atac a recursului, ceea ce nu atrage competența materială a Înaltei Curți de Casație și Justiție în soluționarea recursului în raport de dispozițiile art. 97 alin. (1) C. proc. civ.

Apărarea formulată de recurenta-pârâtă prin răspunsul la întâmpinare, în combaterea excepției de inadmisibilitate invocată de intimata-reclamantă nu va fi reținută, având în vedere că determinarea competenței materiale nu se face prin adiționarea sumelor solicitate prin capetele principale de cerere, ci în modalitatea menționată.

Așadar, decizia ce formează obiectul prezentului recurs are caracter definitiv de la pronunțarea sa, astfel că nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, hotărârea recurată neînscriindu-se în ipoteza legală reglementată de art. 483 alin. (1) C. proc. civ. în speță fiind operant principiul legalității căii de atac consacrat de art. 457 C. proc. civ.

Având în vedere aceste considerente, Înalta Curte va respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă B. SA, ca inadmisibil.

Sursa informației: www.scj.ro.

Acțiune în pretenții (credit în CHF). Competența determinată după valoarea obiectului cererii. Recurs (NCPC) was last modified: noiembrie 28th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter