Aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A. și alte acte normative (adoptate de Guvern)

30 dec. 2016
Vizualizari: 991

 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
29 decembrie 2016Hotărâri– Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 și la 2 noiembrie 2016 la București, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a administrației fiscale, semnat la București la 8 mai 2013
– Hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Inițiativa Francofonă Națională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relațiile internaționale”, pentru anul 2016
– Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
– Hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Agenției Naționale pentru Locuințe
– Hotărâre privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
– Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Sănătății prin unități aflate în subordine
– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto și a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE
– Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015
– Hotărâre pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2017
– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.
– Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit
– Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
– Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 29 decembrie 2016 au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Hotărâri

– Hotărârea pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 și la 2 noiembrie 2016 la București, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a administrației fiscale, semnat la București la 8 mai 2013

– Hotărârea privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Inițiativa Francofonă Națională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relațiile internaționale”, pentru anul 2016

– Hotărârea pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

– Hotărârea pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Agenției Naționale pentru Locuințe

– Hotărârea privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărârea privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Sănătății prin unități aflate în subordine

– Hotărârea privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărârea pentru modificarea art. 10 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

– Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto și a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

– Hotărârea privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărârea privind acordarea unor ajutoare de urgență victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

– Hotărârea pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2017

– Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.

– Hotărârea pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Hotărârea privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil

– Hotărârea privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 

 

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A. și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: decembrie 29th, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.