Acțiune civilă în vederea dispunerii desfacerii căsătoriei dintre părţi, din culpă comună, iar în subsidiar, desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor și revenirea la numele purtat anterior de către reclamantă. Stabilirea competenţei de soluţionare a litigiului

24 iun. 2024
Vizualizari: 50
  • Legea nr. 567/2004: art. 3 alin. (2)
  • NCPC: art. 127 alin. (1)
  • NCPC: art. 135 alin. (1)
  • NCPC: art. 915 alin. (1)

Prin acțiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava sub nr. x/2022 din 13.04.2022, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B., ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună, în principal, desfacerea căsătoriei dintre părți încheiată în fața Primăriei Municipiului Suceava la 18 septembrie 1999 și înregistrată în registrele de stare civilă sub seria x nr. x, din culpă comună, fiind incidente dispozițiile art. 373 lit. b) din C. civ., coroborat cu dispozițiile art. 379 teza a II-a din C. civ. raportat la art. 934 alin. (2) din C. proc. civ., iar în subsidiar, desfacerea căsătoriei prin acordul părților, conform art. 373 alin. (1) lit. a) din C. civ. raportat la art. 931 alin. (1) din C. proc. civ., în măsura în care pârâtul va fi de acord cu desfacerea căsătoriei dintre părți. De asemenea, a solicitat revenirea la numele purtat anterior, respectiv cel de „C.” și compensarea cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 607 din 6 aprilie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Cu privire la conflictul negativ de competență cu a cărui judecată a fost legal sesizată în condițiile art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

În speță, instanța de judecată a fost învestită cu soluționarea unei cereri având ca obiect divorț, prezentul conflict negativ de competență fiind generat de constatările diferite ale celor două judecătorii cu privire la dispozițiile în temeiul cărora se stabilește instanța competentă teritorial a judeca pricina.

Reclamanta A., aprod la Judecătoria Suceava, a învestit Judecătoria Suceava cu o acțiune de divorț, pârât fiind B..

Potrivit art. 127 alin. (1) C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018, „dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competența instanței la care își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea”, iar potrivit alin. (3), aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor.

Prin decizia nr. 7/2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii, s-a statuat că art. 127 alin. (1) și (3) C. proc. civ. trebuie interpretat, sub aspectul noțiunii de „grefier”, în sensul că este aplicabil și în cazul personalului auxiliar de specialitate (grefier) la parchetele de pe lângă instanțele judecătorești.

Conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 567/2004, „personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri arhivari, grefieri registratori și specialiști IT”, iar potrivit art. 3 alin. (4) din Legea nr. 567/2004, „Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea funcțiile de agent procedural, aprod și șofer”.

Din analiza dispozițiilor legale sus-menționate, Înalta Curte reține că legiuitorul face distincție între personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și personalul conex personalului auxiliar de specialitate.

Cum reclamanta este aprod la Judecătoria Suceava, ea nu aparține personalului auxiliar de specialitate al instanțelor sau al parchetelor, ci este încadrată de lege în categoria personalului care ocupă funcții conexe personalului auxiliar de specialitate.

De aceea, raportat la cele statuate prin decizia nr. 7/2016, pronunțată în recurs în interesul legii, competența teritorială nu poate fi determinată în condițiile art. 127 C. proc. civ.

Așa fiind, ea trebuie stabilită fie conform dispozițiilor art. 915 alin. (1) C. proc. civ., caz în care cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților.

În speță, cea din urmă locuință comună a soților se află în municipiul Suceava, astfel că, raportat la textul de lege mai sus citat, competența soluționării cauzei aparține Judecătoriei Suceava.

Având în vedere considerentele anterior expuse, în temeiul art. 135 alin. (4) C. proc. civ., competența de soluționare a litigiului va fi stabilită în favoarea Judecătoriei Suceava.

Sursa informației: www.scj.ro.

Acțiune civilă în vederea dispunerii desfacerii căsătoriei dintre părți, din culpă comună, iar în subsidiar, desfacerea căsătoriei prin acordul părților și revenirea la numele purtat anterior de către reclamantă. Stabilirea competenței de soluționare a litigiului was last modified: iunie 21st, 2024 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.